Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Lehto peruu ohjeistuksensa vuodelle 2020

Analyytikon kommentti 08.04.2020 6:51 Lehto
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.45 EURTavoitehinta päivitetty: 31.3.2020
Kurssi: 1.35 EURKurssi hetkellä: 8.4.2020 - 6:36

Lehto ilmoitti eilen peruvansa vuoden 2020 ohjeistuksen. Olimme jo ennen tiedotetta laskeneet ennusteitamme vastaamaan nykyistä epävarmaa tilannetta, joten tiedotteella ei ole niihin tai näkemykseemme vaikutusta. Arviomme mukaan taloustilanteen heikentyminen tulee yhtiön tuloskäänteen näkökulmasta huonoon saumaan ja voi vaikeuttaa yhtiön kannattavuusparannusta sekä rajoittaa uusien hankkeiden käynnistymisiä. Vaikka arvostus on ennusteillamme maltillinen, luo talouden epävarmuus ja historian operatiiviset haasteet riskejä, joita hinta ei vielä tarpeeksi kompensoi.

Yhtiön mukaan koronaviruksen myötä Lehdon liiketoimintaympäristön epävarmuus on lisääntynyt ja näkyvyys on heikentynyt. Yhtiö sanoo, että työmaat ovat toistaiseksi edenneet lähes häiriöttä, mutta joidenkin uusien hankkeiden aloitukset ovat lykkääntymässä asiakkaiden investointipäätösten venyessä. Lisäksi yhtiö näkee myyntiin, projektien toteutukseen sekä materiaalien, alihankintaresurssien ja työvoiman saatavuuteen liittyviä riskejä, joilla toteutuessaan olisi vaikutuksia Lehdon vuoden 2020 liikevaihtoon, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Korostimme samoja riskejä jo aikaisemmin julkaistussa päivityksessämme.

Tämän epävarman toimintaympäristön myötä yhtiö peruu vuoden 2020 näkymänsä. Aiemmin Lehto arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto laskee noin 10 % vuodesta 2019, ja että liiketulos on positiivinen. Ennustamme, että yhtiön liikevaihto laskee kuluvana vuonna 14 % noin 574 MEUR:oon. Oikaistun liikevoiton odotamme nousevan viime vuoden tappioista noin 15,2 MEUR:oon (EBIT-%: 2,6 %). Näin ollen olimme jo ohjeistuksen alapuolella liikevaihdon osalta. Kannattavuuden osalta odotamme, että yhtiö on saanut liiketoimintaansa terveemmälle pohjalle ongelmaprojektien päättyessä. Lisäksi yhtiön toteuttamat kustannussäästötoimenpiteet (yt-neuvottelut) auttavat kannattavuusparannuksessa.  Nyt koronaviruksen myötä hankkeiden viivästyksistä ja resurssihaasteista johtuvat ylimääräiset kustannukset voivat kuitenkin hidastaa kannattavuusparannuksen toteutumista. Lehto arvioi kuitenkin, että uusi ohjaus voidaan antaa myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Lehto ilmoitti myös samalla yt-neuvottelujansa tuloksista. Neuvottelun tuloksena yhtiö lomauttaa henkilöstöään palvelualueilla ja yksiköissä erikseen tehtävien suunnitelmien ja työtilanteiden mukaisesti. Lomautukset tulevat yhtiön arvion mukaan ulottumaan ajallisesti vuoden 2020 loppuun asti.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 667,7 574,1 560,6
- kasvu-% -7,4% -14,0% -2,4%
Liikevoitto (EBIT) -41,8 15,2 19,4
- EBIT-% -6,3% 2,6% 3,5%
EPS (oik.) -0,61 0,17 0,23
Osinko 0,00 0,00 0,07
P/E (oik.) -3,8 8,1 6,0
EV/EBITDA -7,9 8,1 6,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 5,0%
Uusimmat ennusteet