Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Lemonsoft
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 13.26 EUR
Kurssi hetkellä: 28.4.2022 - 4:45 Analyysi päivitetty: 17.2.2022

Lemonsoftin Q1-luvut jäivät pykälän odotuksistamme, mutta isossa kuvassa yhtiön kasvutarina etenee raiteillaan. Ennallaan säilyneiden näkymien valossa yhtiön orgaanisen kasvuvauhdin täytyy kiihtyä loppuvuotta kohti, mihin alkuvuoden vahva uusmyynnin kehitys antaa hyvät edellytykset. Lemonsoftin vahvat tuloskasvunäkymät tukevat osakkeen korkeaa arvostusta, mutta nykyisessä kasvuyhtiöiden jäähtyneessä hinnoitteluympäristössä näemme kertoimissa ennemmin painetta alas- kuin ylöspäin. Siten toistamme osakkeen vähennä-suosituksen ja 13,0 euron tavoitehinnan.

Liikevaihto kasvoi vahvasti, mutta rima oli vielä pykälän korkeammalla

Lemonsoftin Q1-liikevaihto kasvoi 30 % 5,0 MEUR:oon ollen hieman alle 5,2 MEUR:n ennusteemme. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 9 % ja tehtyjen yritysostojen epäorgaaninen vaikutus oli 21 %-yksikköä. Orgaaninen kasvuvauhti jäi odotuksistamme (14 %), vaikka kasvusta oikaistaisiin vertailukauteen ajoittunut suurempi lisenssikauppa. Kasvun pullonkaulan toimivat ohjelmistojen käyttöönotot, jonka osalta tilanne on kuitenkin jo helpottanut. Osaltaan pullonkaulat käyttöönotoissa kertovat myös alkuvuoden uusmyynnin vahvasta kehityksestä, jonka pitäisi näkyä tulevien neljännesten kasvussa.

Kulutaso oli hieman odotuksiamme korkeampi Q1:llä

Lemonsoftin oikaistu liikevoitto Q1:llä oli 1,3 MEUR, mikä jäi alle 1,5 MEUR:n ennusteemme. Oikaistu liikevoittomarginaali (26,5 %) heikkeni vertailukaudesta (Q1’21: 34 %), kun tehdyt yritysostot ja lisätyt kasvupanostukset laimensivat suhteellista kannattavuutta hieman odotuksiamme enemmän. Kvartaalin lopussa henkilöstömäärä oli noussut 158 henkilöön (Q1’21: 118). Lemonsoftin tuhti nettokassa (Q1’22: 16,4 MEUR) mahdollistaa yhdessä liiketoiminnan vahvan rahavirran kanssa strategian mukaiset kasvupanostukset, yritysostot sekä osingonmaksun. Pidämme mahdollisena, että uusista yritysjärjestelyistä kuullaan vielä loppuvuoden aikana.

Näkymät ennallaan ja ennusteisiin vain pieniä tarkennuksia alaspäin

Lemonsoft toisti odotetusti näkymänsä ja arvioi liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 23-28 % ja oikaistun liikevoiton olevan 30-35 % liikevaihdosta. Skaalautuvan SaaS-kasvun myötä kannattavuuden pitäisi parantua H2:lla, kun rekrytointitahti samaan aikaan rauhoittuu. Teimme ennusteisiimme vain pieniä tarkistuksia alaspäin. Odotamme nyt Lemonsoftilta tänä vuonna 24 %:n liikevaihdon kasvua ja 31 %:n oikaistua liikevoittoa. Vuosilta 2022-2025 odotamme keskimäärin noin 23 %:n vuosittaista tuloskasvua liikevaihdon kasvun ja paranevan kannattavuuden ajamana.

Arvostus on edelleen turhan kirpeä

Lemonsoftin kuluvan vuoden arvostuskertoimet ovat korkeita (2022e: EV/S 10,5x ja EV/EBIT 33x), mutta vahva tuloskasvu painaa kertoimia melko nopeasti järkeville tasoille (2024e EV/EBIT 21x). Tämän valossa nykyinen arvostus on perusteltavissa, mutta nykyisessä markkinasentimentissä kertoimiin on vaikea nähdä nousuvaraa. Vuoteen 2025 katsovilla skenaarioillamme osakkeen vuotuinen tuotto-odotus (6%) jää vielä alle tuottovaatimuksen, mutta Lemonsoftin tavoitteiden mukaisella kasvulla tuotto-odotus olisi jo hyvällä tasolla. Tämän hinnoittelu osakkeeseen vaatisi kuitenkin taakseen enemmän näyttöjä orgaanisen kasvuvauhdin kiihtymisestä. Lemonsoftilla on myös potentiaalia arvonluontiin ja tuloskasvun vauhdittamiseen yritysostoin, mikä on nähdäksemme arvostusta tukeva tekijä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 17,2 21,6 25,3
- kasvu-% 26,8% 25,2% 17,4%
Liikevoitto (EBIT) 3,1 5,7 7,2
- EBIT-% 17,8% 26,6% 28,6%
EPS (oik.) 0,24 0,30 0,36
Osinko 0,13 0,15 0,20
P/E (oik.) 75,9 43,8 36,1
EV/EBITDA 74,0 30,0 24,1
Osinkotuotto-% 0,7% 1,2% 1,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.