Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.35 EUR
Kurssi: 0.35 EURKurssi hetkellä: 31.10.2019 - 9:10

Loudspring julkaisi aamulla Q3-liiketoimintakatsauksensa. Viimeisen kahden kuukauden aikana omistukset olivat jälleen edistyneet hieman, mutta odotuksiamme hitaammin, ja ennusteissamme on jälleen odotettavissa pieniä viilauksia alaspäin. Kokonaisuutena yhtiön suunta on edelleen oikea, mutta nopeutta pitäisi saada kiihdytettyä, jotta osien summassamme olisi nousuvaraa. Yhtiön pääoman keräyksen suhteen epävarmuus jatkuu, vaikka yhtiö kertoikin katsauksessa saaneensa rahoituslaitokselta tarjouksen 0,5 MEUR:n lainasta.

Eaglen tilauskanta oli lokakuun lopussa kasvanut 2,5 MEUR:oon, kun se elokuun lopussa oli 2,3 MEUR. Loudspringin Eaglelle antama 2019 liikevaihdon tavoitehaarukka on 2,7-3,8 MEUR. Yhtiö on arviomme mukaan jäämässä lievästi tavoitteestaan, sillä tilauskanta konvertoituu liikevaihdoksi käsityksemme mukaan parin kuukauden viiveellä. Myös omassa liikevaihtoennusteessamme (3,6 MEUR) näemme jälleen selvää laskupainetta. Yhtiö avasi ensi kertaa myös myyntimixiä (vanhat/uudet asiakkaat) ja hyvää oli, että 2019 aikana yhtiö on saanut kaksi tilausta uusilta isommilta asiakkailta USA:sta sekä Persianlahdelta, jolloin niiden voi olettaa helpottavan kasvua myös tulevaisuudessa.

Eilen uuden toimitusjohtajan nimennyt Nuuka kertoi jälleen sen SaaS-liikevaihtokannan suuruuden, joka oli kasvanut edelleen hitaasti 96 TEUR:oon kuukaudessa (H1’19 lopussa 92 TEUR/kk). Pettymystä lievensi se, että Ruotsissa yhtiö on pian aloittamassa nykyisen asiakkuuden laajennuksen (arviomme mukaan ICA), jonka myötä SaaS-tilauskanta nousee 116 TEUR:oon kuukaudessa. Nuukan tärkein arvoajuri on edelleen SaaS-tilauskannan (MRR) kehitys, sillä sen kasvu tuo mukanaan ensin asennusliikevaihtoa ja kolmen kuukauden viiveellä jatkuvaa liikevaihtoa (SaaS). Nuukalle annettu 2019 liikevaihdon tavoitehaarukan alalaita on asetettu matalaksi (1,06-1,76 MEUR) ja tähän yltämiseen Nuukalla ei pitäisi olla vaikeuksia.

Pienemmistä omistuksista ResQ Clubin syyskuun ateriavolyymi nousi 0,58 MEUR:oon. Oma ennusteemme oli noin 0,59 MEUR/kk, joten yhtiö vaikuttaa olevan edelleen ennusteidemme mukaisella hyvällä kasvu-uralla. Yhtiön koko vuoden tavoitehaarukka ateriavolyymille on 5,5-6,3 MEUR ja luottamuksemme tavoitteen saavuttamiseen on korkealla tasaisen historiallisen etenemisen seurauksena. Sofin 2019 liikevaihdon määrittävä tilauskanta oli laskenut 1,5 MEUR:oon johtuen viivästyksestä isossa asiakasprojektissa (elokuun lopussa 2,1 MEUR). Tämän myötä Sofi ei todennäköisesti pääse 2019 liikevaihtotavoitehaarukkaansa (2,1-2,5 MEUR) ja haarukan alalaidassa olevassa ennusteessamme on laskupainetta. Odotamme tilauksen kuitenkin tulevan ensi vuonna.

Loudspring kertoi sijoittaneensa listattuun Enersizeen sen lokakuun osakeannissa 0,545 MEUR ja se tapahtui pääosin projektilainojen konversiolla. Yhtiön omistusosuus Enersizessa on laimentunut annin seurauksena selvästi 19,2 %:iin (aik. noin 28 %), sillä yhtiö ei käyttänyt läheskään kaikkia merkintäoikeuksiaan. Yhteensä Enersize keräsi annissa noin 4 MEUR:n varat. Yhtiön omistus vaikuttaa nyt kerrottujen tietojen perusteella laimentuneen epäedullisesti ja uskomme suurimpana syynä olleen Loudspringin rahavarojen niukkuuden. Yhtiö kertoi myös saaneensa tarjouksen 0,5 MEUR:n lainasta rahoituslaitokselta, mutta katsaus ei kerro tarkempia tietoja lainan ehdoista. Oman pääoman mahdollisesta keräämisestä katsauksessa ei ollut mainintaa.

Muistutamme sijoittajille, että yhtiön omistukset ovat vielä startup-vaiheessa olevia yrityksiä ja niiden lopullinen onnistuminen nähdään vasta pidemmällä aikajänteellä. Sijoittajan kannalta on kuitenkin tärkeää, että edistyminen kiihtyisi nykyisestä tahdista.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 0,1 0,1 0,0
- kasvu-% 144,8% 109,2% -80,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,8 -1,3 -0,7
- EBIT-% -2 464,8% -846,5% -2 482,8%
EPS (oik.) -0,13 -0,05 -0,03
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,6 -6,9 -12,7
EV/EBITDA -6,6 -12,2 -18,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet