Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Lehto Q2-aamutulos: Isot tappiot jatkuvat

Analyytikon kommentti 04.08.2022 8:15 Lehto
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.35 EUR
Kurssi: 0.38 EUR
Kurssi hetkellä: 4.8.2022 - 8:00 Analyysi päivitetty: 10.6.2022

Lehto Group julkisti torstaina aamulla Q2-tuloksensa, joka oli luvuiltaan ennusteitamme heikompi. Liikevaihto laski vertailukaudesta hieman odotuksia enemmän ja tulos oli vielä raskaasti tappiolla. Tappiot hankkeista ovat olleet odotuksiamme suurempia alkuvuonna. Yhtiö jätti kuitenkin ohjeistuksensa ennalleen, mutta H1:n tulostaso tarkoittaa, että loppuvuonna olisi tultava selkeä käänne parempaan. Tuloskäänteessä kestää vielä pitkään ja tilanne vaatii sijoittajalta kärsivällisyyttä. Rahoituspaketin myötä taloudellinen tilanne on helpottanut, mutta liiketoiminnan tervehdyttäminen ja tuloksen kääntäminen positiiviseksi on tapahduttava lähivuosien aikana.

Liikevaihto laskussa

Lehdon Q2:n liikevaihto laski vertailukaudesta 16 % noin 92 MEUR:oon, kun odotimme noin 7 %:n laskua (102 MEUR). Alentuneeseen liikevaihtoon vaikutti etenkin asuntorakentamisen alhaiset valmistumiset, kun Toimitiloissa liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Asuntomyynti on arviomme mukaan sujunut vielä kohtuu hyvin, mutta vähäiset valmistumiset alensivat liikevaihtoa Asunnot-palvelualueella noin 16 %:lla 54 MEUR:oon (Q2’22: 64 MEUR). Liikevaihto Toimitilat-palvelualueella oli vertailukauden tasolla 38 MEUR:ssa (-0,8 %) ja lasku on alkanut selvästi jo hidastumaan. Huolestuttavaa oli, että yhtiön toimien ja markkinaympäristön myös konsernin tilauskanta oli Q2:n lopussa 286 MEUR:ssa. Tämä on noin 40 % vertailukauden alapuolella, mikä tulee näkymään yhtiön liikevaihdossa lähivuosien aikana. Yhtiö on lopettanut etenkin Toimitiloissa kannattamattomia hankkeita, jonka uskomme olleen yksi syy näinkin rajulle pudotukselle.

Tulos tappiolla

Jatkuvien toimintojen liikevoitto heikkeni vertailukaudesta -10,2 MEUR:oon (Q2’21: -0,8 MEUR) ollen selkeästi odotuksiemme (-4,9 MEUR) alapuolella. Kannattavuutta heikensi edelleen projektiongelmat, kustannuspaineet, materiaalien saatavuusongelmat, lopetettujen hankkeiden sanktiomaksut ja osittain varmasti myös liikevaihtotasoon nähden korkeat kiinteät kulut. Yhtiöllä osa vuonna 2022 käynnissä olevista hankkeista on sovittu kiinteään hintaan aikaisemmin, jolloin kustannusten nousu vaikuttaa Lehtoon selkeästi negatiivisesti. Myös yhtiön sisäisten ongelmien korjaaminen todennäköisesti kestää vielä, mikä rasittanee vielä kannattavuutta vuonna 2022. Osittain Q2:lle näyttäisi tuloutuneen kuitenkin hieman myös kertaluonteiseksi luonnehdittavia sanktiomaksuja lopetetuista toiminnoista. Tämän poistumisen voi nähdä tukevan kannattavuutta loppuvuonna, mutta silti tekemistä riittää.

Ohjeistus ennallaan

Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista on vertailukauden liikevaihtoa alhaisempi (2021: 404 MEUR) ja liiketulos jatkuvista toiminnoista on noin 15-20 MEUR tappiollinen. H1:llä yhtiö on nyt tehnyt 21,5 MEUR liiketappiota, joten H2:lla tilanteen pitäisi parantua nopeasti, jotta ohjeistukseen päästäisiin. Siinä mielessä riskit ohjeistuksen laskulle ovat nyt koholla. Kvartaalilla yhtiö sopi myös rahoittajien kanssa rahoituspaketista, mikä paransi yhtiön taloudellista asemaa. Tämä nosti omavaraisuusasteen 46,7 %:iin (Q2’21: 46,0 %) ja laski nettovelkaantumisastetta 0,3 %:iin (Q2’21: 9,2 %) (ilman IFRS-16). Kassavarat olivat kuitenkin vielä alhaiset noin 18 MEUR:ssa, kun ne vuosi sitten olivat noin 57 MEUR. Yhtiö on katsauskauden jälkeen kuitenkin saanut 5 MEUR suorituksia vaihtovelkakirjalainan merkinnöistä ja noin 13 MEUR:n RCF-luottolimiitti on vielä nostamatta. Tämä antaa hieman työrauhaa yhtiölle parantaa liiketoiminnan tulosta. Näkymissä taloudellinen tilanne ja kustannuspaineet aiheuttivat epävarmuutta. Selkeää vaikutusta yhtiö ei kommentoinut, mutta arviomme mukaan kiinteähintaiset urakat painavat Lehdon kannattavuutta ainakin tänä vuonna. Lisäksi taloudellinen tilanne ja epävarmuus on voinut jo lykätä tai viivästyttää hankkeita, mikä edelleen voisi viivästyttää liikevaihdon sekä tuloksen kertymistä.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 435,9 402,8 410,5
- kasvu-% -20,0% -7,6% 1,9%
Liikevoitto (EBIT) -24,0 -17,3 8,1
- EBIT-% -5,5% -4,3% 2,0%
EPS (oik.) -0,29 -0,20 0,04
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,9 -1,8 8,6
EV/EBITDA -10,5 -13,2 10,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Lehto on vuonna 1976 perustettu suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka hyödyntää rakennusprosessissaan toistettavia konsepteja, tehdasvalmistusta sekä modulaarisuutta luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kahteen palvelualueeseen: Toimitilat ja Asunnot. Näiden palvelualueiden sisällä yhtiö tekee myös päiväkoteja, hoivatiloja sekä myös korjausrakentamista. Yhtiön ydinosaaminen keskittyy yksinkertaisiin, monistettaviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin sekä toimitiloihin. Lehdolla on tällä hetkellä tehdasyksiköitä eri puolella Suomea.