Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.28 EUR
Kurssi: 0.41 EUR
Kurssi hetkellä: 23.2.2021 - 6:23

Loudspring on sijoitusyhtiö, joka keskittyy omistamaan luonnonvaroja säästävien varhaisen vaiheen yrityksiä ja kehittämään niistä tuottavaa liiketoimintaa. Tärkeimmät omistukset ratkaisevat asiakkaiden ongelmia teollisuudessa, energia- ja kiinteistö-sektorilla sekä ravintola-alalla. Loudspringin matkan varrella arvonluonti ei ole vielä näkynyt osakekurssissa, ja portfolio kaipaisi etenevästä kypsymisestään huolimatta nähdäksemme merkkejä vahvistuvasta kasvusta. Laskemme tavoitehintamme 0,28 euroon (aik. 0,36 euroa) ja käännymme myy-suositukseen (aik. lisää). Suositusmuutoksemme taustalla on erityisesti maski-investoinnin odottamaamme korkeampi pääomantarve (sis. konsernin ja Eaglen nettokassan supistuminen). Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Loudspring on luonnonvaroja säästäviin yrityksiin keskittyvä sijoitus- ja kehitysyhtiö

Loudspringiä voi ajatella varhaisen vaiheen Cleantech-rahastona, jonka sisällä on suhteellisen hajautettu, mutta riskipitoinen yhtiöportfolio. Loudspringin omistuksista viisi (ResQ Club, Eagle Filters, Sofi Filtration, Nuuka Solutions ja Enersize) kuuluvat noin 20-85 % omistusasteilla sen ydinportfolioon, joka muodostaa suurimman osan Loudspringin arvosta. Lisäksi Loudspringilla on pienemmillä 1-10 % omistusosuuksilla viisi muuta portfolioyhtiötä. Loudspring on siinä mielessä ainutlaatuinen yhtiö, että mitä enemmän sen omistamat yritykset kasvavat, sitä enemmän luonnonvaroja ne säästävät. Portfolioyhtiöt ovat kuitenkin kehitysvaiheeltaan suhteellisen varhaisessa vaiheessa, mikä tarkoittaa merkittävää epävarmuutta niiden liiketoiminnan tulevaisuuden kehityksen ja arvonluonnin kannalta.

Portfolion ydin muodostuu pääosin ohjelmistoja tai investointihyödykkeitä kehittävistä yhtiöistä

Loudspringin ydinportfolioyhtiöistä Nuuka Solutions, ResQ ja Enersize ovat ohjelmistoyhtiöitä. Nuuka kehittää SaaS-mallilla ohjelmistoa kiinteistöjen datan hyödyntämiseen ja operoinnin optimointiin. ResQ taas kehittää mobiilialustaa, jolla kuluttajat voivat ostaa ravintoloista ylijäänyttä ruokaa houkuttelevalla hinnalla ja vähentää ruokahävikkiä. Enersizen ohjelmistoratkaisu taas pienentää datan avulla teollisten paineilmajärjestelmien sähkönkulutusta. Investointi-hyödykkeisiin painottuvista yhtiöistä Eagle Filters tuottaa maakaasuvoimalaitoksiin sisääntuloilman suodattimia ja aloitti vuonna 2020 korkean suodatuskyvyn hengityssuojainten tuotannon. Sofi Filtration taas kehittää vedenkäsittelyyn liittyvää teknologiaa, jolla on laaja kirjo käyttömahdollisuuksia esimerkiksi teollisuudessa ja energiasektorilla.

Sijoittajatarina on hiljalleen heräämässä eloon aiempien haasteiden jäljiltä, mutta epävarmuus varjostaa näkymiä

Loudspringin portfolioyhtiöiden kehitykseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja kehitys on vaatinut pääomia, mikä on konkretisoitunut vuosien varrella yhtiösalkun keskittymisenä parhaiten eteneviin yhtiöihin. Ydinportfolion pääomittaminen ja omistusosuuden suojelu on konkretisoitunut useina osakeanteina ja osakekohtaisen arvon dilutoitumisena. Viimeisen vuoden yhtiöiden rahoitustilanne on kuitenkin vakautettu ja omistajiksi saatu yhtiöiden kehitystä tukevia toimijoita. Nämä positiiviset askeleet eivät vielä ole nähdäksemme heijastuneet portfolion kasvunäkymiin, joiden vahvistuminen olisi mielestämme keskeistä Loudspringin arvonluonnin kannalta.

Markkinahinnassa on osien summaamme nähden merkittävä preemio, jolle emme löydä riittävästi tukea

Arvioimme Loudspringin käyvän arvon olevan 0,28 euroa osakkeelta markkinahinnan ollessa merkittävästi (46 %) suurempi. Osien summamme nojaa mielestämme portfolion realistiseen kasvunäkymään. Tästä johtuen arviomme käyvästä arvosta voi kasvaa merkittävästi, mikäli yhtiöissä tapahtuu läpimurtoja. Nykytiedon valossa portfolioyhtiöiden kasvunäkymien pitäisi kuitenkin vahvistua, jotta löytäisimme tukea osien summaamme korkeammalle arvostukselle.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 0,2 0,2 0,2
- kasvu-% -9,3% 8,1% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,8 -0,7 -0,7
- EBIT-% -443,2% -350,0% -360,0%
EPS (oik.) -0,03 -0,02 -0,01
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -14,8 -19,5 -30,5
EV/EBITDA -29,3 -43,5 -31,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.