Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Loudspring
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.12 EUR
Kurssi: 0.11 EUR
Kurssi hetkellä: 20.4.2022 - 5:31 Analyysi päivitetty: 1.4.2022

Loudspring julkistaa tiistaina Q1-katsauksen. Yhtiön rakenne sijoitusyhtiönä on vuoden 2022 aikana purkautumassa ja katsaus tarjoaa päivityksen prosessin etenemiselle. Loudspringista on muutoksen myötä käytännössä kuoriutumasta teollisuusyhtiö Eagle Filters, jonka kehitys on nähdäksemme Q1-katsauksen keskeisintä antia. Etsimme merkkejä Eaglen kasvun piristymisestä etenkin tilauskertymän ja haastavan raaka-aineympäristön hallinnan muodossa. Muiden pienempien omistusten osalta huomiomme kiinnittyy Nuukaan, jossa odotamme merkkejä markkinan aktivoitumisesta ja tilauksien etenemisestä toimituksiin.

Eagle Filtersin luvuissa olisi tärkeää nähdä merkkejä kasvusta

Ennustamme Eagle Filtersin liikevaihdon nousevan vuonna 2022 4,5 MEUR:oon ja kasvavan merkittävästi (53 %). Tuotannon ylösajon onnistumisen lisäksi ennusteemme vaatii Eaglen myynnin vedon jatkuvan hyvänä koko vuoden. Odotamme yhtiön tilauskertymän kasvaneen Q1-raportin julkaisuun mennessä selvästi maaliskuun tilanteesta (03/22 tilauskertymä: 2,1 MEUR) ja olevan edellisvuoden (04/21 tilauskertymä: 2,95 MEUR) vastaavaa tasoa korkeammalla. Tilauskertymän lisäksi etsimme katsauksesta merkkejä raaka-ainetilanteen kehityksestä, sillä inflaatio ja haasteet hankintaketjuissa voivat aiheuttaa yhtiölle harmeja tuotantomäärien kasvattamisessa. Eaglen ennusteemme nojaavat käytännössä puhtaasti turbiinisuodattimiin, joten hengityssuojaimien osalta emme odota merkittäviä myynnillisiä edistysaskelia.

Loudspring on purkamassa sijoitusyhtiörakenteensa vuoden 2022 aikana. Yhtiöstä on muutoksen myötä käytännössä kuoriutumasta teollisuusyhtiö Eagle Filters, jolla on myytäviksi suunniteltuja vähemmistöomistuksia muutamissa kasvuyhtiöissä. Eagle Filters muodostaa arviomme mukaan selvän enemmistön Loudspringin arvosta. Viime vuosien vaisumman liiketoiminnan kehityksen myötä Eaglesta olisi mielestämme tärkeä pintautua merkkejä kasvun piristymisestä sekä sen mahdollistaman kannattavuuskäänteen lähestymisestä.

Muissa omistuksissa huomio keskittyy Nuukaan

Loudspring pyrkii luopumaan muista kuin Eaglen omistuksestaan, joten muiden portfolioyhtiöiden vaikutus on yhtiölle Nuukaa lukuun ottamatta varsin vähäinen. Nuukan kuukausittaisen SaaS laskutuskannan (MRR) odotamme kasvaneen noin 105 TEUR:oon (01/22: 93 TEUR). Kasvu vaatii yhtiön ohjelmiston toimitusten etenemistä, missä yhtiön asiakaskunta (kiinteistöjen omistajat) ovat edenneet hitaasti viime vuosien koronapandemian aikana. Kiinteistöjen käytössä on kuitenkin ollut asteittaista siirtymää kohti normaalia etenkin alkuvuoden aikana, minkä odotamme näkyvän asiakkaiden kasvavana haluna ottaa käyttöön Nuukan ratkaisuja. Odotamme tämän muutoksen näkyvän SaaS-laskutuskannan selvästi piristyvänä kasvuna.

Muiden omistusten osalta odotamme merkkejä Sofin liiketoimintaympäristön piristymisestä. Yhtiö on saanut ensimmäisen tilauksensa koronapandemian alkamisen jälkeen, joten tämän tilauksen toimituksen eteneminen ja mahdolliset uudet tilaukset ovat Sofin kehityksen kanalta nähdäksemme keskeisintä. Emme odota Loudspringin raportoivan Sofista katsauksessa tarkempia tietoja.

 

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 0,2 0,2 0,2
- kasvu-% -2,7% 0,0% 11,1%
Liikevoitto (EBIT) -0,7 -0,7 -0,7
- EBIT-% -372,8% -388,9% -350,0%
EPS (oik.) -0,03 -0,02 -0,01
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -5,5 -6,1 -10,9
EV/EBITDA -19,8 -16,2 -17,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Loudspring on vuonna 2005 perustettu sijoitusyhtiö, joka omistaa osuuksia ympäristön tai resurssien säästämisestä liiketoimintaa tekevistä yhtiöistä. Loudspring omistaa yhtiöitä suoraan, mutta sen toimintamalli vastaa pitkälti alkuvaiheen Cleantech – rahastoa. Loudspring on aktiivinen omistaja, joka keskittyy portfolionsa ydinyhtiöiden kehittämiseen. Loudspringin omistuksista viisi (ResQ Club, Eagle Filters, Sofi Filtration, Nuuka Solutions ja Enersize) kuuluvat noin 20-85 % omistusasteilla sen ydinportfolioon, joka muodostaa suurimman osan Loudspringin arvosta.