Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Lehto: Tulostaso ei käänny nopeasti

Analyytikon kommentti 05.11.2021 6:01 Lehto
Yhtiö: Lehto Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.00 EUR
Kurssi: 0.96 EUR
Kurssi hetkellä: 5.11.2021 - 5:46

Laskemme Lehdon tavoitehinnan 1,00 euroon (aik. 1,30 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme yhtiön Q3-tuloksen jälkeen. Yhtiön Q3-tulos laski rajusti tappiolle vastoin odotuksia. Vuosi 2021 tulee olemaan vielä yhtiölle heikko alhaisen liikevaihdon tason ja heikkokatteisten projektien vuoksi. Matalalla tasolla oleva tilauskanta ja alhaiset asuntoaloitukset eivät myöskään paranna lähivuosien kasvumahdollisuuksia lisäten tulosparannukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Riskejä pitävät yllä edelleen mahdolliset projektiongelmat, alan kustannuspaineiden nousu ja markkinan mahdollinen hidastuminen. Yhtiön arvostus ei laskeneilla ennusteilla ja kasvaneilla riskeillä ole mielestämme houkuttelevalla tasolla.

Tulos painui selkeästi tappiolle

Lehto Group julkisti torstaina aamulla Q3-tuloksensa. Liikevaihto laski (-33 %) voimakkaasti vertailukaudesta ollen ennusteidemme (-17 %) alapuolella. Liikevaihto puolittui Asunnot-palvelualueella vähäisten omaperusteisten asuntojen tuloutumisten vuoksi. Toimitiloissa liikevaihto oli jo vertailukauden tasolla. Tilauskanta jäi yhtiöllä noin 2 % vertailukauden alapuolelle 503 MEUR:oon. Tulos heikkeni odotuksien vastaisesti ja laski merkittävästi tappiolle (EBIT-%: -10,1 %). Projektien haasteet, kustannuspaineet ja materiaalien saatavuuden heikkous on iskenyt yhtiöön selkeästi odotuksia vahvemmin eikä selkeää loppua vielä näy. Liiketoiminnassa ongelmat ovat vielä selvästi läsnä ja näiden korjaaminen kestää yhtiönkin mukaan useita vuosia. Parempaa tulosta saanee odottaa vuoteen 2023.  

Laskimme ennusteitamme selvästi

Laskimme ennusteitamme lähivuosille Q3-raportin näkymien perusteella. Kokonaisuutena tilauskannan alhainen taso ja asuntoaloituksien vähäisyys pitävät vielä vuoden 2022 tulostason alhaisena. Selkeästi Lehto tarvitsisi korkeampia volyymitasoja, jotta tulos voisi yltää ennustamaamme tulosparannukseen. Ennusteillamme tulos palautuu hiljalleen paremmalle tasolle, mutta nykyisen strategian suuntaviivojen perusteella parannusta kohti entisiä tulostasoja pitää odottaa vielä vuoden 2023 yli. Ennustamme liikevaihdon laskevan nyt 20 % vuonna 2021 noin 436 MEUR:oon ja liikevoiton olevan -8,5 MEUR (2020: -2,9 MEUR) tappiolla. Vuonna 2022 vielä osittain kustannuspaineet rasittavat yhtiön tulosta projektien aiemmin sidottujen urakkahintojen vuoksi. Lisäksi nyt käynnissä olevat heikot projektit jatkuvat myös ensi vuodelle. Odotamme kuitenkin jo pientä liikevaihdon kasvua (+4 %) Toimitilojen nousseen tilauskannan ja hieman kasvussa olevien rakenteille olevien asuntojen määrän vuoksi. Ennustamme liikevaihdon nousevan noin 453 MEUR:oon, joka avittaa myös tulosta paranemaan liikevoiton osalta noin 11,7 MEUR:oon (EBIT-% 22e: 2,6 %). Tulostasoon liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä.

Arvostus ei houkuttele

Ennusteillamme yhtiön vuoden 2021 tulospohjainen arvostus on negatiivinen tappiollisesta tuloksesta johtuen. Katseemme ovatkin vuodessa 2022, missä arvostus (2022e: EV/EBIT: 11x, P/E: 12x) laskee kohtuulliselle tasolle. Nojaamme tällä hetkellä hyväksymämme arvostushaarukan (EV/EBIT 10-14x, P/E: 10-14x) keskiväliin, johon nähden nousuvara jää hyvin ohueksi. Verrokkeihin nähden yhtiö on ensi vuodelle pienellä preemiolla (+5 %), kun mielestämme vielä selkeä alennus (-10 %) on oikeutettu heikon historiallisen suorituksen vuoksi. Käänteen yhteydessä verrokkiarvostuksen painoarvo on kuitenkin matala. Hahmotelmamme tuloskäänteen keskipitkän aikavälin potentiaalista antaisi yhtiölle selkeästi korkeamman arvon, mutta siihen nojaaminen vaatii mielestämme konkreettisia näyttöjä selkeämmästä tulosparannuksesta.

Käy kauppaa. (Lehto)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 544,5 436,4 452,7
- kasvu-% -18,4% -19,9% 3,7%
Liikevoitto (EBIT) -2,9 -8,5 11,7
- EBIT-% -0,5% -1,9% 2,6%
EPS (oik.) -0,12 -0,13 0,08
Osinko 0,00 0,00 0,05
P/E (oik.) -11,7 -7,5 12,0
EV/EBITDA 26,8 -107,9 7,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 5,2%
Uusimmat ennusteet

Lehto on vuonna 1976 perustettu suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka hyödyntää rakennusprosessissaan toistettavia konsepteja, tehdasvalmistusta sekä modulaarisuutta luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nykyisin kahteen palvelualueeseen: Toimitilat ja Asunnot. Näiden palvelualueiden sisällä yhtiö tekee myös päiväkoteja, hoivatiloja sekä myös korjausrakentamista. Yhtiön ydinosaaminen keskittyy yksinkertaisiin, monistettaviin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin sekä toimitiloihin.