Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kreate seurannan aloitus: Infran erikoisosaaja

Analyytikon kommentti 22.11.2021 6:13 Kreate
Yhtiö: Kreate
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 10.75 EUR
Kurssi hetkellä: 22.11.2021 - 5:58 Analyysi päivitetty: 1.1.1970

Aloitamme Kreaten seurannan 13,0 euron tavoitehinnalla ja osta-suosituksella. Infrarakentamiseen erikoistunut Kreate on yksi alansa nopeimmin kasvavista ja kannattavimmista yhtiöistä. Kreaten kilpailuetuna on vankka osaaminen erityisesti vaativissa infrarakentamisen hankkeissa ja tavoitteillaan yhtiö on matkalla alansa johtavaksi vaativan infrastruktuurin rakentajaksi. Viime vuosien vahva ja kannattava kasvu näyttäisi saavan jatkoa lähivuosien aikana yhtiön vahvassa kasvussa olevan tilauskannan ja putkessa olevien hankkeiden perusteella. Arvostus on mielestämme hyvin alhainen yhtiön hyvään tuloskasvunäkymään ja liiketoiminnan tuottopotentiaaliin nähden. Yhtöistä julkaistu seurannan aloitus -raportti on luettavissa täällä.

Suomalainen infrarakentamisen pioneeri

Kreate on johtava vaativaan infrarakentamiseen keskittynyt yhtiö, jonka palvelut jakautuvat väylä- ja taitorakentamiseen. Väylärakentaminen sisältää ratarakentamisen sekä teiden ja katujen rakentamisen. Taitorakentamiseen kuuluu mm. sillanrakentaminen ja erityyppinen pohjarakentaminen. Lisäksi Kreate tarjoaa  kiertotalouteen liittyviä palveluita. Kreaten liikevaihto on kasvanut vahvasti viimeisen kolmen vuoden aikana ja oli vuonna 2020 noin 235 MEUR. Vuosittain kasvu on ollut keskimäärin 11 % (CAGR-%), mikä on alaan nähden vahva suoritus. Yhtiön kannattavuus oli vuoteen 2020 asti nousujohteista ja EBITA-% on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut keskimäärin 4,7 %, mikä on myös alaan nähden hyvällä tasolla. Liiketoiminnan tuottopotentiaalista kertoo myös vahva oman pääoman tuotto, joka on ollut viimeiset kolme vuotta keskimäärin 24 %.

Tuloskasvunäkymät hyvät

Yhtiö tavoittelee vuoteen 2024 mennessä 300 MEUR:n liikevaihtoa. Samalla yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä liikevoitto-%:n nostoa yli 5 %:iin (EBITA). Liikevaihtotavoite vaatii yhtiöltä noin 6 %:n kasvua vuosittain vuoden 2020 tasosta, mikä historian kasvuun peilaten vaikuttaa realistiselta. Kannattavuustavoitteen yhtiö saavutti jo vuonna 2019 (EBITA-%: 5,3 %), mutta kestävästi sen ylläpito vaatii vielä töitä. Vuonna 2021 yhtiö ohjeistaa liikevaihdon laskevan vuodesta 2020 (2021e: -2,5 %). Emme kuitenkaan olisi yllättyneitä, jos ohjeistusta vielä loppuvuonna nostettaisiin. Lähivuosien kasvunäkymät näyttävät nimittäin vahvoilta, sillä tilauskanta oli Q3:n lopussa yli 30 %:n kasvussa vertailukaudesta ja kehitysputkessa on hankkeita yli 100 MEUR:n edestä. Ennustamme liikevaihdon kasvun olevan keskimäärin noin 8 % seuraavien kolmen vuoden aikana päätyen 263 MEUR:oon vuonna 2023. Kannattavuuden odotamme hiljalleen parantuvan lähemmäs yhtiön tavoitteita volyymien nousun, kustannuspaineiden hälventymisen ja tehokkuuden parantumisen myötä. Ennustamme liikevoittomarginaalin nousevan vuoden 2021 4,1 %:sta noin 4,7 %:iin vuonna 2023. Riskeinä ennusteissamme on markkinakehityksen selkeä heikentyminen, kustannuspaineiden kiihtyvä nousu ja projektien kustannusylitykset.

Arvostus hyvin houkutteleva

Yhtiön hyvään tuloskasvunäkymään ja vahvaan tuottopotentiaaliin nähden arvostus on mielestämme houkutteleva (2022e: EV/EBIT: 10x, P/E: 12x). Yhtiön profiilin ja listattujen verrokkien kautta muodostettuun arvostushaarukkaamme (EV/EBIT: 12-14x, P/E: 12-14x) ja sen keskitasoon nähden osake tarjoaisi noin 20 %:n nousuvaran. Verrokkeihin nähden yhtiö on mittareillamme mediaanin tason alapuolella (-10 %), kun mielestämme arvostuksen tulisi olla vähintään linjassa. Nousuvaran lisäksi osakkeen vuotuinen 2-3 %:n osinkotuotto tukee tuotto-odotusta. Lisäksi DCF-laskelmamme (13,6 euroa) ja tavoiteskenaariomme arvot (17,3 euroa) ovat molemmat nykyistä kurssia korkeammalla.

Käy kauppaa. (Kreate)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 235,3 229,5 250,7
- kasvu-% 6,4% -2,5% 9,2%
Liikevoitto (EBIT) 10,4 9,5 10,9
- EBIT-% 4,4% 4,1% 4,3%
EPS (oik.) 0,87 0,77 0,89
Osinko 0,00 0,25 0,27
P/E (oik.) 0,0 14,0 12,1
EV/EBITDA 2,0 8,3 7,1
Osinkotuotto-% nan% 2,3% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Kreate Group on vuonna 2015 perustettu Suomessa toimiva infrarakentaja. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tuusulassa.