Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

LeadDesk: Luuri varovaisesti takaisin korvalle

Analyytikon kommentti 19.03.2021 6:23 LeadDesk
Yhtiö: LeadDesk
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 27.00 EUR
Kurssi: 25.40 EUR
Kurssi hetkellä: 19.3.2021 - 6:08

Nostamme LeadDeskin suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) laskeneen osakekurssin myötä ja toistamme 27,0 euron tavoitehinnan. LeadDeskin pitkän aikavälin näkymät ovat houkuttelevat pilvimurroksessa kasvavan markkinan, skaalautuvan liiketoimintamallin, kilpailukykyisen tuotteen ja entistä suurempiin asiakkuuksiin keskittymisen myötä. Samalla kuitenkin riskitaso on koholla erityisesti ensimmäisen ulkomaisen ja aiempaa suuremman Loxysoft-yrityskaupan sulattelun takia. Yhtiön arvostus on palautunut kohtuulliseksi (2021e EV/Liikevaihto 5,1x) lähes 20 %:n kurssilaskun jälkeen, ja pitkän aikavälin sijoittajalle tarjoutuu nähdäksemme paikka hypätä yhtiön kasvutarinaan mukaan.

Euroopan valloituksen etenemiselle on hyvät edellytykset pilvimurroksen tuella

LeadDeskin kohdemarkkina on pilvimurroksen myötä vahvassa kasvussa. Yhtiön tuote on nähdäksemme hyvin kilpailukykyinen Euroopassa, mikä mahdollistaa markkinamurroksesta hyötymisen. LeadDesk eteni vuoden 2020 aikana lisäksi panostuksissaan Enterprise-segmenttiin, missä yhtiön ohjelmiston kysyntä on arviomme mukaan vahvaa. Yhtiön Euroopan valloitus on edennyt viime aikoina yrityskauppojen merkeissä. Orgaanisen kasvun panostukset eivät kuitenkaan ole unohtuneet, ja yhtiö kertoikin vuosikertomuksessaan tavoittelevansa Ranskan ja Italian markkinoiden avaamista lähivuosina.

Yrityskauppojen riskit sumentavat näkymää lyhyellä tähtäimellä

Vauhdin kasvaessa myös riskit ovat kasvaneet. LeadDeskillä on työnsarkaa tuoda yhteen kolme tiiviiseen tahtiin tehtyä yritysostoa ja niiden myötä tulleet asiakkaat, tiimit ja teknologiat. Lisäksi uuden liikevaihdon orgaanisen kasvun vahvistaminen vaatii työtä ja aikaa. Skaalautuvan kasvun jatkumisen kannalta erityisesti viimeisimmän ja suurimman Loxysoft-yrityskaupan integraation onnistuminen on keskeistä. LeadDesk on arvioinut yrityskauppojen integraation vievän noin puoli vuotta, joten niiden onnistumisesta saadaan ensimmäisiä merkkejä vasta vuoden loppupuolella.

Emme tehneet ennustemuutoksia

Ennustamme LeadDeskin ylläpitävän yli 30 %:n orgaanisen liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden (oik. EBIT-%) yhdistelmää vuosina 2021-2024. Pitkällä aikavälillä näemme LeadDeskillä edelleen edellytykset yli 20 %:n liikevoittotasoon. Lähivuosien ennusteisiin liittyvä epävarmuus on hieman koholla huomioiden yrityskauppojen integraatiot, jotka kohottavat asiakaspoistuman ja teknologioiden integrointiin liittyvien haasteiden riskejä. Isossa kuvassa näemme yrityskaupat yhtiön strategiaan hyvin sopivina.

Arvostus on palannut kurssilaskun myötä kohtuulliseksi pitkän aikavälin näkymät huomioiden

LeadDeskin kurssilaskun myötä laskenut arvostus (2021e EV/Liikevaihto 5,1x) on edelleen absoluuttisesti korkea, mutta nähdäksemme hyväksyttävä huomioiden vuodelle 2021 ennustamamme 30 %:n orgaanisen kasvun ja kannattavuuden (oik. EBIT-%) yhdistelmä. Näkemyksemme mukaan nykyinen arvostustaso huomioi lisäksi kohtuullisesti yrityskauppojen integraatioon liittyvät riskit. Pitkällä tähtäimellä sijoittaja saa myös option kasvua kiihdyttävistä uusista yritysostoista. Näitä voisi arviomme mukaan toteutua aikaisintaan loppuvuodesta johdon huomion vapautuessa nykyisten yrityskauppojen sulattelun jälkeen.

Käy kauppaa. (LeadDesk)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 13,8 25,8 32,2
- kasvu-% 11,7% 86,8% 24,8%
Liikevoitto (EBIT) 0,3 0,9 1,8
- EBIT-% 2,2% 3,5% 5,7%
EPS (oik.) 0,07 0,31 0,47
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 516,2 80,7 53,7
EV/EBITDA 94,0 37,7 29,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

LeadDesk on vuonna 2009 perustettu pilvipohjaisten contact center – ohjelmistojen tarjoaja suuren kontaktimäärän asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. LeadDeskin Software as a Service -mallilla toimitettavan selainpohjaisen ohjelmiston avulla myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstö pystyy työskentelemään tehokkaasti kontaktoinnissa sekä asiakaskontaktien vastaanotossa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa ja Espanjassa.