Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Lehto: Riskitaso laskee

Analyytikon kommentti 15.05.2020 5:18 Lehto
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.55 EURTavoitehinta päivitetty: 31.3.2020
Kurssi: 1.49 EURKurssi hetkellä: 15.5.2020 - 5:03

Toistamme Lehdon vähennä-suosituksen, mutta nostamme tavoitehintamme 1,55 euroon (aik. 1,45 euroa) yhtiön Q1-tuloksen jälkeen. Yhtiön tulos oli hieman odotuksiamme heikompi, mutta taloudellisen tilanteen parantuminen nosti raportin annin mielestämme hieman positiivisen puolelle ja alensi yhtiön riskejä. Yhtiön näkymät viestivät kuitenkin epävarmuutta ja markkinoiden kysyntä näyttäisi heikkenevän lähitulevaisuudessa. Arvostus ei ole äärimmäisen kallis, mutta mielestämme tuloskehitys olisi saatava käännettyä selkeämmin parempaan suuntaan, jotta voisimme nojata yhtiön pidemmän aikavälin potentiaaliin ja suositella osakkeen ostoja nykyisiltä tasoilta.

Tulos tappiolla, mutta kassavirta vahvisti taloudellista tilannetta

Lehto Group julkisti eilen Q1-tuloksen, joka oli tuloksellisesti hieman odotuksiamme heikompi, mutta taloudellisessa tilanteessa oli jo nähtävissä parantumisen merkkejä. Tilauskanta laski vertailukaudesta 25 % alentaen tulevaisuuden odotuksia ja näkymiä painoi odotetusti koronaviruspandemian odottamattomat vaikutukset ja epävarmuus. Tappiollisesta tuloksesta huolimatta näyttäisi siltä, että isoin osa ongelmaprojekteista olisi nyt maalissa tai lähestymässä loppusuoraa ja suurimmat tappiot olisi tehty. Heikko tuloskehitys pitäisi kuitenkin saada nyt käännettyä. Selkeä parannus voi kuitenkin arviomme mukaan olla heikon markkinaympäristön oloissa haasteellista, kun lisäksi Asunnoissa katetaso on alhainen, Hyvinvointitiloissa on vielä haasteellisia kouluhankkeita ja Toimitiloissa yhden uuden peruskorjaushankkeen kate voi yhtiön mukaan mahdollisesti muodostua negatiiviseksi.

Laskimme ennusteitamme näkymien johdosta

Näemme, että tulosparannukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutuksen aikajänne on epävarman markkinatilanteen myötä pidentynyt, joten odotamme aikaisempaa maltillisempaa paluuta kohti historiallisia kannattavuustasoja. Odotamme kuluvana vuonna yhtiön liikevaihdon laskevan noin 15 % ja EBIT-marginaalin nousevan 2,4 %:iin viime vuoden isoista tappioista (2019: -6,3 %). Katseet on jo osittain ensi vuodessa, jolloin odotamme liikevaihdon edelleen laskevan noin 4 %:lla, mutta liikevoittomarginaalin nousevan yhtiön sopeuttamistoimien ja tilauskannan katerakenteen nousun myötä noin 3,2 %:iin. Liikevaihdon lasku tulee ensisijaisesti asuntorakentamisesta, minkä osalta mm. markkinatutkimuslaitos Forecon odottaa volyymien laskevan kuluvana vuonna keskimäärin 17,5 %:lla ja vielä ensi vuonna noin 12,5 %:lla. Laskua Lehdolla arviomme mukaan kuitenkin pehmentävät jo alhaiset volyymit ja Toimitilojen hyvä tilauskanta. Yhtiön tulospotentiaali on selvästi nykyistä tasoa korkeammalla, mutta mielestämme yhtiön operatiiviseen suorituskykyyn ja markkinoihin liittyvä epävarmuus rajaavat sinne kurkottamista tällä hetkellä.

Riskiprofiili laski taloudellisen tilanteen parantuessa

Yhtiön taloudellisen tilanteen vakautumisen myötä riskiprofiili osakkeen hinnoittelussa on laskenut, mutta arvostus nojaa vielä vahvaan tulosparannukseen heikkenevässä markkinassa. Laskeneilla ennusteillamme yhtiön kuluvan vuoden arvostus on mielestämme haastavalla tasolla (20e: P/E: 11x, EV/EBIT: 14x). Yhtiön riskiprofiilin laskun myötä uskallamme siirtää katseemme jo kuitenkin vuoteen 2021, jossa arvostus on jo houkuttelevampi (21e: P/E: 8x, EV/EBIT: 10x). Hyväksymäämme arvostustasoon (P/E: 10x, EV/EBIT: 10x) ja verrokkeihin nähden (21e mediaani: EV/EBIT 10x) nousuvara on kuitenkin vähäinen. Käänteen edetessä ja markkinoiden luottamuksen palautuessa korkeakaan arvostustaso ei kuitenkaan ole poissuljettu ja myös yhtiön pidemmän aikavälin potentiaaliin voisi jälleen nojata. Operatiivisen suorituksen ja markkinan epävarmuuden myötä olemme vielä osakkeen suhteen kuitenkin varovaisella kannalla.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot

Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy talousohjattuun rakentamiseen. Talousohjatussa rakentamisessa tavoitteena on vahvalla suunnittelun ohjauksella ja moduuleihin perustuvilla innovaatioilla tehostaa rakentamisen yleisiä käytäntöjä, tuottaa asiakkaalle merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä sekä varmistaa rakentamisen korkea laatu. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 667,7 569,5 548,0
- kasvu-% -7,4% -14,7% -3,8%
Liikevoitto (EBIT) -41,8 13,5 17,6
- EBIT-% -6,3% 2,4% 3,2%
EPS (oik.) -0,61 0,14 0,19
Osinko 0,00 0,00 0,06
P/E (oik.) -3,8 11,0 7,9
EV/EBITDA -7,9 8,9 6,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 3,8%
Uusimmat ennusteet