Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.45 EURTavoitehinta päivitetty: 31.3.2020
Kurssi: 1.48 EURKurssi hetkellä: 12.5.2020 - 5:16

Lehto Group julkistaa Q1-liiketoimintakatsauksensa torstaina 14.5.2019. Odotamme yhtiöltä liikevaihdon pientä laskua ja selvästi vertailukauden yläpuolella olevaa liikevoittoa merkittävimpien tappiollisten projektien ollessa päättyneitä. Raportin keskiössä tulevat olemaan yhtiön kommentit koronaviruksen vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan sekä kannattavuuden parannuksen eteneminen yhtiön palvelualueissa. Pidämme vähennä-suosituksemme ja tavoitehintamme (1,45 euroa) yhtiöstä ennallaan Q1-tulokseen mentäessä.

Ennustamme Lehdon liikevaihdon laskeneen Q1:llä 3 % vertailukaudesta 115 MEUR:oon (Q1’19: 118 MEUR). Asunnot-palvelualueella arvioimme yhtiön omaperusteisen asuntojen osalta kahden kohteen valmistuneen (105 asuntoa) ja yhtiön saatua myytyä suhteellisen hyvin valmiita asuntojaan. Tästä syntyvän liikevaihdon odotamme olevan hieman vertailukauden alapuolella. Urakoinnin ja sijoittajatuotannon odotamme olevan vertailukauden yläpuolella ja ison osan kuluvan vuoden liikevaihdosta tulevan sieltä. Lisäksi Asunnot-palvelualueelle kuuluu yhtiön linjasaneerausliiketoiminta, jossa tilauskannan perusteella on odotettavissa noin vertailukauden tasoista liikevaihtoa. Uuden raportointitavan mukaisesti myös hoivatilakohteet ovat mukana nyt Asunnot-palvelualueen ennusteissamme, mikä heikentää vertailukelpoisuutta edelliseen vuoteen. Kokonaisuutena odotamme Asunnot-palvelualueen liikevaihdon olevan noin 75 MEUR. Yhtiön toisessa palvelualueessa, Toimitiloissa, raportoidaan muut Hyvinvointitilojen hankkeet (koulut, terveysasemat), korjaushankkeet ja perinteiset toimitilahankkeet. Siellä näemme liikevaihdon olevan noin 39 MEUR ja näin noin vertailukauden tasolla, mutta tässäkin vertailukaudella ei ole raportoitu Hyvinvointitilojen hankkeita, joten sen vertailtavuus on heikkoa.

Odotamme Q1:n liikevoiton olevan 1,3 MEUR ja liikevoittomarginaalin nousevan noin 1,1 %:iin (Q1’19: -7,9 %). Vertailukaudelle osui isoja tappioita yhtiön peruskorjaushankkeista ja myös muiden palvelualueiden kannattavuuskehitys oli heikkoa. Tämän myötä näemme merkittävimpien tappiollisten projektien päättymisen näkyvän myös yhtiöllä parempana kannattavuutena. Omaperusteisten asuntojen myynti on myös arviomme mukaan sujunut käsityksemme mukaan Lehdolla ensimmäisen kvartaalin aikana hyvin, joka tukee myös kannattavuuden tasoa.

Yhtiö perui ohjeistuksensa 7.4.2020 emmekä odota yhtiön antavan uutta vielä Q1:n katsauksessaan. Näkymissä ja kommenteissa odotamme kuitenkin lisätietoja toimintaympäristön kehityksestä sekä koronan vaikutuksista. Arviomme mukaan taloustilanteen heikentyminen tulee yhtiön tuloskäänteen näkökulmasta huonoon saumaan ja voi vaikeuttaa yhtiön kannattavuusparannusta sekä rajoittaa uusien hankkeiden käynnistymisiä. Yhtiö sanoi aikaisemmin, että työmaat ovat toistaiseksi edenneet lähes häiriöttä, mutta joidenkin uusien hankkeiden aloitukset ovat lykkääntymässä asiakkaiden investointipäätösten venyessä. Lisäksi yhtiö näki myyntiin, projektien toteutukseen sekä materiaalien ja työvoiman saatavuuteen liittyvän riskejä, joilla toteutuessaan olisi vaikutuksia Lehdon tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Odotamme hyvin samankaltaisia kommentteja raportissa toimintaympäristön säilyessä epävarmana ja näkyvyyden heikkona.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 667,7 574,1 560,6
- kasvu-% -7,4% -14,0% -2,4%
Liikevoitto (EBIT) -41,8 15,2 19,4
- EBIT-% -6,3% 2,6% 3,5%
EPS (oik.) -0,61 0,17 0,23
Osinko 0,00 0,00 0,07
P/E (oik.) -3,8 8,9 6,6
EV/EBITDA -7,9 8,4 6,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 4,6%
Uusimmat ennusteet