Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Lehdon vuodesta 2021 tulossa pannukakku

Analyytikon kommentti 28.01.2022 8:56 Lehto
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.00 EUR
Kurssi: 0.80 EUR
Kurssi hetkellä: 28.1.2022 - 8:41 Analyysi päivitetty: 5.11.2021

Lehto julkisti perjantaina ennakkotietoja vuoden 2021 tuloksesta, eivätkä luvut hievelleet silmiä. Liikevaihto laskee aikaisempien tietojen mukaisesti noin 20 % 435 MEUR:oon, mutta liikevoitto painuu 24 MEUR negatiiviseksi (aik. liikevoitto negatiivinen) alustavien tilintarkastamattomien lukujen perusteella (jatkuvat liiketoiminnot). Odotuksissamme oli ennen ennakkotietoja, että liikevaihto laskee noin 436 MEUR:oon ja liikevoitto on 8,5 MEUR negatiivinen. Näin toteutuma tulee jäämään merkittävästi ennusteistamme vuonna 2021. Tappioiden syynä näyttäisi olevan jatkuvat projektien kustannushaasteet, joiden kanssa yhtiö on paininut jo monta vuotta. Epävarmuus lähivuosien tulosparannukselle lisääntyi jälleen usealla kierroksella.

Merkittävät tappiot toimitiloista

Tiedotteessa Lehto kommentoi, että tappioiden syynä on erityisesti kuuden toimitilahankkeen merkittävä tappiollisuus. Huolestuttavaa on, että hankkeita on näinkin paljon, ja että ne ovat merkittävästi tappiolla. Tiedotteen mukaan hankkeiden projektikatevaikutus vuonna 2021 on yhteensä noin -24 MEUR tappiollinen. Hankkeista kaksi on vanhoja peruskorjaushankkeita (noin -10 MEUR), kaksi hotellihanketta (noin -4 MEUR), yksi toimistorakennushanke (noin -8 MEUR) ja teollisuuskiinteistöhanke (noin -2 MEUR). Tiedotteen mukaan tappiot johtuvat puutteista hankkeiden valmistelussa, ongelmista ja viiveistä hankkeiden toteutuksessa, urakkahintojen sopimisesta aikaisessa vaiheessa ja kohonneista materiaalikustannuksista. Vanhojen aiempiin sopimuksiin perustuneiden peruskorjaushankkeiden huonot katteet oli odotuksissamme, mutta useiden muiden toimitilahankkeiden valuminen merkittäville tappioille oli selkeä pettymys. Kustannuspaineilla voi varmasti osan tappioista selittää, mutta myös Lehdon projektinhallinnassa on varmasti ollut osansa. Rakenteellisten vikojen tai ongelmien korjaaminen näyttäisi kestävän.

Korjatakseen ongelmia Lehto on toteuttanut toiminnallisia muutoksia Toimitilat-palvelualueen projektiriskien hallinnan parantamiseksi. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään siihen, että hankkeet sopivat Lehdolle esimerkiksi resurssien tai osaamisen kautta arvioituna. Lehto kertoo myös suunnittelevansa rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia kustannustason alentamiseksi, mutta tarkempia tietoja saataneen odottaa vielä.

Asuntojen tulos hieman positiivinen

Tiedotteen mukaan koko Toimitilat-palvelualueen vaikutus konsernin liikevoittoon on noin 29 MEUR negatiivinen. Asunnot-palvelualueen tuloskehitys oli positiivinen ja yhtiön odotuksia parempi. Tämä on hyvä uutinen, mutta alhaisten volyymien vuoksi se ei pysty koko konsernin tulosta pelastamaan. Nopeasti laskettuna, jos jatkuvien liiketoimintojen tappio oli noin 24 MEUR ja Toimitilojen vaikutus 29 MEUR negatiivinen, oli Asunnot-palvelualueen vaikutus 5 MEUR positiivinen. Se tekisi ennustamallamme liikevaihdolle (Asunnot: 280 MEUR) noin 1,8 % EBIT-marginaalin, mikä ei asuntorakentamiselle ole kovin kehuttava lukema.

Ruotsistakin tappioita

Lehto kertoi myös, että Ruotsin liiketoiminta raportoidaan nyt lopetettuna toimintana. Tappio lopetetusta Ruotsin toiminnasta oli noin -7 MEUR. Tappio koostuu operatiivisen toiminnan tappiosta, toiminnan lopettamiseen liittyvistä kuluista sekä laskennallisten verosaamisten ja tuotekehitysaktiivan arvonalentumisista. Ruotsin toiminnan lopettamisella ei ole yhtiön mukaan merkittävää kassavirtavaikutusta. Ruotsin lopettamisesta yhtiö kertoi jo aiemmin, jota kommentoimme silloin.

Rahoitusasema heikkenee tappioiden myötä

Lehto kertoi myös rahoitusasemastaan, joka tappioiden myötä jatkaa heikentymistään. Yhtiön rahavarat vuoden 2021 lopussa olivat 32,8 MEUR (Q3’21: 52 MEUR) ja korolliset velat 45,8 MEUR (ilman IFRS 16). Veloista 25,0 MEUR liittyy yhtiön luottolimiittisopimukseen, joka on voimassa 31.12.2022 asti. Sopimuksen mukaisesti luottoa joudutaan maksamaan lyhennyksin ennen eräpäivää ja osa eräpäivänä. Sopimukseen liittyy kovenanttiehtoja mm. taloudelliseen kehitykseen nähden, jotka voivat nyt rikkoutua mahdollisesti. Lehto kertookin tiedotteessa, että on saanut rahoittajapankeilta tilapäisen oikeuden ylittää alkuperäisen sopimuksen kovenanttirajat. Lehto on käymässä rahoittajapankkien kanssa neuvotteluita luottolimiitin uudelleen rahoittamisesta.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 436,4 452,7 468,7
- kasvu-% -19,9% 3,7% 3,5%
Liikevoitto (EBIT) -8,5 11,7 18,9
- EBIT-% -1,9% 2,6% 4,0%
EPS (oik.) -0,13 0,08 0,14
Osinko 0,00 0,05 0,07
P/E (oik.) -6,3 10,0 5,6
EV/EBITDA -96,6 6,3 4,4
Osinkotuotto-% 0,0% 6,3% 8,6%
Uusimmat ennusteet

Lehto on vuonna 1976 perustettu suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka hyödyntää rakennusprosessissaan toistettavia konsepteja, tehdasvalmistusta sekä modulaarisuutta luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kahteen palvelualueeseen: Toimitilat ja Asunnot. Näiden palvelualueiden sisällä yhtiö tekee myös päiväkoteja, hoivatiloja sekä myös korjausrakentamista. Yhtiön ydinosaaminen keskittyy yksinkertaisiin, monistettaviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin sekä toimitiloihin. Lehdolla on tällä hetkellä tehdasyksiköitä eri puolella Suomea.