Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Loudspring: Päätämme osakkeen seurannan

Analyytikon kommentti 02.05.2022 5:00 Loudspring

Päätämme Loudspringin osakkeen seurannan yhtiön irtisanottua yhtiöseurantasopimuksen. Tästä johtuen emme anna osakkeelle enää tavoitehintaa (aik. 0,11 euroa) tai suositusta (aik. vähennä). Loudspringin omistusten kasvussa on ollut haasteita läpi koronapandemian, minkä aikana kasvun vahvistumisen edellytyksiä on kuitenkin rakennettu. Etenkin Eaglen kohdalla lyhyen tähtäimen harmia aiheuttavat kansainvälisten logistiikkaketjujen myllerryksestä aiheutuvat tuotannon pullonkaulat, joihin yhtiöllä on rajallisesti mahdollisuuksia vaikuttaa. Loudspringin omistajien on mielestämme keskeistä seurata, miten yhtiö luovii haastavassa ympäristössä ja onnistuuko yhtiön omistusten liiketoimintojen kääntäminen vahvaan kasvuun. Etenkin Eaglen kehitys on keskeistä, sillä Loudspring on purkamassa sijoitusyhtiörakenteensa ja käytännössä muuttumassa teollisuusyhtiö Eagle Filtersiksi kuluvan vuoden aikana.

Eaglen kasvun vahvistuminen on osin toimintaympäristön kynsissä

Eagle Filters on rakentanut kasvunsa edellytyksiä haastavien viime vuosien aikana, mutta selviä merkkejä kasvun voimistumisesta ei vielä ole pintautunut. Alkuvuonna yhtiön myyntiä ja tilauskertymän kehitystä ovat nähdäksemme heikentäneet toimitusvaikeudet, sillä Q1:n aikana logistiikan ja tuotannon haasteet jatkuivat. Tämä heikensi Eaglen liikevaihtoa Q1:n aikana ja on nähdäksemme myös viivästyttänyt tuotantokapasiteetin kasvua. Näkyvyys toimitusketjujen haasteiden helpottamiseen säilyy edelleen sumuisena ja yhtiön vaikutusmahdollisuudet tilanteen parantamiseksi ovat rajalliset. Koronapandemian alussa käynnistetyn hengityssuojain-liiketoiminnan osalta yhtiöltä ei ole vielä kuultu merkittävistä tilauksista, joskin uudet Saana 300 -hengityssuojaimet saivat alkuvuonna myyntiä tukevat CE-merkinnät. Vaikea toimintaympäristö huomioiden Eaglella on nähdäksemme kova työ selättää kasvua hidastavat toimituskyvyn pullonkaulat. Alkuvuoden pääomitus (lähes 5 MEUR:n nettovaikutus kassaan) tarjoaa tähän kuitenkin hyvää selkänojaa.

Käynnissä on muutoksen vuosi

Loudspring on purkamassa sijoitusyhtiörakenteensa vuoden 2022 aikana. Yhtiöistä kuoriutuu tämän jälkeen teollisuusyhtiö Eagle Filters, jolla olisi myytäviksi suunniteltuja vähemmistöomistuksia (erit. Nuuka, Sofi, Enersize). Konsernirakenteen selkeyttäminen ja sen myötä mahdollisesti kevenevät konsernikulut voisivat vahvistaa yhtiön arvoa. Eagle Filtersin liiketoiminta muodostaa kuitenkin nähdäksemme selvän enemmistön osakkeen arvosta ja sen kehityksen seuraaminen on mielestämme Loudspringin omistajille keskeisintä. Muiden omistusten osalta Nuuka on kiinnostavassa vaiheessa yhtiön rakentaessa uuden tuotesukupolven myyntiä, joka voi nousta merkittäväksi kasvun ajuriksi, kun vanhan tuotesukupolven poistuma alkaa rauhoittua. Nuukan osalta laskutuskannan kasvu antaa mielestämme tästä parhaiten viitteitä. Sofin osalta uutisvirta liiketoiminnan käynnistymisestä ja projektitoimitusten vahvistumisesta olisivat merkkejä yhtiön arvonluonnin vahvistumisesta. Vähemmistöomistuksista on kuitenkin tarkoitus luopua, joten niihin sitoutunut arvo konkretisoituu Loudspringin omistajille vasta kun näitä omistuksia tulevina vuosina odotettavasti myydään.

Päätämme osakkeen seurannan

Loudspringin seuranta on perustunut yhtiön ja Inderesin väliseen yhtiöseurantasopimukseen. Valitettavasti emme enää tarjoa sijoittajayhteisöllemme ja Loudspringin omistajille analyysiseurantaa yhtiön irtisanottua sopimuksen. Jatkossa analyysia Loudspringista on luettavissa ruotsalaisen Erik Penser Bankin kautta ruotsiksi ja englanniksi. Kaikki vanhat analyysimme Loudspringista löytyvät edelleen palvelustamme täältä.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Loudspring on vuonna 2005 perustettu sijoitusyhtiö, joka omistaa osuuksia ympäristön tai resurssien säästämisestä liiketoimintaa tekevistä yhtiöistä. Loudspring omistaa yhtiöitä suoraan, mutta sen toimintamalli vastaa pitkälti alkuvaiheen Cleantech – rahastoa. Loudspring on aktiivinen omistaja, joka keskittyy portfolionsa ydinyhtiöiden kehittämiseen. Loudspringin omistuksista viisi (ResQ Club, Eagle Filters, Sofi Filtration, Nuuka Solutions ja Enersize) kuuluvat noin 20-85 % omistusasteilla sen ydinportfolioon, joka muodostaa suurimman osan Loudspringin arvosta.