Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.37 EUR
Kurssi: 0.38 EURKurssi hetkellä: 26.4.2019 - 5:22

Olemme tarkistaneet Loudspringin osien summa -laskelmaamme ylöspäin ja tästä johtuen tavoitehintamme nousi 0,37 euroon (aik. 0,34 euroa). Toistamme yhtiön vähennä-suosituksen, sillä myös osakekurssi korjasi ylöspäin. Q1-katsauksen parasta antia tarjoili Sofi Filtration ja myös ResQ jatkaa lentoaan. Niiden vaikutusta rajaavat kuitenkin Loudspringin pienet omistusosuudet (25,2 % ja 19,4 %). Katseet kääntyvätkin erityisesti Eagleen sekä Nuukaan, joilta odotamme vielä lisänäyttöjä. Riskit ovat edelleen korkeat johtuen omistusten pienestä koosta ja pääomitustarpeista, mutta myös potentiaalia on runsaasti omistusten osuessa lankulle ja niiden kasvujen kiihtyessä.

Sofi Filtration yllätti meidät jälleen positiivisesti, sillä sen tilauskanta oli kasvanut alkuvuodesta (25.4. mennessä) jo 1,2 MEUR:oon (2018: liikevaihto 0,9 MEUR). Uudet jakelukanavat öljy- ja kaasuteollisuudelle sekä laivojen rikkipesurit näyttävät alkavan kantaa hedelmää ja yhtiö sai  jälleen myös ison tilauksen mikromuovien suodatukseen muovitehtaalla. Sofin kasvua rajoittavat toisaalta edelleen sen rajalliset  resurssit. Odotamme Sofin 2019 liikevaihdoksi 1,9 MEUR ja nettotulokseksi 0,31 MEUR ja arvotamme yhtiötä 2019e P/E-kerroinhaarukalla 15-25x. Näkemyksemme Sofin omistuksen arvosta nousi 1,5 MEUR:oon (aik. 1,1 MEUR). ResQ Clubin markkinapaikan kk-volyymin maaliskuulta oli 460 TEUR ja ylitti odotuksemme (410 TEUR). Nostimmekin hieman ResQ:n kasvuennusteitamme ja myös näkemyksemme omistuksen arvosta nousi 2,4 MEUR:oon (aik. 2,2 MEUR). Swap.comin arvon nostimme myös 1,0 MEUR:oon (aik. 0,4 MEUR). Näkyvyytemme yhtiön nykyiseen kehitykseen on poikkeuksellisen huono johtuen Swap.comin niukasta tiedotuspolitiikasta. Yhtiön viimeisellä sisäisellä rahoituskierroksella Swap.comin valuaatio oli kuitenkin käsityksemme mukaan noin 25 MEUR. Tähän peilattuna nykyinen yli 50 %:n turvamarginaali omistuksen arvolle on riittävä, sillä Loudspring pystyisi todennäköisesti halutessaan luopumaan osuudestaan vähintään tällä hinnalla.

Eaglen omistuksen arvon pidimme ennallaan (6,0 MEUR), sillä sen alkuvuoden tilaukset olivat nousseet 1,6 MEUR:oon (25.4. mennessä) ja yhtiö etenee lähellä ennusteitamme (2019 liikevaihto 4,1 MEUR). Nuukan arvostuksen pidimme myös ennallaan 4,3 MEUR:ssa, vaikka yhtiön jatkuva SaaS-liikevaihto ei ole kasvanut juurikaan viimeiseen 6 kk:n aikana. Nykyennusteemme olettavat yhtiön onnistuvan saamaan myös kuluvana vuonna pari isompaa tilausta ja tähän yhtiöllä on mielestämme vielä hyvät mahdollisuudet. Yhtiö kertoi aloittaneensa myös kysyntäjoustoprojektin Helsingin kaupungin kanssa, minkä näemme erittäin potentiaalisena tulevaisuuden sovelluksena. Enersizen arvon laskimme 1,8 MEUR:oon (aik. 2,0 MEUR) johtuen pörssilistatun yhtiön markkina-arvon laskusta. Nettokassaa laskimme 0,3 MEUR:lla arvioimistamme konsernikuluista johtuen. Konsernikulujen nettonykyarvo on ennallaan -7 MEUR.

Päivitetty osien summa-laskelmamme on hieman alle nykyisen markkina-arvon ja mielestämme osakkeen riski/tuotto-suhde ei edelleenkään tarjoa positiivista odotusarvoa, mutta ei juuri negatiivistakaan. Tukitasoja Loudspringin osakkeelle on edelleen vaikea löytää, sillä suurin osa omistuksista ei vielä tuota positiivista kassavirtaa. Näemme yhtiön edelleen kiinnostavana pidemmän aikavälin sijoituksena (2-5 vuotta), sillä tarve yhtiön omistusten tarjoamille ratkaisuille kasvaa ilmastonmuutoksen edetessä. Loudspringilla on edelleen useampi potentiaalinen hevonen omistaja-arvon luontiin. Hyvin etenevien omistusten pitäisi kuitenkin onnistua etenemään Loudspringin omistajille koituvia kuluja, diluutioita ja myös epäonnistuneisiin sijoituksiin tehtäviä alaskirjauksia nopeammin. Q1 antoi positiivisesta kehityksestä esimakua, mutta kaipaamme vielä lisänäyttöjä ennen positiivisen suosituksen antamista.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Loudspring on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. 

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 0,1 0,0 0,0
- kasvu-% 144,8% -59,2% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) -1,8 -1,4 -1,4
- EBIT-% -2 464,8% -4 827,6% -4 827,6%
EPS (oik.) -0,13 -0,05 -0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,6 -7,2 -7,2
EV/EBITDA -6,6 -10,4 -9,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet