Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin perusteella kotimaiset sijoitusrahastot keräsivät tammikuussa 1070 MEUR:n nettomerkinnät. Koronakriisin rajujen lunastusten jälkeen uusmyynti on asteittain toipunut ja tammikuussa ylitettiin yli miljardin euron nettomerkintöjen raja ensi kertaa sitten tammikuun 2020. Pääomamarkkinan positiivisen kehityksen johdosta rahastopääomat kohosivat tammikuussa kaikkien aikojen ennätystasolle 134,2 mrd. euroon (12/2020: 132,2 mrd.).

Tammikuun nettomerkinnöistä suurimmat merkinnät keräsivät osakerahastot (+356 MEUR) sekä lyhyen koron rahastot (+341 MEUR). Vaihtoehtoiset rahastot keräsivät tammikuussa merkintöjä ainoastaan 10 MEUR:lla, sillä nämä rahastot ovat tyypillisesti auki vain kvartaaleittain ja näiden nettomerkinnät keskittyvät pääosin kvartaalien lopun raportteihin.

Seuraamistamme yhtiöistä uusmyynti sujui tammikuussa hyvin etenkin Taalerilla, jonka myynti oli parhaalla tasolla vuosikausiin. Myynnin rakenne oli myös varsin hyvä, sillä yli puolet 75 MEUR:n nettomerkinnöistä kohdistui hyväkatteisiin rahastoihin. Evlillä ja UB:llä näennäisesti suuria lukuja selittävät matalakatteiset rahamarkkina- sekä korkorahastot. Muiden seuraamiemme yhtiöiden osalta tammikuun numeroissa ei ollut erityishuomioita ja muistutamme sijoittajia, että rahastopääomien kehitystä tulisi seurata yksittäisten kuukausien lisäksi myös pidemmällä aikavälillä. Sijoittajien on hyvä huomata, että sijoitusrahastopääomien merkitys vaihtelee yhtiöittäin merkittävästi. Esimerkiksi Evlillä tai United Bankersilla sijoitusrahastot edustavat merkittävää osaa koko yhtiön palkkioista, kun taas Taalerilla sijoitusrahastojen osuus palkkioista on rajallisempi.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.