Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.36 EUR
Kurssi: 0.42 EUR
Kurssi hetkellä: 10.12.2020 - 5:43

Loudspring kertoi toteuttaneensa tiistaina lyhyen ajan sisällä jo toisen suunnatun osakeannin, jossa se keräsi 1,6 MEUR uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta yksityissijoittajalta. Rahoituskierroksessa merkittiin 4,2 miljoonaa uutta A-sarjan osaketta ja Loudspringin osakemäärä kasvoi osakeannin yhteydessä 10 %:lla. Toteutuneet rahoituskierrokset ovat nostaneet Loudspringin osakemäärää viimeisten viikkojen aikana yhteensä noin neljänneksellä. Nyt toteutetun rahoituskierroksen arvostustaso 0,38 euroa osakkeelta oli edellistä (0,32 euroa per osake) korkeampi. Loudspring kommentoi osakeannin olevan jatkoa muutama viikko sitten toteutettuun aiempaan antiin, jolla lisättiin investointikykyä Eagle Filtersin hengityssuojaimien tuotantokapasiteettiin. Kuten edellinen osakeanti, nyt julkistettu osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen kohdennetusti, mikä johtui Loudspringin mukaan halusta toteuttaa anti nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Loudspring kommentoi tiedotteessa olevansa rahoitusasemaltaan valmis mahdollistamaan muiden portfolioyhtiöiden ohella täysin myös Eaglen liiketoimintasuunnitelman toteutuksen sekä hengityssuojain- että turbiinisuodatinliiketoiminnoissa. Arvioimme edellisen osakeannin yhteydessä odottavamme Loudspringin rahoitusaseman olevan jo riittävä, joten emme ennakoineet nyt julkistettua osakeantia. Osakkeenomistajien näkökulmasta anti oli kuitenkin mielestämme varsin neutraalisti hinnoiteltu ja se tukee Eaglen liiketoiminnan kehitysedellytyksiä.

Eaglen teollisten turbiinisuodattimien liiketoiminnan osalta Loudspring toisti näkemyksensä markkinan elpymisestä, mitä kommentoimme julkistettujen tilausten yhteydessä muutama viikko sitten täällä. Loudspringin omistajien näkökulmasta huomio keskittyy erityisesti portfolioyhtiöiden kehitykseen. Lähitulevaisuudessa merkittävin Loudspringin osakkeeseen vaikuttava tieto on odotuksiemme mukaan edelleen Eaglen maskien CE-merkintä. Odotamme CE-merkinnän julkistuksen jälkeen asteittain lisää merkkejä maskiliiketoiminnan etenemisestä mm. mahdollisten merkittävien tilauksien julkistuksen kautta, mikä avaa asteittain näkyvyyttä myös maskiliiketoiminnan kassavirtapotentiaaliin. Kommentoimme Loudspringin edellistä osakeantia hiljattain täällä ja yleisiä näkymiä täällä.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 0,2 0,2 0,2
- kasvu-% 187,3% -4,4% 2,6%
Liikevoitto (EBIT) -0,9 -0,8 -0,7
- EBIT-% -448,0% -391,3% -360,0%
EPS (oik.) -0,14 -0,03 -0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,4 -13,9 -18,5
EV/EBITDA -17,8 -25,0 -24,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.