Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Lehto: Ongelmat jatkuvat

Analyytikon kommentti 19.10.2021 6:43 Lehto
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.30 EUR
Kurssi: 1.22 EUR
Kurssi hetkellä: 19.10.2021 - 6:28

Toistamme Lehdon 1,30 euron tavoitehinnan, mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää) yhtiön antaessa maanantaina illalla jälleen yhden tulosvaroituksen. Vuodesta 2021 uhkaa ohjeistuksen mukaan tulla edellisvuosien tapaan tappiollinen eikä loppua yhtiön ongelmille näy. Erityisesti yhtiön jatkuvat projektiongelmat lisäävät yhtiön tulostasoon liittyvää riskiä myös lähitulevaisuudessa. Meidän mielestämme nykyinen arvostuksen nousuvara ei enää kata kohonnutta riskiä.

Tulosvaroituksen syyt nostivat riskejä

Lehto antoi maanantaina tulosvaroituksen, jossa se arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020 noin 20 % (aik. laskee 15-20 %), ja että liiketulos on negatiivinen (aik. liiketulos on positiivinen). Heikentyneen näkymän taustalla ovat erityisesti joidenkin toimitilahankkeiden tappiollisuus ja viiveet niiden toteutuksessa, mikä oli meille pettymys. Näyttäisi, että projektiongelmat jatkuvat eikä niitä saada kuriin tai pystytä täysin tunnistamaan niiden vakavuutta. Osakseen tulosvaroitukseen vaikutti myös markkinoista johtuvat syyt, kuten kohonneet materiaalikustannukset ja heikko rakennusmateriaalien saatavuus sekä viiveet uusien rakennushankkeiden käynnistymisessä. Markkinoiden muutoksista johtuvan tulosvaroituksen olisi voinut mielestämme katsoa läpi sormien, mutta mielestämme yhtiön jatkuvat projektiongelmat lisäävät osakkeen riskitasoa lähivuosille.

Emme muuttaneet lähivuosien ennusteita

Laskimme kuluvan vuoden ennusteita vastaamaan ohjeistusta, mutta lähivuosille ennusteet jäivät lähes ennalleen. Kokonaisuutena tilauskannan alhainen taso ja asuntoaloituksien vähäisyys aiheuttavat huolta lähivuosien tulosparannukselle. Ennusteillamme tulos palautuu hiljalleen paremmalle tasolle, mutta nykyisen strategian suuntaviivojen perusteella parannusta kohti entisiä tulostasoja pitää odottaa vielä vuoden 2023 yli. Ennustamme liikevaihdon laskevan nyt 18 % vuonna 2021 noin 447 MEUR:oon ja liikevoiton olevan -1,9 MEUR (2020: -2,9 MEUR). Liikevoittomarginaalin odotamme jäävän 0,4 % tappiolle. Vuodelle 2022 odotamme jo pientä liikevaihdon kasvua. Ennustamme liikevaihdon nousevan noin 3 %:lla 461 MEUR:oon, joka avittaa myös tulosta paranemaan liikevoiton osalta noin 14 MEUR:oon (EBIT-% 21e: 3,1 %). Tulostasoon ja sen parantumiseen kohdistuu tosin nyt entistä enemmän riskejä.

Riskitason nousun vuoksi tuotto-odotus ei riitä

Ennusteillamme yhtiön vuoden 2021 arvostus nousee erittäin korkealle. Tuloskäänteen vuoksi katseemme ovat jo vuodessa 2022, missä arvostus (2022e: EV/EBIT: 11x, P/E: 12x) laskee kohtuulliselle tasolle. Hyväksymämme arvostustasoon (EV/EBIT 10-14x, P/E: 10-14x) keskiväliin nähden osakkeen nousuvara jää kuitenkin riskeihin nähden maltilliseksi. Verrokkeihin nähden yhtiö on ensi vuodelle pienellä preemiolla (+10 %), kun mielestämme vielä selkeä alennus (-10 %) on oikeutettu heikon historiallisen suorituksen vuoksi. Yhtiö julkaisee Q3-raporttinsa lähiviikkojen aikana, joka antanee lisätietoja tulosnäkymistä lähitulevaisuuteen, mutta tällä hetkellä osakkeen tuotto-odotus ei mielestämme riitä positiiviseen suositukseen.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 544,5 447,2 460,8
- kasvu-% -18,4% -17,9% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,9 -1,9 14,2
- EBIT-% -0,5% -0,4% 3,1%
EPS (oik.) -0,12 -0,06 0,10
Osinko 0,00 0,00 0,05
P/E (oik.) -11,7 -19,7 12,4
EV/EBITDA 26,8 28,9 7,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 4,1%
Uusimmat ennusteet

Lehto on vuonna 1976 perustettu suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka hyödyntää rakennusprosessissaan toistettavia konsepteja, tehdasvalmistusta sekä modulaarisuutta luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kahteen palvelualueeseen: Toimitilat ja Asunnot. Näiden palvelualueiden sisällä yhtiö tekee myös päiväkoteja, hoivatiloja sekä myös korjausrakentamista. Yhtiön ydinosaaminen keskittyy yksinkertaisiin, monistettaviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin sekä toimitiloihin.