Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.05 EURTavoitehinta päivitetty: 4.2.2020
Kurssi: 2.26 EURKurssi hetkellä: 20.2.2020 - 8:22

Lehto Group julkisti tänään aamulla Q4-raportin, jossa luvut olivat jo etukäteen annetun tulosvaroituksen myötä suurin piirtein tiedossa. Liikevaihto nousi selvästi, mutta tulos jäi odotetusti vertailukautta selkeästi heikommaksi. Vuosi 2019 oli selvästi pettymys, kun koko vuonna tulos painui noin 42 MEUR tappiolle 668 MEUR:n liikevaihdolla. Yhtiö ilmoitti myös tervehdyttämisohjelmasta, johon kuuluu mm. Hyvinvointitilojen liiketoiminnan supistaminen ja noin 400 henkilöä koskevat YT-neuvottelut (noin kolmannes koko henkilöstöstä). Tulosvaroituksen yhteydessä annettu ohjeistus pysyi ennallaan ja kommentit lupailivat odotetusti parempaa kehitystä, mutta uudet tervehdyttämistoimet ja 1-3 vuoden aikajänne kannattavuusparannukselle lisäsivät jälleen epävarmuutta yhtiöön liittyen.

Liikevaihto nousi vertailukaudesta 17 % noin 270 MEUR:oon ollen ennusteisiin nähden linjassa (Inderes: 270 MEUR). Rajusti nousseen liikevaihdon taustalla oli erityisesti Asunnot-palvelualueen suuri omaperusteisten asuntojen valmistumismäärä. Liikevoitto sen sijaan laski vertailukaudesta merkittävästi noin 0,1 MEUR:oon ollen linjassa ennusteisiimme (Inderes: 0,0 MEUR). Yhtiö oli tulosvaroituksessaan sanonut tuloksen olevan nollatasolla. Vertailukaudella yhtiö ylsi vielä 15 MEUR:n liikevoittoon ja 6,6 %:n liikevoittomarginaaliin. Tuloksen piti alun perin olla jo plussan puolella, mutta tappiolliset hankkeet ja heikko kannattavuus muilla alueilla vei tuloksen nollaan. Koko vuonna yhtiön liikevoitto oli -41,8 MEUR:ssa ja tästä tappiollisten alueiden osuus oli noin -54 MEUR (Peruskorjaushankkeet: -31 MEUR, Ruotsin toiminta: -12 MEUR, Hyvinvointitilat: -11 MEUR). Tästä oikaistuna yhtiön liikevoitto olisi koko vuonna ollut noin 12 MEUR plussalla. Toimitilojen ja asuntorakentamisen liikevaihdolla (2019: 580 MEUR) tämä olisi tarkoittanut noin 2,1 %:n liikevoittomarginaalia kertoen myös hieman muiden palvelualueiden heikkoudesta.

Tappioiden vuoksi yhtiö ilmoitti myös aloittaneensa merkittävän tervehdyttämisohjelman. Näillä toimilla tavoitellaan Lehdon kilpailukyvyn vahvistamista ja kannattavuuden parantamista 1-3 vuoden aikajänteellä. Jatkossa yhtiö aikoo keskittyä omaan ydinosaamiseen toimitiloissa ja asuntorakentamisessa, kun yhtiön Hyvinvointitilat-palvelualueen tarjontaa supistetaan ja yksikkö sulautetaan näihin kahteen muuhun palvelualueeseen. Hoivakodit siirtyvät Asunnot-palvelualueelle ja Toimitiloihin siirtyy koulu- ja päiväkotihankkeet. Lisäksi yhtiö käynnistää kehitysohjelman, missä pyritään parantamaan hankevalmistelua ja suunnittelua ennen varsinaista rakentamisvaihetta. Tästä odotetaan vaiheittain parannusta kannattavuuteen, mutta kuitenkin vasta vuoden 2020 loppupuolelta alkaen. Kokonaisuudessaan toimet johtavat noin 400 henkilön YT-neuvotteluihin, jossa haetaan arvion mukaan noin 110 henkilötyövuoden vaikutukset. YT:t koskevat noin kolmannesta yhtiön henkilöstöä ja ovat kooltaan siis merkittävät.

Tulosvaroituksen yhteydessä annetut näkymät vuodelle 2020 pysyivät ennallaan. Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto laskee noin 10 % (2019: 667 MEUR), ja että liiketulos on positiivinen. Aikaisempaa haarukkaa liikevoitolle yhtiö ei antanut, mikä kertoo heikosta näkyvyydestä yhtiön tulosparannukseen. Samalla yhtiö haluaa ainakin välttää pettymykset, sillä viime vuoden tulosvaroitukset ja ohjeistuksen useat muutokset ovat heikentäneet markkinoiden luottamusta yhtiöön. Positiivista raportissa oli odotetusti yhtiön kassatilanteen parantuminen loppuvuotta kohti, kun Q4:llä valmistui merkittävästi taseeseen sitoutuneita asuntoja. Tämä nosti kassavarat yhtiöllä noin 59 MEUR:oon (2018: 53 MEUR). Liiketoiminnan ja investointien rahavirta oli kuitenkin vielä koko vuonna noin 18 MEUR negatiivinen ja yhtiön täytyykin onnistua kääntämään liiketoiminnan kelkka positiiviseen suuntaan.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 667,4 586,3 593,6
- kasvu-% -7,5% -12,2% 1,2%
Liikevoitto (EBIT) -41,9 15,7 28,1
- EBIT-% -6,3% 2,7% 4,7%
EPS (oik.) -0,63 0,19 0,36
Osinko 0,00 0,08 0,11
P/E (oik.) -3,6 11,8 6,4
EV/EBITDA -9,7 12,2 7,8
Osinkotuotto-% 0,0% 3,4% 4,7%
Uusimmat ennusteet