Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Martela: Käänteentekevä vuosi edessä

Analyytikon kommentti 08.02.2021 6:30 Martela
Yhtiö: Martela
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 2.63 EUR
Kurssi hetkellä: 8.2.2021 - 6:15

Martela julkisti perjantaina Q4-raporttinsa, joka oli operatiivisesti odotuksiamme heikompi. Käynnistyneen vuoden alku näyttää yhä haastavalta, mutta pidemmälle katsottaessa tilanne ei ole toivoton. Yhtiö on tehnyt rakenteidensa tehostamiseksi paljon oikeita asioita ja myynnin oietessa tuloksentekokykyä tulisi arviomme mukaan löytyä. Tie kestävästi hyvään tulostasoon ei ole riskivapaa, mutta tuottopuoli ja riittävä kärsivällisyys tekevät siitä kulkemisen arvoisen. Täten toistamme 3,00 euron tavoitehintamme ja nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä).

Kovien lukujen osalta jäätiin odotuksistamme

Martelan liikevaihto laski Q4:llä 26,5 % 21,9 MEUR:oon, mikä alitti 24,4 MEUR:n tasoa odottaneen ennusteemme. Liikevaihdon laskun pääajurina olivat odotetusti koronpandemiasta aiheutunut epävarmuus, loppuvuodesta kiristyneet rajoitustoimet sekä näistä etenkin yksityisen sektorin kysyntää painaneet vaikutukset. Julkisella sektorilla tilanne oli puolestaan helpompi ja johdon kommenttien mukaan sektorin tilaukset kasvoivat vertailukaudesta. Q4:llä Martela teki 2,2 MEUR:n liiketappion, joka oli selvästi odotuksiamme heikompi. Q4:llä yhtiön kannattavuutta rasittivat volyymilaskun ohella IT-järjestelmien alasajon 0,9 MEUR:n ja toimitusjohtajan vaihdoksen 0,4 MEUR:n kertaluontoiset kustannukset. Kannattavuutta puolestaan tukivat suunnitelmien mukaisesti jatketut ja kiinteiden kustannusten leikkaamiseksi toteutetut sopeutustoimet. Kumulatiivisesti toteutetut viilaukset ovat olleet toimivia ja edellä mainitut kertaerät sivuuttaen Martelan Q4:n kiinteä kustannustaso vaikuttaa jääneen ennusteitamme matalammaksi. Näin ollen raportoitujen lukujen takaa olikin löydettävissä tärkeitä elementtejä nimenomaan petraavaa kulutehokkuutta ja sen kilpailukykyä parantavia vaikutuksia heijastellen.

Ennusteissa vain marginaalista hienosäätöä

Alkaneelle vuodelle Martela ohjeisti paranevaa liikevaihtoa ja liiketulosta. Keskeisimmät ohjeistuksen taustalla olevat ajurit ovat arviomme mukaan 1) viimeisen puolentoista vuoden aikana toteutettujen säästö- ja tehostustoimien täysimääräiset hyödyt, 2) uusien sopeutusliikkeiden nettovaikutukset sekä 3) loppuvuotta kohti elpyvä toimintaympäristö ja sen seurauksena kohoavat volyymitasot. Emme ole Q4-raportin tiimoilta tehneet alkaneen vuoden ennusteisiimme tai Martelan narratiiviimme hienosäätöä suurempia muutoksia. Näin ollen odotamme H1:n olevan vielä hyvin haastava, kun taas H2:n puolelta uskomme yhtiön löytävän selvästi enemmän mahdollisuuksia elpyvän kokonaiskuvan sekä omien myyntiponnistusten tukemana. Koko vuoden osalta odotamme liikevaihdon kasvavan 7 % 94 MEUR:oon. Liiketuloksen odotamme puolestaan kohoavan ohjeistuksen taustalla olevien ajureiden vetämänä 1,7 MEUR:oon. Keskeisimmät alkaneen vuoden riskit liittyvät edelleen kysyntäympäristön kehitykseen ja siten sekä myynnin että tuloskäänteen etenemiseen.

Tuotto/riski-suhde on kääntynyt palkitsevaksi

Martelan vuoden 2021 ja 2022 ennusteidemme mukaiset P/E-luvut ovat 13x ja 10x, kun taas vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat 10x ja 7x. Alkaneen vuoden kertoimet ovat Martelan sijoitusprofiiliin suhteutettuna hieman koholla, kun taas vuoden 2022 säädyllistä tulosta ennakoivien ennusteidemme valossa arvostus asettuu maltillisen ja neutraalin välimaastoon. Mielestämme pidemmältä haettavien kertoimien nousuvarasta, käänteen jälkeisestä tulostasosta sekä terveestä kassavirtapotentiaalista muodostuva vuotuinen tuotto-odotus on juuri ja juuri pääoman tuottovaadetta korkeampi. Tämä tilanne tekee varovaisesta riskinotosta mahdollista.

Käy kauppaa. (Martela)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 88,4 94,1 97,8
- kasvu-% -16,8% 6,4% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) -4,0 1,7 2,1
- EBIT-% -4,5% 1,9% 2,1%
EPS (oik.) -1,16 0,20 0,26
Osinko 0,00 0,10 0,12
P/E (oik.) -2,7 12,9 10,3
EV/EBITDA 6,6 2,8 2,3
Osinkotuotto-% 0,0% 3,8% 4,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Martela on vuonna 1945 perustettu työtilojen ja julkisten tilojen sisustusratkaisujen suunnittelija ja toteuttaja. Suomessa Martela on toimialansa suurin yritys ja Pohjoismaissa yksi alansa suurimpia. Päämarkkina-alueita yhtiölle on Suomi, Ruotsi ja Norja, minkä lisäksi he myyvät ratkaisuja jälleenmyyjäverkostonsa kautta. Tuotanto sijaitsee Suomessa ja Puolassa.