Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.90 EUR
Kurssi: 1.87 EUR
Kurssi hetkellä: 9.3.2020 - 6:07

Lehto on kasvanut vuodesta 2013 alkaen yli 30 % vuosittain ja samalla ollut alansa kannattavimpia yrityksiä. Viime vuonna tulos kuitenkin ajautui rajusti tappioille ja ajoi yhtiön lähes kriisin partaalle. Nyt perustaa lähdetään korjaamaan keskittymällä yhtiön kilpailuetuihin ja ydinosaamiseen toimitila- ja asuntorakentamisessa. Operatiivisten haasteiden sekä asuntomarkkinoiden ja taloudellisen tilanteen aiheuttamien epävarmuustekijöiden vuoksi osakkeen nykyinen arvostustaso ei kuitenkaan mielestämme ole vielä riittävän houkutteleva ostoihin. Tämän vuoksi laskemme tavoitehintamme 1,90 euroon (aik. 2,2 euroa) pitäen suosituksemme vähennä-puolella. Yhtiöstä julkaisemamme laaja raportti on luettavissa täällä.

Ennustamme historiaan nähden maltillista kasvua ja tulosparannusta

Lehto on suomalainen rakennusyhtiö, joka kehittää ja rakentaa asuntoja, toimitiloja sekä hyvinvointitiloja. Yhtiö on erottautunut muista etenkin panostamalla moduuli- ja elementtituotannon sekä valmiiden konseptien hyödyntämiseen rakennusprosesseissa. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kolmeen palvelualueeseen: Toimitilat (26 % liikevaihdosta 2019), Asunnot (61 %) ja Hyvinvointitilat (13 %). Ongelmien vuoksi lakkautetun korjausrakentamisen lisäksi yhtiö suunnittelee supistavansa myös Hyvinvointitilojen liiketoimintaa. Yhtiön kilpailuetu on näkemyksemme mukaan yksinkertaisissa, monistettavissa ja kohtuuhintaisissa asunnoissa sekä toimitiloissa. Tämä on myös se alue mihin yhtiö lähtee nyt uutta perustaa luomaan liian kovaksi käyneen kasvuvaiheen jälkeen.

Tulosparannuksessa on omia haasteita ja potentiaalin realisoitumista saa odottaa vielä hetken

Yhtiö on kasvanut viimeisien vuosien aikana voimakkaasti ja pystynyt myös tuottamaan pääomille toimialan parhaimpia tuottoja (ROE-% 5v ka.: +30 %). Menneisyyden hyvät luvut tosin uhkaavat jäädä historiankirjoihin vain muistoksi, jos yhtiö ei saa tulostaan parannettua lähivuosien aikana. Lyhyellä aikavälillä haasteita riittää edelleen, sillä asunto- ja toimitilarakentamisen kannattavuus heikentyi selvästi viime vuoden aikana eikä kaikkia ongelma-alueita ole saatu vielä täysin kuntoon. Perustan korjaamisen myötä odotamme liikevaihdon laskevan seuraavina vuosina (2020e: -11,5 %, 2021e: -3,6 %). Yhtiölle tässä vaiheessa kriittisemmän kannattavuuden odotamme nousevan lähivuosina jo kohtuulliselle tasolle (2020e EBIT-%: 2,6 %, 2021e: 4,4 %) tervehdyttämistoimien ja isojen tappiollisten projektien päättymisen myötä. Kannattavuusparannukseen liittyen tehtyjen toimenpiteiden aikajänne on kuitenkin 1-3 vuotta, joten nopeaa paluuta historiallisiin kannattavuuslukemiin on mielestämme liian optimistista olettaa.

Arvostus maltillinen, mutta riskit hyvin korkeat

Yhtiön lähivuosien absoluuttiset arvostuskertoimet ovat mielestämme maltilliset (20-21e: P/E: 11x, EV/EBIT: 9x, EV/EBITDA 8x). Hyväksyttävä arvostustaso hakee tukea sektorin pitkän aikavälin kertoimista, mutta korostamme yhtiön hinnoittelun lyhyellä aikavälillä olevan hyvin riippuvainen markkinoiden luottamukseen yhtiön tulosparannusta kohtaan. Tämän vuoksi myös verrokkeihin nähden arvostus voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä aikavälillä. Vaikka arvioimamme lähivuosien potentiaali on käänteen toteutuessa merkittävä, olemme vielä osakkeen suhteen varovaisella kannalla operatiivisten haasteiden, asuntomarkkinoiden epävarmuuden ja kireän taloudellisen tilanteen vuoksi.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 667,7 590,7 569,3
- kasvu-% -7,4% -11,5% -3,6%
Liikevoitto (EBIT) -41,8 15,3 25,2
- EBIT-% -6,3% 2,6% 4,4%
EPS (oik.) -0,61 0,17 0,31
Osinko 0,00 0,00 0,09
P/E (oik.) -3,8 11,1 6,1
EV/EBITDA -7,9 9,6 5,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 4,9%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.