Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin mukaan kotimaisiin sijoitusrahastoihin ohjautui heinäkuussa uutta pääomaa 1,3 mrd. euron edestä (6/2021: 1,7 mrd.). Vahvan markkinakehityksen myötä rahastopääomat kohosivat katsauskaudella jälleen uuteen ennätykseen 153,0 mrd. euroon (6/2021: 150,0 mrd.).

Heinäkuussa pääomaa hakeutui etenkin korkorahastoihin, sillä pitkän ja lyhyen koron rahastot keräsivät kaikista nettomerkinnöistä lähes kaksi kolmasosaa. Osakerahastojen nettomerkinnät olivat lähes edelliskuukauden tasolla 236 MEUR:ssa (6/2021: 279 MEUR). Kvartaalien lopulla merkinnöille tyypillisesti auki olevien vaihtoehtoisten rahastojen nettomerkinnät jäivät heinäkuussa 26 MEUR:oon.

Heinäkuu ei tarjonnut seuraamiemme yhtiöiden osalta suurempia erityishuomioita ja nettomerkinnät ohjautuivat katsauskaudella lähes kaikilla seuraamillamme yhtiöillä yleisen markkinakehityksen mukaisesti matalamman palkkiotason lyhyen koron rahastoihin. Positiivisten nettomerkintöjen ohella AUM:n kasvu sai luonnollisesti tukea myös omaisuusarvojen noususta. Muistutamme sijoittajia, että rahastopääomien kehitystä tulisi yksittäisten kuukausien lisäksi seurata myös pidemmällä aikavälillä. Sijoittajien on myös hyvä huomata, että sijoitusrahastopääomien merkitys vaihtelee yhtiöittäin merkittävästi.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset.