Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.32 EUR
Kurssi: 0.35 EURKurssi hetkellä: 28.2.2020 - 9:13

Loudspring julkaisi aamulla 2019 tilinpäätöstiedotteensa. Vuonna 2019 ydinomistukset kasvoivat pääosin tavoitteiden mukaisesti, mutta niiden kasvu oli hieman odotuksiamme kalliimpaa. Loudspring piti myös ydinomistusten 2020 tavoitteet ennallaan. Viimeisen 4 kuukauden tilauskertymällä mitattuna arvokkaimman omistuksen Eaglen startti vuoteen 2020 oli kuitenkin tahmea. Yhtiön pitäisi mielestämme alkaa saada kasvua aikaan nykyistä nopeammin vahvan arvolupauksensa avulla. Eaglen kasvun kiihdyttäminen ja sen myötä saavutettava voitollisuus on ensiarvoisen tärkeää, jotta Loudspringin rahoitustarpeet pienenisivät. Alustavasti emme näe osien summassamme nousuvaraa.

Eaglen 2019 liikevaihto oli 2,55 MEUR (ennusteemme 2,5 MEUR) sekä käyttökate -0,9 MEUR (ennusteemme -0,5 MEUR). Yhtiö jäi siten odotetusti lievästi sille asetetusta 2019 liikevaihdon tavoitehaarukasta (2,7-3,8 MEUR). Päähuomio Eaglen kehityksessä oli sen lähtökiihdytyksessä vuoteen 2020 ja sitä määrittävä tilauskertymä oli 1,0 MEUR, mikä jäi  odotuksistamme (2,0 MEUR), vaikka lievää kiihdytystä on tapahtunut, se ei ole vielä lähellekään riittävää, jotta yhtiö yltäisi 2020 tavoitteeseensa (5-8 MEUR) tai että Loudspringin osingonmaksua voitaisiin aloittaa jo vuonna 2021 Eaglen tuottamilla kassavirroilla.

Nuukan 2019 liikevaihto oli 1,1 MEUR (ennusteemme 1,6 MEUR) sekä käyttökate -1,1 MEUR (ennusteemme -0,8 MEUR). Liikevaihdon selvä ennustealitus johtui odotuksiamme pienemmästä laskutetusta SaaS-liikevaihdosta, joka oli 525 TEUR johtuen arviomme mukaan odotuksiamme hitaammista asennusten etenemisistä.  Nuukan SaaS-tilauskanta oli noussut 125 TEUR:oon/kk, kun Q3-raportissa sen kerrottiin kasvavan vähintään 116 TEUR:oon/kuukaudessa, mikä oli kohtuullinen suoritus. 2020 lopun ennusteemme MRR:lle on 170 TEUR/kk, joten myös Nuukan pitäisi hieman kiihdyttää vauhtiaan nykyisestä, mutta yksikin iso tilaus voi muuttaa kasvun kulmakerrointa nopeasti. Yhtiö kertoikin Nuukan aloittaneen pilotteja uuden ruotsalaisen kauppaketjun kanssa sekä useiden rakennusyhtiöiden kanssa.

ResQ Clubin 2019 liikevaihto oli 1,056 MEUR (ennusteemme 1,1 MEUR) sekä käyttökate -0,3 MEUR (ennusteemme -0,2 MEUR). Yhtiö osui tarkasti 2019 liikevaihdon tavoitehaarukkaan (1,0-1,1 MEUR). Luottamuksemme myös yhtiön 2020 etenemistä kohtaan (tavoite 1,6-2,3 MEUR) säilyi korkeana, jolle mm. ResQ:n hiljattain tekemä merkittävä sopimus ABC-asemien kanssa antaa tukea. Loudspring oli myös kasvattanut omistustaan ResQ:ssa 22,1 %:iin (aik. 17,9 %), mitä vaikuttaa alustavasti arvioituna hyvältä liikkeeltä edullisella valuaatiolla.

Sofin 2019 liikevaihto oli 1,6 MEUR (ennusteemme 1,5 MEUR) sekä käyttökate 0,06 MEUR (ennusteemme 0,3 MEUR). Sofi jäi ydinomistuksista ainoana selvästi liikevaihtotavoitteestaan (2,1-2,5 MEUR), mitä selitti viime vuodelta siirtynyt noin 1 MEUR:n tilaus, jonka yhtiö kertoi olevan edelleen pysähdyksissä.

Yhtiön omaa pääomaa reivattiin vuoden 2019 aikana selvästi alaspäin 6,6 MEUR:oon johtuen Enersizen 1,09 MEUR:n alaskirjauksesta sekä Swap.comin 2,86 MEUR:n alaskirjauksesta. Nämä muutokset eivät vaikuta osien summaamme, sillä se heijasteli jo hyvin alhaista luottamusta Swapiin ja Enersize on siinä markkina-arvollaan. Konsernin kulutaso oli odotustemme mukainen H2:lla. Muistutamme sijoittajille, että yhtiön omistukset ovat vielä startup-vaiheessa olevia yrityksiä ja niiden lopullinen onnistuminen nähdään vasta pidemmällä aikajänteellä. Sijoittajan kannalta on kuitenkin tärkeää, että erityisesti tärkeimpien omistusten Eaglen ja Nuukan edistyminen kiihtyisi nykyisestä tahdista. Kokonaisuutena tilinpäätös sisälsi paljon uutta tietoa ja tutustumme siihen ajan kanssa ja päivitämme näkemyksemme maanantaiksi.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

inderesTV

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 0,1 0,0 0,0
- kasvu-% 109,2% -80,5% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) -1,8 -0,7 -0,7
- EBIT-% -1 216,8% -2 482,8% -2 482,8%
EPS (oik.) -0,07 -0,03 -0,03
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -4,8 -12,6 -12,6
EV/EBITDA -7,4 -18,1 -18,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet