Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Titanium
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 8.86 EUR
Kurssi hetkellä: 13.7.2020 - 7:36

Titaniumin tärkeimmän tuotteen Hoivarahaston (osuus yhtiön liikevaihdosta noin 70 %) uusmyynti sujui kesäkuussa lievästi odotuksiamme heikommin, sillä rahaston nettomerkinnät jäivät laskelmiemme mukaan hieman yli 15 MEUR negatiivisiksi (rahaston kesäkuun arvonnousu huomioiden). Hoivarahasto oli kesäkuussa auki lunastuksille, ja koska lunastukset rahastossa pitää tehdä aina 90 päivää etukäteen, näkyivät koronakriisin vaikutukset vasta kesäkuun luvuissa.

Rahaston vieras pääoma laski laski kesäkuussa 3 MEUR:lla, mutta lunastusten myötä velkavipu kohosi 37,5 %:iin (5/2020: 37,0 %). Kohteiden lukumäärässä ei kesäkuussa tapahtunut muutoksia. Hoivarahaston nettovuokratuotto jatkoi kesäkuussa maltillista laskuaan 5,79 %:iin (5/2020: 5,83 %) ja kesäkuun terveen tuottokehityksen myötä rahaston rullaava 12 kk:n tuotto oli kesäkuussa 7,93 %. Hoivarahaston ensimmäisen vuosipuoliskon tuotto oli 3,55 % ja Titanium tulee kirjaamaan tästä pienet tuottopalkkiot H1-tulokseensa.

Titaniumin Hoivarahaston uusmyynti on jäänyt kokonaisuudessaan alkuvuoden osalta (H1’20: NAV +1 MEUR) hieman aiempia odotuksiamme vaisummaksi maaliskuun ja kesäkuun lunastusten johdosta. Hoivarahaston maaliskuun lunastusten taustalla oli käsityksemme mukaan viime syksynä päättynyt jakelusopimus UB Pankkiiriliikkeen (entinen SPL) kanssa. Olemme kommentoineet päättynyttä jakeluyhteistyötä aiemmin täällä ja täällä. Kesäkuun lunastusten taustalla oli puolestaan aiemmin mainittu koronakriisi ja maaliskuun lopun poikkeuksellinen markkinatilanne. Näin ollen alkuvuoden vaisuhkoon uusmyyntiin ei mielestämme liity sen suurempaa dramatiikkaa ja odotamme uusmyynnin piristyvän jälleen vuoden jälkipuoliskolla. Hieman odottamaamme suurempien kesäkuun lunastusten johdosta tulosennusteisiimme kohdistuu kuitenkin pientä laskupainetta.

Titaniumin Asuntorahaston kehitys jatkui Q2:lla odotetun vaisuna. Rahaston kokoluokassa ei toisen neljänneksen aikana tapahtunut muutoksia ja rahaston ensimmäisen vuosipuoliskon tuotto jäi suhteellisen vaatimattomaksi (2,08 %). Asuntorahastolla on kuitenkin Titaniumille vain hyvin rajallinen merkitys.

Titanium julkistaa ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksensa torstaina 27.8. ja palaamme H1’20-tulokseen tarkemmin viimeistään ennakkokommentissamme lähempänä tulosta. Viimeisin yhtiöpäivitys Titaniumista on luettavissa täältä.

Käy kauppaa. (Titanium)

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,4 19,4 21,3
- kasvu-% 10,3% 5,5% 9,8%
Liikevoitto (EBIT) 7,0 8,3 9,2
- EBIT-% 37,7% 42,8% 43,1%
EPS (oik.) 0,79 0,81 0,87
Osinko 0,72 0,75 0,80
P/E (oik.) 11,9 10,9 10,2
EV/EBITDA 8,2 7,7 7,1
Osinkotuotto-% 7,7% 8,5% 9,0%
Uusimmat ennusteet

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titaniumin liiketoiminta perustuu asiakaslähtöi-syyteen, ammattitaitoon, näkemykseen ja luottamukseen. Konsernin kokenut asiantuntijatiimi palvelee yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakkaita ympäri Suomen. Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.