Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Lemonsoft
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 11.80 EUR
Kurssi: 13.14 EUR
Kurssi hetkellä: 25.7.2022 - 6:50 Analyysi päivitetty: 9.5.2022

Lemonsoftin toisen neljänneksen kasvu oli odotetun vahvaa ja kannattavuus oli yhtiön odotusten mukaisella tasolla, vaikkakin se jäi alle ennusteemme. Yhtiö toisti odotetusti näkymänsä, joiden perusteella tuloskasvu vauhdittuu H2:lla kasvupanostusten rauhoittuessa ja erittäin kannattavan SaaS-kasvun valuessa läpi tulokseen. Lemonsoftin viimeisimmät tuotetarjoomaa täydentävät Logentia- ja Finazilla -yritysostot luovat uusia kasvumahdollisuuksia tuleville vuosille, mutta kireä osaajapula aiheuttaa painetta kannattavuuteen. Laskeneilla tulosennusteillamme osakkeen arvostus näyttää kireältä ja toistamme vähennä-suosituksen uudella 11,8 euron tavoitehinnalla (aik. 12,5 EUR).

Liikevaihto kasvoi odotetun vahvasti yritysostojen vetämänä

Lemonsoftin Q2-liikevaihto kasvoi 33 % 5,3 MEUR:oon ja oli pitkälti linjassa 5,4 MEUR:n ennusteemme kanssa. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 12 % ja tehtyjen yritysostojen epäorgaaninen vaikutus oli 21 %-yksikköä. Lemonsoftin orgaanista kasvua on jarruttanut vuoden alkupuoliskolla käyttöönottojen ruuhkautuminen, mutta yhtiön tekemien rekrytointien ja käyttöönottopalveluiden tuotteistamisen kautta tilanne on helpottamassa. Yhtiön mukaan Q3:n alussa käyttöönottoja on käynnissä runsaasti, mikä arviomme mukaan tukee orgaanista kasvua tulevina neljänneksinä.

Kannattavuusodotuksemme oli viritetty Q2:lla liian korkealle

Lemonsoftin oikaistu liikevoitto kasvoi Q2:lla 1,3 MEUR:oon (Q2’21: 1,1 MEUR), mutta jäi alle 1,6 MEUR:n ennusteemme. Oikaistu liikevoittomarginaali (24,4 %) heikkeni vertailukaudesta (30,8 %), kun odotimme kannattavuuden jatkavan pientä parantumista Q1:n tasolta (26,5 %). Viime vuoden lopulla tehdyt etupainotteiset rekrytoinnit, listautumisen myötä nousseet kulut sekä yritysostot painoivat ennakoidusti Lemonsoftin kannattavuutta, mutta yhtiön kulutaso oli silti Q2:lla odotuksiamme korkeampi. Kireä osaajapula on aiheuttanut jonkin verran työntekijöiden vaihtuvuutta ja palkkainflaatiota, mikä myös rasittaa kannattavuutta. Arviomme mukaan nämä tekijät eivät ole täysin ohimeneviä ja yritysostovetoisessa kasvustrategiassa tietty henkilöstön vaihtuvuus on myös täysin luonnollista.

Finazilla mukaan ennusteisiin ja kannattavuusoletuksiin lisää varovaisuutta

Lemonsoft odotetusti toisti Finazilla-yrityskaupan yhteydessä päivitetyt näkymänsä ja odottaa vuoden 2022 liikevaihtonsa kasvavan 30-36 % ja oikaistun liikevoiton olevan 28-33 % liikevaihdosta. Lisäsimme nyt Finazillan ennusteisiimme, jonka lisäksi tarkistimme lähivuosien kannattavuusennusteita varovaisemmaksi. Kokonaisuutena liikevaihtoennusteemme nousivat lähivuosille 2-3 % ja oikaistun liikevoiton ennusteet laskivat 4-9 %. Odotamme nyt Lemonsoftilta tänä vuonna 32 %:n liikevaihdon kasvua ja 30 %:n oikaistua liikevoittoa. Ensi vuodelle ennustamme 20 %:n kasvua (org. 14 %) ja lievästi 30,5 %:iin paranevaa oikaistua liikevoittomarginaalia.

Arvostus pysytellyt kirpeänä, vaikka verrokkien kertoimet olleet tänä vuonna paineessa

Laskeneilla ennusteillamme Lemonsoftin vuosien 2022-2023 tulospohjainen arvostus (oik. EV/EBIT 34x-28x) on korkea. Vaikka monien SaaS-yhtiöiden arvostustasoissa on nähty tänä vuonna merkittävää tasokorjausta alaspäin, on Lemonsoftin osake pärjännyt suhteellisesti erittäin hyvin. Ennustamamme vahva tuloskasvu painaa Lemonsoftin kertoimia (2025e EV/EBIT: 19x) järkevämmille tasoille keskipitkällä aikavälillä, mutta tämä vaatii orgaanisen kasvun selvää kiihtymistä ja ylläpitoa alkuvuoden (H1’22: 10,4 %) tasoilta. Tämän osalta yhtiöllä on vielä todistettavaa lähivuosina. Arvioimme Lemonsoftin jatkavan yhtiön strategiaan hyvin istuvien yritysostojen tekoa selvästi yhtiön omia kertoimia alemmilla arvostuksilla, mikä myös tasoittaa asteittain yhtiön kertoimia (jos osakekurssi pysyisi paikoillaan). 

Lue yhtiöstä julkaistu yhtiöraportti täältä (premium-tilaajille)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 17,2 22,7 27,2
- kasvu-% 26,8% 31,6% 19,8%
Liikevoitto (EBIT) 3,1 4,9 5,9
- EBIT-% 17,8% 21,6% 21,8%
EPS (oik.) 0,24 0,29 0,37
Osinko 0,13 0,14 0,18
P/E (oik.) 75,9 45,1 35,9
EV/EBITDA 74,0 33,4 25,8
Osinkotuotto-% 0,7% 1,1% 1,4%
Uusimmat ennusteet

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.