Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: LeadDesk
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 27.00 EUR
Kurssi: 21.80 EUR
Kurssi hetkellä: 7.7.2021 - 7:05

Laskeneen osakekurssin myötä nostamme LeadDeskin suosituksen osta-tasolle (aik. lisää) ja toistamme 27,0 euron tavoitehinnan. Toukokuun CMD vahvisti yhtiön pitkän aikavälin näkymien olevan houkuttelevat pilvimurroksessa kasvavan markkinan, skaalautuvan liiketoimintamallin, kilpailukykyisen tuotteen ja entistä suurempiin asiakkuuksiin keskittymisen myötä. Lyhyen tähtäimen riskit ovat kuitenkin koholla Loxysoft-yrityskaupan sulattelun takia. Lisäsimme ennusteisiimme aavistuksen turvamarginaalia laskemalla hieman orgaanisen kasvun odotuksiamme. Yhtiön arvostus on silti kasvunäkymät huomioiden kohtuullinen (2021e EV/Liikevaihto 4,4x) ja pitkän aikavälin sijoittajalle tarjoutuu nähdäksemme mukavasti turvamarginaalia hypätä yhtiön kasvutarinaan mukaan.

Toukokuun CMD vahvisti kuvaa yhtiön edellytyksistä edetä Euroopan valloituksessa

LeadDeskin toukokuisen CMD:n keskeistä antia oli katsaus yhtiön kohdemarkkinoihin, minkä osalta saatiin jälleen viitteitä yhtiölle suotuisien kasvuajurien ja konsolidaation jatkumisesta useita vuosia eteenpäin. Yhtiön tuote on nähdäksemme hyvin kilpailukykyinen Euroopassa, mikä mahdollistaa markkinamurroksesta hyötymisen. LeadDesk antoi CMD:llä lisäksi pitkän aikavälin tavoitteen 100 miljoonan euron liikevaihdosta. Yhtiö kertoi yritysostojensa integraation etenevän hyvin ja orgaanisen myynnin (mm. Enterprise-asiakkaat ja valmius avata uusia markkinoita) näyttävän hyvältä. Kokonaisuutena CMD vahvisti näkemystämme yhtiön myönteisistä pitkän aikavälin näkymistä.

Yrityskauppojen riskit sumentavat lyhyen tähtäimen kasvunäkymää

LeadDeskillä on työnsarkaa tuoda yhteen kolme tiiviiseen tahtiin tehtyä yritysostoa ja niiden myötä tulleet asiakkaat, tiimit ja teknologiat. Skaalautuvan kasvun jatkumisen kannalta erityisesti viimeisimmän ja suurimman Loxysoft-yrityskaupan integraation onnistuminen on keskeistä. LeadDesk on arvioinut yrityskauppojen integraation vievän noin puoli vuotta, joten yhtiön orgaaninen kasvu on H1:n aikana todennäköisesti vielä totuttua heikommalla tasolla. Integraation alkuvaiheen onnistumisen merkit näkyvät numeroissa vasta H1-raportissa kesän jälkeen.

Lisäsimme ennusteisiimme aavistuksen turvamarginaalia laskemalla hieman lähivuosien kasvuodotuksia

Lähivuosien ennusteisiin liittyvä epävarmuus on hieman koholla johtuen yrityskauppojen integraatioista, jotka kohottavat asiakaspoistuman ja teknologioiden integrointiin liittyvien haasteiden riskejä. Näemme yrityskaupat kuitenkin yhtiön strategiaan hyvin sopivina. Laskimme vuosien 2021-2023 kasvuodotuksia 1-2 %-yksiköllä lisätäksemme hieman turvamarginaalia ennusteisiimme ennen loppukesän H1-raporttia, ja tarkensimme samalla kuluvan vuoden kannattavuuden painottuvan vahvemmin H2:n puolelle. Ennustamme LeadDeskin edelleen ylläpitävän yli 28 %:n orgaanisen liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden (oik. EBIT-%) yhdistelmää vuosina 2021-2024. Pitkällä aikavälillä näemme yhtiöllä edelleen edellytykset yli 20 %:n liikevoittotasoon.

Arvostus on pudonnut kurssilaskun myötä houkuttelevaksi huomioiden pitkän aikavälin näkymät

Merkittävän omistajan osakemyyntiä seuranneen kurssilaskun jälkeen osakkeen arvostus (2021e EV/Liikevaihto 4,4x) on kääntynyt skaalautuvalle kasvuyhtiölle houkuttelevaksi. Vuosille 2021-2023 ennustamme 28-35 %:n orgaanisen kasvun ja kannattavuuden (oik. EBIT-%) summaa, minkä myötä arvostus laskee nopeasti. Nykyinen arvostustaso sisältää nähdäksemme jo mukavasti turvamarginaalia yrityskauppojen integraatioriskeihin ja mahdolliseen kasvun lyhyen aikavälin hidastumiseen. Sijoittaja saa lisäksi option kasvua kiihdyttävistä uusista yritysostoista. Näitä voisi arviomme mukaan toteutua aikaisintaan loppuvuodesta, kun nykyisten yrityskauppojen sulattelu on edennyt pidemmälle.

Käy kauppaa. (LeadDesk)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 13,8 25,6 31,8
- kasvu-% 11,7% 85,5% 24,1%
Liikevoitto (EBIT) 0,3 0,8 1,6
- EBIT-% 2,2% 3,0% 4,9%
EPS (oik.) 0,07 0,30 0,43
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 516,2 72,2 50,9
EV/EBITDA 94,0 33,1 26,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

LeadDesk on vuonna 2009 perustettu pilvipohjaisten contact center – ohjelmistojen tarjoaja suuren kontaktimäärän asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. LeadDeskin Software as a Service -mallilla toimitettavan selainpohjaisen ohjelmiston avulla myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstö pystyy työskentelemään tehokkaasti kontaktoinnissa sekä asiakaskontaktien vastaanotossa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa ja Espanjassa.