Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Lehto: Pitkä matka selville vesille

Analyytikon kommentti 21.02.2020 7:55 Lehto
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.20 EURTavoitehinta päivitetty: 21.2.2020
Kurssi: 2.29 EURKurssi hetkellä: 21.2.2020 - 7:40

Nostamme Lehdon tavoitehintamme 2,20 euroon (aik. 2,05 €), mutta toistamme vähennä-suosituksemme yhtiön eilen julkistaman heikon Q4-tuloksen jälkeen. Yhtiön ongelma-alueiden tappiot syvenivät vielä viimeisellä kvartaalilla ja myös asunto- ja toimitilarakentamisen palvelualueissa on selkeitä haasteita kannattavuuden kanssa. Yhtiön hinnoittelu kuluvalle vuodelle on mielestämme haastava, mutta korkeatkin arvostuskertoimet ovat hyväksyttyjä, jos näyttöjä käänteestä saataisiin. Jatkuvissa liiketoiminnoissa näkyvä heikkous, ongelma-alueiden tappioiden jatkuminen, markkinan epävarmuus sekä taloudellisen tilanteen riskit heikentävät kuitenkin käänteeseen luottamista ja jättävät tuotto/riski-profiilin mielestämme liian alhaiseksi perustellaksemme ostoja.

Q4-tulos oli odotetun heikko

Q4-liikevaihto nousi selvästi, mutta tulos jäi odotetusti vertailukautta selkeästi heikommaksi. Tuloksen piti alun perin olla jo plussan puolella, mutta tappiolliset hankkeet ja heikko kannattavuus muilla alueilla vei tuloksen nollatasolle. Koko vuonna yhtiö liikevoitto oli -41,8 MEUR ja tästä tappiollisten alueiden osuus oli noin -54 MEUR. Näistä oikaistuna yhtiön liikevoitto olisi koko vuonna ollut noin 12 MEUR plussalla. Toimitilojen ja asuntorakentamisen liikevaihdolla (2019: 580 MEUR) tämä olisi tarkoittanut noin 2,1 %:n liikevoittomarginaalia kertoen myös jatkuvien toimintojen heikkoudesta.

Tervehdyttämisohjelman vaikutuksia saadaan odottaa

Tappioiden vuoksi yhtiö ilmoitti myös aloittaneensa merkittävän tervehdyttämisohjelman vuonna 2019 tehtyjen toimien lisäksi. Toimiin kuuluu Hyvinvointitilojen liiketoimintojen supistaminen ja vaihtoehtojen arviointi, konserninlaajuinen projektihallinnan ja -valmistelun kehitysohjelma sekä noin 400 henkilöä koskevien YT-neuvottelujen aloittaminen Hyvinvointi- ja Asunnot-palvelualueella. Toimilla on tarkoitus vahvistaa Lehdon kilpailukykyä ja kannattavuutta. Yhtiönkään mukaan muutokset eivät kuitenkaan näy nopeasti kannattavuudessa ja merkittäviä tuloksia saataneen odotella 1-3 vuoden aikajänteeltä.

Laskimme ennusteitamme lähivuosille

Odotamme yhtiön kannattavuuden parantuvan nyt aikaisempia odotuksiamme hitaammin tappiovuodesta. Asunto- ja toimitilarakentamisen kannattavuus on heikentynyt selvästi viime vuoden aikana eikä kaikkia ongelma-alueita ole saatu vielä täysin kuntoon. Näemme lyhyen aikavälin ennusteissamme riskin olevan tällä hetkellä enemmän alaspäin kuin ylöspäin. Ennustamme vuoden 2020 liikevaihdon olevan 590 MEUR (aik. 586 MEUR) ja oikaistun liikevoiton noin 15,3 MEUR:ssa (aik. 15,7 MEUR). Tämä tarkoittaa noin 2,6 %.n liikevoittomarginaalia, joka on yhtiön historiaan ja potentiaaliseen tasoon nähden alhainen, mutta nykyiseen suoritustasoon nähden jo selkeä parannus.

Arvostus ei jätä varaa pettymyksille

Ottaen huomioon yhtiön operatiivisen suorituksen, epävarman tuloskäänteen ja merkittävät riskit, ei osakkeen arvostus mielestämme jätä varaa pettymyksille (2020-2021e: P/E: 14x ja 7x, EV/EBIT: 16x ja 9, EV/EBITDA: 11x ja 7x). Arvostus heijastelee yhtiön mahdollista käännettä ja on kuluvalle vuodelle mielestämme korkea, mutta käänteen vahvistuessa voi nousta nopeastikin. Odotamme edelleen kuitenkin ensimmäisiä merkkejä paremmasta suorituskyvystä, minkä vuoksi nojaaminen lähivuosien kestävään käänteeseen on vielä arviomme mukaan ennenaikaista.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 667,7 589,8 595,0
- kasvu-% -7,4% -11,7% 0,9%
Liikevoitto (EBIT) -41,8 15,3 26,2
- EBIT-% -6,3% 2,6% 4,4%
EPS (oik.) -0,61 0,17 0,32
Osinko 0,00 0,07 0,10
P/E (oik.) -3,8 13,6 7,2
EV/EBITDA -7,9 10,7 6,7
Osinkotuotto-% 0,0% 2,9% 4,2%
Uusimmat ennusteet