Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Lifa Air: Huolet osoittautuivat aiheellisiksi

Analyytikon kommentti 16.09.2022 8:37 Lifa Air
Yhtiö: Lifa Air
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.30 EUR
Kurssi: 0.65 EUR
Kurssi hetkellä: 16.9.2022 - 8:22 Analyysi päivitetty: 16.9.2022

Lifa Airin H1-raportti jäi selvästi odotuksista ja vahvisti huoliamme yhtiön tuloskunnosta koronapandemian jälkeisessä ajassa. Yhtiö on käynnistänyt toimet kustannusrakenteensa keventämiseksi, minkä lisäksi suurten kilpailutusten voittaminen voi tervehdyttää hankalaa taseasemaa. Raportin perusteella ennusteemme ja käsityksemme Lifa Airin taseasemasta laskivat merkittävästi, mitä heijastellen laskemme tavoitehintaamme 0,3 euroon (aik. 1,0 eur). Näemme nykyiseltä kurssitasolta tuntuvaa laskuvaraa, joten toistamme myy-suosituksemme.

H1 oli kaikin tavoin vaikea

Lifa Airin H1-liikevaihto laski 81 % erittäin vahvan vertailukauden tasolta, ja alitti 8,3 MEUR:n ennusteemme. Orgaanisesti liikevaihdon lasku oli sitäkin rajumpaa, koska raportoidut luvut saivat tukea huhtikuussa toteutetusta Lifa Air International -yritysostosta (2021 liikevaihto: 3,6 MEUR). Laskun taustalla oli kasvomaskien romahtanut kysyntä ja logistiset haasteet, jotka rajoittivat etenkin Kiinasta tuotujen ilmanpuhdistimien myyntiä. Laskevat myyntivolyymit yhdessä kasvomaskien kiristyneen hintakilpailun kanssa painoivat yhtiön oikaistun liikevoiton -2,3 MEUR:oon (Inderes ennuste: 2,2 MEUR). Raportoituja lukuja painoi lisäksi 0,85 MEUR:n alaskirjaus varastoon ja saamisiin liittyen. Kesäkuussa peruttu ohjeistus (liikevaihto 18-24 MEUR, käyttökate: 5-8 MEUR) ei juurikaan antanut näkyvyyttä heikkoon H1-tulokseen. Heikkenevä kysyntä ja tappiollinen H2’21 huomioiden on vaikea nähdä, kuinka yhtiö odotti saavuttavansa kyseisen ohjeistuksen. Tuloskunnon lisäksi myös tase on heikossa hapessa ja nettovelat ovat paisuneet jo 6,0 MEUR:oon. Väliaikaista liikkumavaraa tuo kuitenkin elokuussa Osuuspankin kanssa sovittu 2,0 MEUR:n luottolimiitti ja mahdollinen tehdashallin myynti ja takaisinvuokraus.

Tarina muuttui ennusteissamme perusteellisesti

Lifa Airilla on käynnissä useita toimia kustannusrakenteensa keventämiseksi (mm. ulkoisesta varastotilasta luopuminen ja henkilöstömäärän sopeuttaminen), joiden avulla odotamme yhtiön kykenevän keventämään kulurakennettaan jo kuluvan vuoden aikana. H2:lla odotamme yhtiön tuloskunnon paranevan, mutta liiketuloksen jäävän -0,2 MEUR:oon. Alkuvuodelta lykkääntyneiden suurten maskien kilpailutusten myötä loppuvuoden näkymä on mielestämme kohtalainen, mutta menestys kyseisissä kilpailutuksissa on Lifa Airin kannalta kriittistä. Liikevaihtoon näillä voi olla suurikin vaikutus, mutta kilpailutusten ohuen kateprofiilin takia sijoittajan kannattaa seurata tuloslaskelman alempia rivejä. Lähivuosien ennustemuutoksemme olivat selvästi negatiiviset, ja odotamme Lifa Airin liikevaihdon vakaantuvan 5,7 MEUR:ossa (aik. 11 MEUR), josta yhtiö pääsee takaisin loivaan kasvuun uusien tuotelanseerausten ajamana. Pidemmällä aikavälillä näemme yhtiöllä edellytykset noin 7 %:n liikevoittomarginaaliin, mikä tarkoittaisi noin 0,4-0,5 MEUR:n normalisoitua liiketulosta.

Näemme arvostuskertoimissa vielä tuntuvaa korjausvaraa

Kuluvan vuoden negatiivisen tulosennusteen vuoksi Lifa Airin tulospohjaisessa arvostuksessa on nojattava ensi vuoden lukuihin, jotka ovat päivitetyillä ennusteillamme korkeat (EV/EBIT: 31x, P/E: 19x). Ensi vuoden tulosennuste voi arviomme mukaan aliarvioida yhtiön pidemmän aikavälin kannattavuuspotentiaalia, mutta normalisoituun liiketulokseen nähden nykyinen 11 MEUR:n yritysarvo on korkea (22-28x) ja näemme tältä tasolta edelleen selvää laskuvaraa, etenkin kun huomioi tasetilanteen ja osakkeen korkean riskiprofiilin. Tuntuvan nettovelan vuoksi Lifa Airin arvonmäärityksessä kannattaakin mielestämme tukeutua EV-pohjaisiin kertoimiin. DCF-mallimme indikoi yhtiölle 0,3 euron osakekohtaista arvoa, mikä on sekin selvästi nykyisen osakekurssin alapuolella.

Analyytikko / Kirjoittaja

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 17,8 5,9 5,7
- kasvu-% 65,3% -66,8% -4,0%
Liikevoitto (EBIT) 5,2 -4,2 -1,3
- EBIT-% 29,3% -70,4% -23,6%
EPS (oik.) 0,51 -0,34 0,03
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 0,0 -1,9 19,1
EV/EBITDA 1,0 -5,0 10,6
Osinkotuotto-% nan% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

 

Lifa Air on suomalainen puhtaan hengitysilman mahdollistavia ratkaisuja tarjoava teknologiayritys. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja esimerkiksi koteihin, kouluihin, toimistoihin ja tehtaisiin sekä yksityiseen käyttöön että yrityksille. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen; ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset ja ilmanvaihtohygieniatuotteet.