Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.39 EUR
Kurssi: 0.38 EURKurssi hetkellä: 31.5.2019 - 7:56

Tapasimme Loudspringin uuden toimitusjohtajan Jarkko Joki-Tokolan. Olemme aiempaa luottavaisempia, että yhtiön rajatut resurssit kohdennetaan tehokkaasti ja laskimme konsernikulujen negatiivista painoarvoa osien summassamme. Salkkuyhtiö Enersizen romahtanut markkina-arvo kumoaa kuitenkin osan positiivisista muutoksista. Nostamme tavoitehintamme 0,39 euroon (aik. 0,37 euroa), mutta toistamme vähennä-suosituksen.

Joki-Tokolan prosessimainen ajattelu kasvuyritysten kehittämisessä vahvisti luottamustamme

Kommentoimme Jarkko Joki-Tokolan nimitystä viime viikolla tuoreeltaan täällä. Keskustelimme tarkemmin miehen roolista menestystarina CRF Healthin päivittäisestä toiminnasta vastaavana johtajana (COO) sekä tämän jälkeisestä sijoittajan urasta. Joki-Tokolan prosessimainen lähestymistapa alkuvaiheen yritysten esteiden tunnistamisessa ja ratkomisessa hyödyttää arviomme mukaan myös Loudspringin salkkuyhtiöitä selvästi. Joki-Tokolan tavoitteena on saada yhtiöt etenemään nopeammin kasvuvaiheeseen ja elokuun lopulla H1-raportissa tästä kuultaneen lisää. Joki-Tokolan jatkuvat Loudspringin osakkeen ostot ovat myös tukeneet osakekurssia ja kertovat omaa kieltään hänen luottamuksestaan yhtiöön (laimennettu omistus jo noin 8 %).  

Arviomme mukaan yhtiön kulutehokkuus nousee selvästi

Selkein huolenaiheemme Loudspringin odotuksista jääneen viime vuoden jälkeen ovat olleet korkeat konsernikulut suhteessa omistusten kehitysvauhtiin. Uusi toimitusjohtaja ei nosta yhtiöstä palkkaa tuottaen samalla selvää lisäarvoa ja arvioimme myös yhtiön muun kulutehokkuuden parantuvan hänen johdollaan. Olemme tästä syystä laskeneet konsernikulujen diskontattua nettonykyarvoa -5,5 MEUR:oon (aik. -7,0 MEUR). Toisaalta Enersizen markkina-arvo on laskenut viime päivityksestämme voimakkaasti ja sen arvo on enää 0,8 MEUR (aik. 1,8 MEUR). Muilta osin olemme pitäneet osien summa -laskelmamme ennallaan. Myös yhtiön laskeneet rahavarat ovat nostaneet epävarmuutta. Positiivista on, että Nuuka sekä Eagle on alkuvuodesta pääomitettu NEFCO-rahoituksella, minkä ansiosta niillä on arviomme mukaan 1-2 vuotta aikaa päästä eteenpäin. Kassavirta voi kääntyä myös Eaglestä Loudspringille tänä aikana, joka olisi selkeä positiivinen ajuri osakkeelle. Ennen sitä Loudspringin todennäköisimmät rahoituskanavat ovat arviomme mukaan pääoman kerääminen suoraan salkkuyhtiöihin (laimentaisi omistusosuutta), Loudspringin osakeanti tai jonkin omistuksen myynti. Odotamme yhtiön onnistuvan löytämään omistaja-arvon kehityksen kannalta järkevän vaihtoehdon.

Riskit ovat edelleen korkeat ja arvioimamme ohut nousuvara ei vielä riitä positiiviseen suositukseen

Päivitetty osien summa -laskelmamme 0,39 euroa/osake on hieman yli nykyisen markkina-arvon ja mielestämme osakkeen 12kk riski/tuotto-suhde on kääntynyt lievästi positiiviseksi uuden toimitusjohtajan tuoman ylimääräisen tuen myötä. Ohut nousuvara ei vielä kuitenkaan riitä positiiviseen suositukseen. Tukitasoja Loudspringin osakkeelle on edelleen vaikea löytää, sillä yhtiön arvo nojaa omistusten potentiaaliin ja on riippuvainen omistusten noususta seuraavalle tasolle. Loudspringiin sijoittavalta vaaditaan edelleen kärsivällisyyttä ja riskinsietokykyä, sillä voi mennä useitakin vuosia ennen kuin markkina on valmis adoptoimaan laajemmin omistusten tarjoamia ratkaisuja. Resurssitehokkuuden megatrendi antaa tähän kuitenkin arviomme mukaan kasvavaa myötätuulta.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 0,1 0,0 0,0
- kasvu-% 144,8% -59,2% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) -1,8 -1,4 -1,4
- EBIT-% -2 464,8% -4 827,6% -4 827,6%
EPS (oik.) -0,13 -0,05 -0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,6 -7,1 -7,1
EV/EBITDA -6,6 -10,4 -9,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet