Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.90 EUR
Kurssi: 1.94 EURKurssi hetkellä: 13.8.2019 - 5:30

Lehto Group julkistaa Q2-liiketoimintakatsauksensa torstaina 15.8.2019. Yhtiö antoi viime viikolla toisen tulosvaroituksen tänä vuonna ja Q2-tuloksesta on näiden tietojen valossa tulossa todella heikko. Odotamme yhtiöltä selvää liikevaihdon laskua ja selvästi vertailukautta heikompaa liikevoittoa tappiollisten projektien vuoksi. Raportissa huomio keskittyy yhtiön askeliin käänteen tekemisessä ja mahdollisiin markkinakommentteihin etenkin yhtiön keihäänkärkenä toimivissa liiketoiminta-alueissa (Toimitilat ja Asunnot). Säilytämme tavoitehintamme (1,90 euroa) ja vähennä-suosituksemme ennallaan ennen Q2-tulosta.

Ennustamme Lehdon liikevaihdon laskeneen Q2:lla noin 20 % vertailukaudesta 151 MEUR:oon pääosin Toimitilojen ja Hyvinvointitilojen liikevaihdon laskun kautta. Toimitilojen markkinat ovat hiipuneet ja projekteja ei ole lähtenyt käyntiin odotetusti, mikä oli osaltaan myös viime viikolla lasketun liikevaihto-ohjeistuksen perusteena. Myös Toimitiloissa esitettävät peruskorjausrakentamisen projektit vähenevät, kun yksikköä ajetaan alas. Arviomme mukaan myös tiukentunut markkinaympäristö hoivatilojen kohdalla yhdistettynä Lehdon ongelmiin liiketoiminta-alueella laskee liikevaihtoa. Asunnoissa näemme liikevaihdon olevan vertailukauden tasolla.

Odotamme Q1:n liikevoiton olevan noin 13,7 MEUR negatiivinen ja liikevoittomarginaalin painuvan -9,1 %:iin. Liikevoittoa painavat tappiolle yhtiön ohjeistuksen mukaan etenkin peruskorjauksen tappiolliset projektit ja Ruotsin liiketoiminnan tappiot. Näistä odotuksissa on H1:lle yhteensä noin 21 MEUR:n tappiot. Lisäksi yhtiö kertoi Toimitiloissa muutaman projektin sujuvan huonosti ja Asunnot-palvelualueella myyntihinnoissa olleen painetta alaspäin, millä on myös vaikutuksia kannattavuuteen.

Odotamme yhtiön pitävän juuri viime viikon tulosvaroituksen yhteydessä päivitetyn ohjeistuksensa ennallaan Q2-katsauksessaan. Yhtiö odottaa nyt liikevaihdon vuonna 2019 olevan samalla tasolla tai alhaisempi kuin vuonna 2018 (2018: 721,5 MEUR). Kannattavuuden osalta liikevoiton odotetaan olevan negatiivinen (2018: 37,2 MEUR, 5,2 %). Yhtiö on jaellut tulosvaroituksia liukuhihnalta viimeisen vuoden aikana, mutta nyt ohjeistuksessa riski kohdistuu lähinnä liikevaihdon laskuun tai merkittäviin tappioihin, jotka voisivat aiheuttaa myös huolta yhtiön taseen kestävyydestä.

Seurattava asia Lehdossa on, että mihin yhtiö suuntautuu perusliiketoimintojensa osalta, kun ongelmayksiköt on lopetettu. Onko Toimitiloissa tai Asunnot-palvelualueella nähdyt ongelmat pelkästään markkinavetoisia vai onko vikaa myös Lehdon omissa prosesseissa. Näemme näillä palvelualueilla olevan vielä pääosin kyse markkinavetoisista haasteista, mutta ongelmien laajeneminen myös näihin palvelualueisiin aiheuttaa merkittävää riskiä osakkeeseen lyhyellä aikavälillä. 

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 721,4 690,9 640,1
- kasvu-% 20,7% -4,2% -7,4%
Liikevoitto (EBIT) 37,2 -9,4 21,7
- EBIT-% 5,2% -1,4% 3,4%
EPS (oik.) 0,49 -0,15 0,27
Osinko 0,24 0,00 0,13
P/E (oik.) 8,6 -12,9 7,3
EV/EBITDA 7,6 -64,3 10,2
Osinkotuotto-% 5,6% 0,0% 6,9%
Uusimmat ennusteet