Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: LeadDesk
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.50 EUR
Kurssi: 13.20 EURKurssi hetkellä: 29.6.2020 - 5:48

LeadDesk tiedotti perjantaina ostavansa suomalaisen Nordcom Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta vaikuttaa alustavan arviomme perusteella maltilliselta, ja hyvin LeadDeskin strategiaan istuva yrityskauppa tukee osaltaan yhtiön kasvunäkymiä. Yritysostolla LeadDesk vahvistaa kilpailukykyään ja pystyy tarjoamaan aiempaa kokonaisvaltaisempia ratkaisuja entistä suuremmille asiakkaille ja julkishallinnolle. Kokoluokaltaan yrityskauppa on melko pieni ja sillä ei ole vaikutusta yhtiön kuluvan vuoden näkymiin. Nordcomin liikevaihto vastaa noin 7 % LeadDeskille ennustamastamme vuoden 2020 liikevaihdosta, joten ennustemuutokset jäävät suhteellisen pieniksi. Päivitämme ennusteita viimeistään yhtiön H1-tuloksen yhteydessä elokuussa. LeadDeskin tiedote yrityskaupasta on luettavissa täältä.

Nordcomin liikevaihto helmikuun lopussa 2020 päättyneellä tilikaudella oli 885 tuhatta euroa ja käyttökate oli noin 22 tuhatta euroa. Yhtiön palveluksessa on seitsemän henkilöä, jotka siirtyvät LeadDeskin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Nordcom raportoidaan osana LeadDeskia 1.7.2020 alkaen. Kauppahinta on 0,5 MEUR, josta 0,2 MEUR suoritetaan käteisvastikkeella ja 0,3 MEUR suuntaamalla yhteensä 29 126 osakkeen osakeanti myyjille. Osakkeiden merkintähinta vastaa 26.3.-24.6.2020 kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia noin 10,30 euroa ja ne vastaavat noin 0,6 % LeadDeskin nykyisestä osakemäärästä. Lisäksi LeadDesk saattaa maksaa lisäkauppahintana enintään 0,2 MEUR käteisvastikkeella tiettyjen ehtojen toteutuessa vuoden kuluttua kaupantekohetkestä lukien.

Lisäkauppahinnasta riippuen kaupan arvostus vastaa noin 0,6x-0,8x EV/Liikevaihto-kerrointa, mikä on selvästi alle LeadDeskin oman arvostustason (4,5x). Nordcomin tällä hetkellä vaatimattoman kannattavuuden (EBITDA-% 2,5 %) valossa kaupan matala liikevaihtokerroin vaikuttaa perustellulta. Käsityksemme mukaan suurimmat panostukset Nordcomin tuotetarjoomaan on jo tehty ja kannattavuudessa on selvää skaalautumispotentiaalia, jos yhdistymisellä saavutettavat myyntisynergiat realisoituvat tulevina vuosina kasvun muodossa. Matala kauppahinta ja Nordcomin strategisesti hyvä yhteensopivuus huomioiden, pidämme yrityskauppaa järkevänä askeleena LeadDeskin kasvutarinassa. Kesäkuun alussa LeadDeskistä julkaisemamme laaja analyysiraportti on luettavissa täältä.

 

Käy kauppaa. (LeadDesk)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 12,4 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus ylitti kotimaisen lisenssiliikevaihdon vuoden 2019 aikana, ollen 52 % lisenssiliikevaihdosta.  Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 12,4 12,3 14,3
- kasvu-% 12,0% -0,5% 16,5%
Liikevoitto (EBIT) 2,2 0,7 1,2
- EBIT-% 17,9% 6,1% 8,7%
EPS (oik.) 0,05 0,14 0,26
Osinko 0,00 0,00 0,05
P/E (oik.) 221,0 91,6 50,5
EV/EBITDA 13,5 30,5 22,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,4%
Uusimmat ennusteet