Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Lehto Group Q3: kehitys on ollut todella heikkoa

Analyytikon kommentti 07.11.2019 8:45 Lehto
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.50 EUR
Kurssi: 1.48 EURKurssi hetkellä: 7.11.2019 - 8:30

Lehto Group julkisti tänään aamulla Q3-liiketoimintakatsauksen, joka oli alhaisiin odotuksiin nähden vielä selkeästi heikompi sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Liikevaihto laski vertailukaudesta selvästi jääden meidänkin ennusteistamme ja myös tulos laski odotuksia suuremmin tappiolle. Yhtiön kommentit ja näkymät tilanteen parantumisesta sekä tappioiden loppumisesta olivat odotettuja ja tappiollisten projektien tulisi loppua nyt Q4:n aikana. Vuoden viimeisen neljänneksen voi odottaa olevan voitollinen, mutta katseet siirtyvät Lehdossa nyt lähivuosien parannukseen, johon raportti ei vielä antanut merkittävästi eväitä.

Q3:n liikevaihto laski vertailukaudesta 15 % noin 152 MEUR:oon ollen meidän 169 MEUR:n ennustettamme heikompi (Q3’18: 198 MEUR). Laskeneen liikevaihdon taustalla oli erityisesti Hyvinvointitilojen ja peruskorjausrakentamisen projektien vähentyminen, mutta myös Asunnot ja Toimitilat laskivat vertailukauteen nähden. Toimitilojen liikevaihto laski noin 30 % vertailukaudesta noin 47,3 MEUR:oon (Q3’18: 66,3 MEUR) ja Asuntojen liikevaihto laski myös 14 % vertailukauden tasolta 93,1 MEUR:oon (Q3’18: 108,1 MEUR). Toimitiloissa alkuvuonna viivästyneet projektit nostivat liikevaihtoa, mutta vähentyvät peruskorjaushankkeet laskivat liikevaihtoa. Asunnoissa valmistuneita omaperusteisia asuntoja oli arviomme mukaan vertailukautta enemmän, mutta myyntihintojen lasku ja muun liiketoiminnan lasku ovat heikensivät liikevaihdon kehitystä. Hyvinvointitiloissa hoivatilamarkkinan heikkous painoi liikevaihdon 11,2 MEUR:oon (Q3’18: 23,7 MEUR) laskien vertailukaudesta jopa yli 50 %.

Liikevoitto jäi selvästi tappiolle vertailukaudesta ollen noin -14,4 MEUR (Q3’18: 8,2 MEUR) ja jääden jopa meidän konsensuksen alapuolella olevista ennusteista. Isoihin tappioihin vaikuttivat edelleen kolmannelle kvartaalille jatkuneet peruskorjaushankkeiden tappiot, heikot projektit Hyvinvointitiloissa ja Ruotsin projektin ongelmat. Lisäksi katteiden tai myyntihintojen heikentyminen on arviomme mukaan alentanut yhtiön kannattavuutta. Yhtiö odotti aikaisemmin projektien päättyvän Q3:n aikana, mutta nyt viimeisien heikkojen projektien tulisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Raportoitu osakekohtainen laski selvästi tappiolle ollen -0,23 euroa meidän ennustaessa -0,16 euron tappioita (konsensus: -0,11 euroa) (Q3’18: 0,11 euroa).

Yhtiö piti juuri päivitetyn ohjeistuksensa ennallaan Q3-tuloksen yhteydessä. Yhtiö arvioi, että liikevaihto vuonna 2019 on alhaisempi kuin vuonna 2018 (2018: 721,5 MEUR) ja liikevoitto on negatiivinen (2018: 37,2 MEUR, 5,2 %). Yhtiö arvioi vuoden viimeisen neljänneksen liiketuloksen olevan positiivinen, mutta vuoden toisen puoliskon liiketuloksen arvioidaan jäävän negatiiviseksi kolmannen neljänneksen liiketappion takia (liiketappio H1'19: -27,5 MEUR). Olimme aikaisemmin Q2:n yhteydessä päivitetyn ohjeistuksen jälkeen todenneet, että kannattavuuden suhteen lisäyllätyksiä ei pitäisi enää tulla, ellei tappiot kasva merkittäviksi. Näin on nyt kuitenkin käynyt, kun heikkojen projektien loppuunsaattamisen vaikeus ja kustannukset ovat yllättäneet yhtiön. Raportissa yhtiö mainitsi, että tappiolliset peruskorjaushankkeet ovat loppuneet lokakuussa, mutta niiden viivästymisestä voi tulla vielä mm. sakkomaksuja. Hyvinvointitilojen heikkojen projektien tulisi loppua marraskuussa ja Ruotsin hankkeen tulisi olla valmis vuoden loppuun mennessä. Valopilkkuna tuloksesta voisi nostaa tilauskannan pysymisen lähes vertailukauden tasolla. Tilauskanta laski 6 % noin 653 MEUR:oon vertailukaudesta (Q3’18: 696 MEUR).

Kokonaisuudessaan raportti oli odotetun heikko eikä isompaan kuvaan nähden merkittävää muutosta ei nähty. Markkina hiljentyy Lehdon palvelualueilla ja samalla näkyvyys yhtiön heikkojen projektien päättymiseen, niistä aiheutuviin tappioihin, ongelmien leviämiseen muille palvelualueille ja markkinaan on tällä hetkellä hyvin heikko.

 

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 721,5 672,3 639,5
- kasvu-% 20,7% -6,8% -4,9%
Liikevoitto (EBIT) 37,2 -30,7 17,6
- EBIT-% 5,2% -4,6% 2,8%
EPS (oik.) 0,49 -0,45 0,21
Osinko 0,24 0,00 0,08
P/E (oik.) 8,6 -3,3 7,1
EV/EBITDA 7,6 -13,2 10,5
Osinkotuotto-% 5,6% 0,0% 5,7%
Uusimmat ennusteet