Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Lehto: Projektikantaa urakalla uusiksi

Analyytikon kommentti 05.08.2022 7:41 Lehto
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.35 EUR
Kurssi: 0.37 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2022 - 7:26 Analyysi päivitetty: 5.8.2022

Toistamme Lehdon tavoitehinnan 0,35 eurossa nostaen samalla suosituksemme vähennä-tasolle (aik. myy) yhtiön Q2-tuloksen jälkeen. Q2-tulos oli luvuiltaan ennusteitamme heikompi jättäen loppuvuodelle selkeitä paineita tulosparannukselle. Osin kertaluonteisten tappiokirjausten jälkeen polun pitäisi tosin olla nyt helpompi. Liiketoiminnan tervehdyttämistoimia jatketaan nyt rahoituspaketin tuoman työrauhan kanssa, mutta Lehdolla on vielä haasteita projektien kustannusten kanssa ja tappiot jatkuvat vuonna 2022. Lähivuosien tulosparannukseen omia riskejä tuo markkinatilanteen epävarmuus ja asuntomarkkinoiden kantokyky. Arvostus on laskenut maltillisemmaksi, mutta riskit huomioiden osakkeen tuotto-odotus jää mielestämme vielä heikoksi.

Q2-tulos oli odotuksia heikompi

Lehdon liikevaihto laski vertailukaudesta 16 % noin 92 MEUR:oon, kun odotimme noin 7 %:n laskua (102 MEUR). Liikevaihtoon vaikutti etenkin asuntorakentamisen alhaiset valmistumiset, kun Toimitiloissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Yhtiön toimien ja markkinaympäristön myötä konsernin tilauskanta oli Q2:n lopussa 286 MEUR:ssa. Tämä on noin 40 % vertailukauden alapuolella, mikä tulee näkymään yhtiön liikevaihdossa lähivuosien aikana. Yhtiö on lopettanut etenkin Toimitiloissa kannattamattomia hankkeita, mikä oli yksi syy näinkin rajulle pudotukselle. Jatkuvien toimintojen liikevoitto heikkeni vertailukaudesta -10,2 MEUR:oon (Q2’21: -0,8 MEUR) ollen selkeästi odotuksiemme (-4,9 MEUR) alapuolella. Kannattavuutta heikensi edelleen projektiongelmat, kustannuspaineet, materiaalien saatavuusongelmat ja alhainen volyymitaso. Osittain Q2:lle näyttäisi tuloutuneen kuitenkin hieman myös kertaluonteiseksi luonnehdittavia sanktiomaksuja lopetetuista hankkeista. Tämän poistumisen voi nähdä tukevan kannattavuutta loppuvuonna, mutta silti tekemistä riittää.

Liikevaihtoennusteet laskivat

Laskimme etenkin volyymiennusteitamme lähivuosille yhtiön 40 % laskeneen tilauskannan myötä. Etenkin Toimitilojen volyymit laskevat ennusteissamme lähivuosina. Lehto ohjeistaa edelleen, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista on hieman vertailukautta alhaisempi (2021: 404 MEUR) ja että liiketulos jatkuvista toiminnoista on noin 15-20 MEUR tappiollinen. Ennustamme liikevaihdon laskevan nyt vuonna 2022 noin 396 MEUR:oon ja liikevoiton olevan -18,4 MEUR tappiollinen. Vuonna 2023 odotamme liikevaihdon edelleen laskevan (-7 %) tilauskannan alhaisen tason vuoksi ja volyymien lähtevän nousuun vasta vuonna 2024 (+3 %). Tuloksen ennustamme parantuvan selkeästi (23-24e ka. EBIT: 10 MEUR, 2,7 %) yhtiökohtaisten ongelmien väistyessä ja kustannuspaineiden taakan hälventyessä. Isoimmat riskit liittyvät markkinan kantoon, kustannuspaineisiin sekä yhtiön projektihaasteiden jatkumiseen.

Arvostus ei täysin kompensoi riskejä

Lehdon arvostuksessa saamme hakea tukea vuodesta 2023, kun vuonna 2022 tulos ajautuu tappiolle. Vuodelle 2023 arvostus ei kuitenkaan ole mielestämme riskeihin nähden äärimmäisen houkuttelevalla tasolla (2023e: EV/EBIT: 13x, P/E: 10x). Verrokkeihin nähden yhtiö on selkeällä preemiolla, vaikka verrokkien käyttökelpoisuus on nyt heikko. Pidemmän aikavälin mahdolliseen potentiaaliin nojaaminen ei ole nyt aiheellista, sillä projektihaasteet sekä markkinoiden riskit painavat tuotto/riskisuhteessa enemmän. Lehdon onnistuessa selättämään ongelmat ja tervehdyttämään liiketoimintansa, on osakkeessa merkittävää nousuvaraa (esim. DCF: 0,9 euroa) Toisaalta ongelmien jatkuessa rahoituksen tarve nousee uudelleen esiin eikä negatiivisiakaan skenaarioita voi laskea pois.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 435,9 395,5 368,6
- kasvu-% -20,0% -9,3% -6,8%
Liikevoitto (EBIT) -24,0 -18,4 7,4
- EBIT-% -5,5% -4,7% 2,0%
EPS (oik.) -0,29 -0,25 0,04
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,9 -1,5 9,7
EV/EBITDA -10,5 -9,0 7,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Lehto on vuonna 1976 perustettu suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka hyödyntää rakennusprosessissaan toistettavia konsepteja, tehdasvalmistusta sekä modulaarisuutta luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kahteen palvelualueeseen: Toimitilat ja Asunnot. Näiden palvelualueiden sisällä yhtiö tekee myös päiväkoteja, hoivatiloja sekä myös korjausrakentamista. Yhtiön ydinosaaminen keskittyy yksinkertaisiin, monistettaviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin sekä toimitiloihin.