Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kreate: Lähivuosien kasvunäkymille katetta

Analyytikon kommentti 24.11.2021 6:22 Kreate
Yhtiö: Kreate
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 11.45 EUR
Kurssi hetkellä: 24.11.2021 - 6:07 Analyysi päivitetty: 22.11.2021

Toistamme Kreaten 13,0 euron tavoitehintamme ja osta-suosituksemme yhtiön tiistaina antaman positiivisen tulosvaroituksen jälkeen. Yhtiön liikevaihto nousee edellisvuoden tasolle ja myös tulos on vuoden 2020 tasolla. Tämä nosti ennusteitamme kuluvalle vuodelle hieman. Kokonaiskuvassa tulosvaroitus lähinnä vahvistaa näkemystämme yhtiön hyvistä kasvunäkymistä ja vakaasti kehittyvästä kannattavuudesta. Arvostus on mielestämme edelleen alhainen yhtiön hyvään tuloskasvunäkymään ja liiketoiminnan tuottopotentiaaliin nähden. 

Ohjeistuksen noston mahdollisuutta aavisteltiin

Kreate antoi tiistaina positiivisen tulosvaroituksen ja kertoi myös kannattavuustasosta vuodelle 2021. Kreate arvioi nyt, että sen liikevaihto ja EBITA ovat vuoden 2020 tasolla (2020: liikevaihto 235,3 MEUR ja EBITA 10,5 MEUR). Aikaisemmin Kreate arvioi, että sen liikevaihto laskee vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020, joten muutos oli selkeästi positiivinen. Liikevaihdon ohjeistuksen muutokseen vaikuttivat vuonna 2021 positiivisesti kehittynyt tilauskanta sekä Q3-raportissa esiin nostettujen merkittävien projektien käynnistyminen viimeisen vuosineljänneksen aikana. Aavistelimme juuri julkaistussa laajassa raportissa, että jos hankkeet pääsevät käynnistymään ajoissa, ei ohjeistuksen nostoa voi poissulkea. Lisää näkyvyyttä yhtiön tuloskehitykseen luo yhtiön julkaisema EBITA-ohjeistus vuodelle 2021. Kreate aikoo myös jatkossa julkistaa liikevaihtoa ja EBITA:aa koskevan ohjeistuksen, mikä lisää ennustettavuutta.

Ei isoja muutoksia ennusteissa

Odotimme ennen tulosta liikevaihtoon pienoista laskua ja tuloksen laskevan vertailukaudesta, joten ohjeistus nosti kuluvan vuoden ennusteitamme noin 5 %:lla. Odotamme nyt liikevaihdon olevan vuonna 2021 noin 235 MEUR:ssa ja oikaistun EBITA:n noin 10,2 MEUR:ssa (2020 EBITA: 10,5 MEUR). Liikevoiton ennustamme olevan 10,0 MEUR:ssa (2020: 10,4 MEUR) ja marginaalin laskevan hieman 4,3 %:iin (2020 EBIT-%: 4,4 %). Muuten ennustemuutoksia ei ollut. Ennustamme liikevaihdon kasvun olevan keskimäärin noin 8 % seuraavien kolmen vuoden aikana päätyen 263 MEUR:oon vuonna 2023. Kannattavuuden odotamme hiljalleen parantuvan lähemmäs yhtiön tavoitteita volyymien nousun, kustannuspaineiden hälventymisen ja tehokkuuden parantumisen myötä. Ennustamme liikevoittomarginaalin nousevan vuoden 2021 4,3 %:sta noin 4,7 %:iin vuonna 2023. Riskeinä ennusteissamme on markkinakehityksen selkeä heikentyminen, kustannuspaineiden kiihtyvä nousu ja projektien kustannusylitykset.

Arvostus houkutteleva

Yhtiön hyvään tuloskasvunäkymään ja vahvaan tuottopotentiaaliin nähden arvostus on mielestämme houkutteleva (2022e: EV/EBIT: 10x, P/E: 13x). Yhtiön profiilin ja listattujen verrokkien kautta muodostettuun arvostushaarukkaamme (EV/EBIT: 12-14x, P/E: 12-14x) ja sen keskitasoon nähden osake tarjoaisi noin 15 %:n nousuvaran. Verrokkeihin nähden yhtiö on mittareillamme mediaanin tason alapuolella (-3 %), kun mielestämme arvostuksen tulisi olla vähintään linjassa. Arvostuksen nousuvaran lisäksi osakkeen vuotuinen 2-3 %:n osinkotuotto tukee tuotto-odotusta. Lisäksi DCF-laskelmamme arvo (13,7 euroa) ja tarkemmin laajassa raportissa esittämämme tavoiteskenaariomme arvo (17,3 euroa) ovat molemmat nykyistä kurssia korkeammalla.

Käy kauppaa. (Kreate)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 235,3 234,7 250,7
- kasvu-% 6,4% -0,3% 6,8%
Liikevoitto (EBIT) 10,4 10,0 10,9
- EBIT-% 4,4% 4,3% 4,3%
EPS (oik.) 0,87 0,82 0,89
Osinko 0,00 0,25 0,27
P/E (oik.) 0,0 14,0 12,9
EV/EBITDA 2,0 8,4 7,5
Osinkotuotto-% nan% 2,2% 2,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Kreate Group on vuonna 2015 perustettu Suomessa toimiva infrarakentaja. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tuusulassa.