Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Lemonsoft
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 12.50 EUR
Kurssi: 12.90 EUR
Kurssi hetkellä: 19.7.2022 - 7:07 Analyysi päivitetty: 9.5.2022

Lemonsoft raportoi Q2-tuloksensa perjantaina. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvaneen voimakkaasti yritysostojen siivittämänä, mutta myös orgaanisen kasvun piristyneen alkuvuodesta. Viime vuoden lopussa tehdyt etupainotteiset rekrytoinnit sekä yritysostot ovat arviomme mukaan vielä jarruttaneet Lemonsoftin kannattavuuden skaalautumista, vaikka odotammekin suhteellisen kannattavuuden nousseen edellisestä neljänneksestä. Raportissa huomio kiinnittyy erityisesti yhtiön orgaaniseen kasvuun ja sen näkymiin, sillä heikentyvä talousympäristö tekee myös Lemonsoftin toimintaympäristöstä aiempaa haasteellisemman.

Yritysostojen vauhdittamaa kasvua

Odotamme Lemonsoftin Q2-liikevaihdon kasvaneen 36 % 5,4 MEUR:oon. Ennustamastamme kasvusta noin 15 % on orgaanista ja loput yritysostojen tuomaa kasvua. Epäorgaanista kasvua toisella neljänneksellä ovat tuoneet Talosofta- (6/21), PlanMill (8/21)-ja Logentia (5/22) -yritysostot. Viimeisin Finazilla-yritysosto alkaa näkyä kasvuluvuissa Q3:sta alkaen. Lemonsoftin uusmyynti on sujunut alkuvuodesta hyvin, mutta Q1:llä orgaanista kasvua (9 %) jarruttivat käyttöönotoissa resurssivajeesta johtuneet pullonkaulat. Odotamme tilanteen alkaneen helpottaa Q2:lla, minkä pitäisi näkyä vahvistuneena kasvuna. Suurimpana ajurina orgaaniselle kasvulle ennusteessamme toimii siten jatkuvien SaaS-tuottojen kasvu.

Etupainotteiset rekrytoinnit jarruttavat kannattavuuden skaalautumista

Ennustamme Lemonsoftin oikaistun liikevoiton kasvaneen Q2:lla 1,6 MEUR:oon (Q2’21: 1,1 MEUR), mikä vastaa vertailukauden tasolla olevaa 29 %:n liikevoittomarginaalia. Lemonsoft on ennakoinut viime vuoden lopulla tehtyjen etupainotteisten rekrytointien näkyvän H1:llä ja kannattavuuden parantuvan loppuvuotta kohti skaalautuvan SaaS-kasvun mukana. Q1:llä liikevoittomarginaalissa (26,5 %) nähtiin jo asteittaista paranemista edellisestä neljänneksestä (Q4’21: 24,4 %), ja odotamme vastaavan kehityksen jatkuneen Q2:lla. Kasvuinvestointien lisäksi tiettyä painetta Lemonsoftin kuluvan vuoden kannattavuuteen aiheuttavat viime vuoden yritysostot sekä listautumisen myötä nousseet hallinnon kustannukset. Kaiken kaikkiaan Lemonsoftin kannattavuus on tänä vuonna jo erittäin hyvällä tasolla, mutta siinä on edelleen skaalautumispotentiaalia kasvustrategian edetessä.

Näkymiä päivitettiin juuri viimeisimmän yritysoston yhteydessä

Lemonsoft päivitti näkymiään Finazilla-yrityskaupan myötä ja odottaa nyt vuoden 2022 liikevaihtonsa kasvavan 30-36 % (aik. 26-32 %) ja oikaistun liikevoiton olevan 28-33 % liikevaihdosta (aik. 30-35 %). Absoluuttisin euroin kuluvan vuoden liikevaihto-ohjeistus nousi siis noin 0,7 MEUR ja liikevoitto-ohjeistus puolestaan laski reilut 0,2 MEUR. Lievästi laskeneen liikevoitto-ohjeistuksen taustalla on arviomme mukaan yrityskaupan lisäksi viime kuukausina kasvanut toimintaympäristön epävarmuus ja sitä kautta heikentynyt näkyvyys liiketoiminnan kehitykseen.

Nykyinen ennusteemme (ei huomioi vielä Finazillaa) odottaa yhtiöltä 29 %:n liikevaihdon kasvua ja 7,1 MEUR:n oikaistua liikevoittoa (32 % lv:sta). Päivitettyihin näkymiin peilattuna liikevaihtoennusteessamme on jonkin verran nousupainetta. Nykyinen tulosennusteemme on kuitenkin linjassa myös uuden ohjeistuksen kanssa, joka absoluuttisin luvuin ennakoi noin 6,3-7,7 MEUR:n oikaistua liikevoittoa. Lisäämme yritysoston ennusteisiimme Q2-tuloksen yhteydessä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 17,2 22,2 26,4
- kasvu-% 26,8% 29,1% 18,6%
Liikevoitto (EBIT) 3,1 5,5 7,2
- EBIT-% 17,8% 24,9% 27,1%
EPS (oik.) 0,24 0,30 0,38
Osinko 0,13 0,15 0,20
P/E (oik.) 75,9 42,4 33,5
EV/EBITDA 74,0 30,2 23,2
Osinkotuotto-% 0,7% 1,2% 1,6%
Uusimmat ennusteet

Lemonsoft on suomalainen SaaS-ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja myy toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP). Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan ratkaisuja pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille. Yhtiön ohjelmistot ja niihin liittyvät palvelut tehostavat asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tuovat kustannussäästöjä digitalisaation ja automaation avulla.