Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.35 EUR
Kurssi: 0.38 EUR
Kurssi hetkellä: 21.10.2019 - 7:08

Loudspring julkaisee Q3-liiketoimintakatsauksensa torstaina 31.10. klo 8.30. Ennen katsausta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. lisää), sillä kurssinousun seurauksena yhtiön riskikorjattu tuotto-odotus on mielestämme kääntynyt jälleen lievästi negatiiviseksi. Toistamme tavoitehintamme 0,35 euroa. Katsauksessa kaipaamme lisänäyttöjä erityisesti arvokkaimmilta omistuksilta Eagleltä ja Nuukalta, sillä niiden kehitys on jäänyt aiemmissa raporteissa odotuksistamme. Loudspringin suunnitelmat pääomankeräyksen sekä omistusten pääomittamisen suhteen ovat myös Q3-raportin keskiössä.

Eaglen ja Nuukan kehitykset Loudspringin tärkeimmät arvoajurit

Loudspringin tärkeimmistä omistuksista Eaglen tilauskanta oli elokuun lopussa kasvanut 2,3 MEUR:oon. Tilauskanta konvertoituu liikevaihdoksi käsityksemme mukaan parin kuukauden viiveellä ja lokakuun lopun tilauskannan pitäisi nousta Eaglelle annetun 2019 liikevaihdon tavoitehaarukan alarajalle (2,7-3,8 MEUR), jos yhtiö aikoo yltää tavoitteisiin. Oma 2019-liikevaihtoennusteemme Eaglelle on 3,6 MEUR ja tilauskannan nousu tähän lukemaan vahvistaisi luottamustamme yhtiön etenemiseen ja nostaisi sille hyväksymäämme arvostusta. Nuukan tärkein arvoajuri on SaaS-tilauskannan (MRR) kehitys, sillä sen kasvu tuo mukanaan ensin asennusliikevaihtoa ja kolmen kuukauden viiveellä jatkuvaa liikevaihtoa (SaaS). Odotammekin raportilta päivitystä kannan suuruuteen Q3:n lopussa (H1’19 lopussa: 92 TEUR/kk). SaaS-tilauskannan selvä kasvu vahvistaisi luottamustamme kasvuennusteitamme kohtaan. Yhtiön mukaan myyntiputki sisältää edelleen isoja asiakkuuksia ja hyvässä skenaariossa kasvu voi kiihtyä nopeastikin, sillä yksi iso asiakkuus voi arviomme mukaan nostaa SaaS-tilauskantaa 20-50 TEUR/kk. Nuukan arvossa ei näkemyksemme mukaan ole nousuvaraa ennen kuin isoja asiakkaita saadaan konvertoitua.

ResQ:n ja Sofin odotamme jatkavan hyvää suoriutumista, mutta niiden vaikutus Loudspringin arvoon on maltillisempi

ResQ Clubin kohdalla odotamme markkinapaikan Q3-ateriavolyymin nousseen 1,6 MEUR:oon (2019 H1: 2,6 MEUR). Yhtiön koko vuoden tavoitehaarukka ateriavolyymille on 5,5 - 6,3 MEUR ja luottamuksemme tavoitteen saavuttamiseen on korkealla hyvien historiallisten näyttöjen perusteella. Tämä heijastuu myös ResQ:lle hyväksymissämme korkeissa arvostuskertoimissa. Sofin uudet jakelukanavat ovat viime kvartaaleina alkaneet kantaa hedelmää odotuksiamme nopeammin ja yhtiön tilauskanta oli elokuun lopussa kasvanut jo 2,1 MEUR:oon. Tilauskannan kasvu yli 20 %:lla Q3-raportissa olisi jälleen positiivinen yllätys. Tilaukset konvertoituvat liikevaihdoksi viiveellä ja ennusteemme Sofin 2019 liikevaihdoksi on yhtiön tavoitehaarukan 2,1-2,5 MEUR alalaidassa. Sofin prosessit kärsivät vielä alkuvaiheen yritykselle tyypillisesti ammattimaisuuden puutteesta, mikä näkyy sille hyväksymässämme arvostuksessa. Loudspringin viides ydinomistus on listattu Enersize ja sillä on käynnissä merkintäanti, jota kommentoimme aiemmin täällä. Kyetäkseen puolustamaan omistusosuuttaan ydinomistuksissa ja tehdäkseen myös uusia alkuvaiheen sijoituksia odotamme Loudspringin kertovan katsauksessa myös sen pääoman hankinnan etenemisestä. 

Mielestämme osakkeen riski/tuotto-suhde on kääntynyt jälleen epäedulliseksi

Emme ole tehneet osien summa -laskelmaamme muutoksia ja se on edelleen 9,3 MEUR eli 0,35 euroa/osake. Kurssinousun jälkeen osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus on kuitenkin mielestämme kääntynyt jälleen hieman negatiiviseksi. Loudspringin osakeanti tai muu rahoitusjärjestely on todennäköisesti tulossa lähiviikkoina ja se nostaa epävarmuuden korkeaksi, sillä meillä ei ole näkyvyyttä sen ehtoihin. Luottamuksemme nykyjohdon pääoman allokointikykyä kohtaan on kuitenkin hyvä, ja pidemmällä aikavälillä rahoitusjärjestelyllä on selkeää potentiaalia luoda omistaja-arvoa. Riskit ovat edelleen korkeat johtuen omistusten pienestä koosta ja pääomitustarpeista, mutta myös potentiaalia on runsaasti omistusten onnistuessa ja niiden kasvujen kiihtyessä. Mielestämme yhtiön asettama tavoite maksaa osinkoa 2021 on vielä kaukainen, eikä se anna tukea osakkeen arvostukselle. Näkyvyys omistusten etenemisen seuraamiseen tulevassa Q3-raportissa on parantunut H1-raportissa annettujen 2019 ja 2020 liikevaihtotavoitehaarukoiden lanseerauksen myötä. Yhtiö on asettanut selkeät rimat itselleen, ja mikäli yhtiö alkaa yltää niihin systemaattisesti, markkinoiden luottamuksella on eväät palautua.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 0,1 0,1 0,0
- kasvu-% 144,8% 109,2% -80,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,8 -1,3 -0,7
- EBIT-% -2 464,8% -846,5% -2 482,8%
EPS (oik.) -0,13 -0,05 -0,03
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,6 -7,5 -13,8
EV/EBITDA -6,6 -13,0 -19,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.