Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Martela Q1: Kohti parempaa

Analyytikon kommentti 10.05.2021 6:46 Martela
Yhtiö: Martela
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.20 EUR
Kurssi: 3.08 EUR
Kurssi hetkellä: 10.5.2021 - 6:31

Martela julkaisi perjantaina odotuksistamme jääneen Q1-raportin. Vuoden ensimmäinen puolisko tulee olemaan vielä tervanjuontia, mutta toisella puolikkaalla tilanteen pitäisi hieman helpottaa. Martela on tehostanut rakenteitaan vinhasti, mutta käänteen toteuttamisen kannalta liikevaihdon kasvu on kriittistä. Pidemmälle katsottuna osake ei ole erityisen kallis, mutta mielestämme vuoden tähtäimellä tuotto-odotus ei ole riittävä. Täten toistamme vähennä-suosituksemme, mutta tarkistamme tavoitehintamme 3,20 euroon (aik. 3,00 euroa).

Alkuvuodessa ei suurta dramatiikkaa

Martelan liikevaihto laski Q1:llä 8 % 19,9 MEUR:oon, mikä alitti 21 MEUR:n tasoa odottaneen ennusteemme. Liikevaihdon laskun pääajurina oli odotetusti koronapandemian aiheuttama epävarmuus. Myös vahvoina säilyneiden rajoitustoimien sekä etätyöasetuksissa pysyneen työnteon vaikutukset rasittivat sekä liikevaihtorivin että saatujen tilausten kehitystä. Yksityisen sektorin Q1-markkina pysyi odotetusti haastavana, kun taas julkinen sektori ei vallitsevasta tilanteesta ole vastaavalla tavalla kärsinyt. Q1:llä Martela teki 1,4 MEUR:n oikaistun liiketappion, mikä oli selvästi vertailukautta pienempi mutta odotuksiamme syvempi. Ennustealituksen taustalla oli pitkälti odotuksistamme jäänyt liikevaihto, joskin myös kulutaso asettui hieman ennakoimaamme korkeammalle. Ison kuvan kannalta vertailukautta pienemmällä volyymilla aikaan saatu tulosparannus on kuitenkin hyvä merkki, sillä se kielii aikaisemmin toteutettujen sopeutusliikkeiden onnistumisista. Raportoituihin lukuihin yhtiö kirjasi 0,6 MEUR:n kertakulut alkuvuonna tiedotettuihin uudelleenjärjestelytoimiin liittyen.

Tulosriveillä selvempiä tarkistuksia

Q1-raportin yhteydessä Martela toisti tälle vuodelle paranevaa liikevaihtoa ja liiketulosta ennakoivan ohjeistuksensa. Keskeisimmät ohjeistuksen taustalla olevat ajurit ovat arviomme mukaan edelleen 1) viimeisen vuoden aikana toteutettujen tehostustoimien täysimääräiset hyödyt, 2) uusien sopeutusliikkeiden nettovaikutukset sekä 3) loppuvuotta kohti elpyvä toimintaympäristö ja sen seurauksena kohoavat volyymitasot. Teimme Q1-raportin ja johdon tarkempien kommenttien perusteella varsin maltillisia muutoksia kuluvan vuoden ennusteisiimme. H1:n ilmapiriin odotamme pysyvän vaikeana, kun taas H2:n puolella uskomme yhtiön löytävän selvästi parempia liiketoimintamahdollisuuksia. Koko vuoden osalta odotamme liikevaihdon kasvavan 2 % 91 MEUR:oon. Liiketuloksen odotamme pinnistävän ohjeistusajureiden perässä 0,2 MEUR:oon. Ensi vuonna odotamme yhtiöltä huomattavasti pirteämpää tuloskehitystä parempaa toimintaympäristöä, tehostustoimien suurempia hyötyjä sekä omia myyntionnistumisia (mm. WaaS-konseptin eteneminen) heijastellen.

Hinnoittelu näyttää oikealta

Vuoden 2022 ennusteillamme Martelan P/E-luku on 11x ja vastaava EV/EBIT-kerroin on 8x. Nämä tasot asettuvat lähelle nykymuotoiselle Martelalle määrittämämme kerroinhaarukan ylälaitaa. Tässä valossa eteenpäin katsovia kertoimia ei voida sanoa erityisen korkeiksi. Toisaalta emme pidä nykyistä arvostusta myöskään poikkeuksellisen houkuttelevana, kun huomioidaan reippaaseen tuloskasvuodotukseemme liittyvät epävarmuudet. Tätä sekä muiden arvostusmittarien lopputuloksia peilaten pidämme osaketta seuraavan vuoden tähtäimellä varsin oikein hinnoiteltuna. Vallitsevilla tiedoilla emme kuitenkaan saa hahmoteltua sellaista tuotto-odotusta, joka nousisi oman pääoman tuottovaateen yläpuolelle. Täten jäämme odottamaan parempaa tuotto/riski-suhdetta.

Käy kauppaa. (Martela)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 88,4 90,6 95,1
- kasvu-% -16,8% 2,5% 5,0%
Liikevoitto (EBIT) -4,0 0,2 2,3
- EBIT-% -4,5% 0,3% 2,4%
EPS (oik.) -1,16 -0,01 0,28
Osinko 0,00 0,00 0,10
P/E (oik.) -2,7 -257,0 10,9
EV/EBITDA 6,6 3,4 2,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 3,2%
Uusimmat ennusteet

Martela on vuonna 1945 perustettu työtilojen ja julkisten tilojen sisustusratkaisujen suunnittelija ja toteuttaja. Suomessa Martela on toimialansa suurin yritys ja Pohjoismaissa yksi alansa suurimpia. Päämarkkina-alueita yhtiölle on Suomi, Ruotsi ja Norja, minkä lisäksi he myyvät ratkaisuja jälleenmyyjäverkostonsa kautta. Tuotanto sijaitsee Suomessa ja Puolassa.