Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Suomen Sijoitustutkimuksen julkaiseman rahastoraportin mukaan kotimaiset sijoitusrahastot keräsivät lokakuussa noin 196 MEUR:n nettomerkinnät (9/21: -182 MEUR). Katsauskauden positiivinen markkinakehitys näkyi erityisesti osakerahastoissa, joiden arvonmuutokset nostivat heikon syyskuun jälkeen rahastopääomat taas kasvuun ja uudelle ennätystasolle noin 156,7 mrd. euroon (9/21: 153,3).

Rahastoluokkien välillä valtaosa nettomerkinnöistä suuntautui lyhyen koron rahastoihin (259,3 MEUR) sekä yhdistelmärahastoihin (221,0 MEUR). Kehityksen voidaan katsoa heijastelevan keskuspankkipolitiikkaan sekä tulevaan korkotasoon liittyvää epävarmuutta, joka on julkisessa talouskeskustelussa hallinnut viime aikoina otsikoita aiempaa korkeampien inflaatio-odotusten myötä. Nettolunastuksia kohdistuikin osakerahastoihin (-179,1 MEUR) ja pitkän koron rahastoihin (-119,2 MEUR), joiden arvonmuutokset ovat esimerksi lyhyen koron rahastoja selvästi herkempiä korkotason vaihtelulle. Vaihtoehtorahastojen maltillisia nettomerkintöjä (+13,9 MEUR) selittää se, että tyypillisesti nämä ovat merkinnöille ja lunastuksille avoinna vain kvartaalien lopussa.

Seuraamiemme yhtiöiden osalta uusmyynti sujui lokakuussa verrattain vaisusti. Titaniumin kesällä lanseeraama Baltia Kiinteistörahasto keräsi uutta pääomaa kelvolliset 3,6 MEUR, kun taas yhtiön Hoivarahastosta lunastettin varoja 2,3 MEUR edestä. Näin ollen nettomerkinnät kuukauden osalta jäivät vain niukasti positiiviseksi, mikä oli meille hienoinen pettymys. Evlin nettomerkinnät olivat kuukausitasolla ensimmäistä kertaa pakkasella kuluvan vuoden aikana. Lunastukset kohdistuivat pääosin yrityslainarahastoihin ja merkinnät taas matalamman palkkiotason lyhyen koron rahastoon, mitä voidaan pitää lievästi negatiivisena. Kokonaisuutena nettolunastukset olivat kuitenkin yhtiön kokoluokkaan nähden hyvin maltillisia ja arvonmuutokset huomioiden rahastopääomat kasvoivat hieman edelliskuukauteen verrattuna. United Bankersin uusmyynti puolestaan sujui kohtalaisesti ja yhtiö keräsi katsauskaudella 19 MEUR nettomerkinnät. Merkinnät kohdistuivat kuitenkin pääosin lyhyen koron rahastoon, joissa palkkiotaso on matala ja vaikutus yhtiölle siten pieni. Aktian nettomerkinnät jäivät lokakuussa -14 MEUR:oon, kun salkunhoidossa tapahtuneet henkilöstövaihdokset näkyivät osakerahastojen lunastuksina (Mikro Markka -19,7 MEUR, Mikro Rein -15,4 MEUR ja Nordic Small Cap -11,7 MEUR).

 

Muiden seuraamiemme yhtiöiden osalta lokakuun kehitys ei tarjonnut oleellisia yllätyksiä. Muistutamme sijoittajia, että rahastopääomien kehitystä tulisi yksittäisten kuukausien lisäksi seurata myös pidemmällä aikavälillä. Sijoittajien on lisäksi syytä huomata, että sijoitusrahastopääomien merkitys vaihtelee yhtiöittäin merkittävästi.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Aktia Pankki on vuonna 1825 perustettu suomalainen finanssikonserni, joka tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, varainhoito- ja henkivakuutuspalveluiden valikoimastaan. Konsernin maantieteelliseen toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rannikko, pääkaupunkiseutu ja sisämaan kasvukeskukset.