Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Kreate
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 11.00 EUR
Kurssi: 8.10 EUR
Kurssi hetkellä: 21.10.2022 - 7:01 Analyysi päivitetty: 4.10.2022

Kreate julkistaa Q3-tuloksensa ensi keskiviikkona 26.10.2022. Odotamme liikevaihdon kasvun hidastuvan selvästi kolmannella kvartaalilla markkinan vakaantumisen myötä. Yhtiön ohjeistusta peilaten odotamme tuloksen laskevan selvästi kustannusinflaation vaikutusten takia. Yhtiö laski ohjeistustaan ennen tulosta ja seuraamme tarkemmin kommentteja näkymistä sekä syistä tulosvaroituksen taustalla. Markkinatilanne on yleisesti haastava, mutta yhtiö on myös saanut kvartaalilla merkittäviä hankkeita tilauskantaansa, minkä pitäisi tukea liikevaihdon kertymistä lähivuosille.

Liikevaihdon odotetaan vielä kasvavan

Ennustamme Kreaten liikevaihdon nousseen Q3:lla 2 % vertailukaudesta 72 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvun taustalla on hyvällä tasolla oleva tilauskanta, mutta osaltaan kasvusta vakaantunut markkina ja valmistuneet hankkeet hidastavat kasvua selvästi loppuvuodelle. Kreaten tilauskanta oli Q2:n lopussa 204 MEUR:n tasolla, joka on 30 % vertailukauden tason yläpuolella. Jo korkealla tasolla olevan tilauskannan lisäksi 120 MEUR:n arvoinen Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltahankkeen toteutussopimus allekirjoitettiin syyskuun lopussa. Q2:n lopun tilauskannan tasoon nähden tämä yksittäinen hanke nostaisi tilauskantaa yli 50 %:lla. Kasvuun haasteita on voinut asettaa resurssien saatavuushuolet ja epävarmuudesta tai kustannusnoususta johtuvat hankkeiden viivästykset. Kreaten liikevaihto-ohjeistus ennakoikin loppuvuodelle selvästi heikompaa liikevaihdon kehitystä, mikä voi olla seurausta markkinahaasteiden tai markkinatilanteen vaikutuksista.

Tulos laskee selvästi odotuksissamme

Odotamme tuloksen heikentyvän vahvasta vertailukauden tasosta selkeästi. Ennustamme EBITA:n laskeneen 3,0 MEUR:oon (Q3’21: 4,1 MEUR) ja marginaalin heikkenevän 4,2 %:iin (Q3’21: 5,8 %). Arvioimme kustannuspaineiden ja vanhojen (ennen poikkeuksellista markkinatilannetta solmittujen) hankkeiden heikentävän kannattavuutta. Kustannusinflaatiolla ja vanhoilla hankkeilla ei tosin pitäisi olla yhtiön mukaan vaikutusta enää vuonna 2023. Seuraamme tarkemmin tuloksessa eri osien vaikutusta ja sitä kuinka kestävistä haasteista oikeasti on kyse. Huomioitavaa kuitenkin on, että useissa materiaaleissa hintojen nousu on vähintään pysähtynyt, minkä pitäisi helpottaa tilannetta. Energian ja polttoaineen kustannukset tosin vielä aiheuttavat kustannuspaineita. Haastava markkinatilanne ja Q3:n sesonkiaika ovat myös omiaan lisäämään projektihallinnan riskejä, joiden mahdollisia vaikutuksia seuraamme myös.

Emme odota muutoksia päivitettyyn ohjeistukseen

Kreate laski tulosohjeistustaan Q3:n lopussa ja antoi tarkemman liikevaihtohaarukan. Kreate odottaa, että vuonna 2022 liikevaihto (2021: 237,6 MEUR) kasvaa vuoteen 2021 verrattuna ja tulee olemaan noin 250–260 MEUR. EBITA:n (2021: 10,5 MEUR) yhtiö odottaa laskevan 8,5–9,5 MEUR:n tasolle. Seuraamme ohjeistuksen perusteluita ja näkymiä sen taustalla sekä pyrimme selvittämään taustoja kannattavuuden heikentymiseen. Vielä emme olisi äärimmäisen huolestuneita, sillä haarukan keskikohdilla kannattavuus säilyy kuitenkin alaan nähden ja vaikeassa ympäristössä hyvällä tasolla (EBITA-%: 3,5 %). Ohjeistuksen lisäksi kiinnitämme huomiota tilauskannan tasoon, uusien tilauksen määrään ja kommentteihin markkinan tilasta eri liiketoiminnoissa.

Käy kauppaa. (Kreate)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 237,6 255,7 261,3
- kasvu-% 1,0% 7,7% 2,2%
Liikevoitto (EBIT) 10,3 8,5 10,5
- EBIT-% 4,4% 3,3% 4,0%
EPS (oik.) 0,90 0,65 0,83
Osinko 0,45 0,45 0,46
P/E (oik.) 12,6 12,4 9,8
EV/EBITDA 8,4 7,2 5,9
Osinkotuotto-% 4,0% 5,6% 5,7%
Uusimmat ennusteet

Kreate on vuonna 2015 perustettu suomalainen vaativaan infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö. Yhtiön tarjoama jakautuu väylärakentamiseen ja taitorakentamiseen. Väylärakentamiseen kuuluvat ratarakentaminen sekä teiden ja katujen rakentaminen. Taitorakentamiseen kuuluvat sillanrakentaminen ja -korjaus, pohja- ja betonirakentaminen, erikoispohjarakentaminen ja kalliorakentaminen. Lisäksi Kreate tarjoaa pienessä määrin kiertotalouteen liittyviä palveluita.