Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Martela
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.20 EUR
Kurssi: 2.96 EUR
Kurssi hetkellä: 13.8.2021 - 8:14

Martela julkisti tänään aamulla Q2-raporttinsa, joka oli operatiivisesti odotuksiamme heikompi. Johdon kommentit markkinatilanteesta olivat jokseenkin odotettuja ja niiden perusteella tilanne näyttää edelleen tavanomaista haastavammalta. Vuoden loppua kohti markkinan tulisi kuitenkin pikkuhiljaa parantua ja tästä kielivät myös kasvuun kääntyneet uudet tilaukset. Vallitseva epävarmuus ja Martelan liiketoiminnan ominaispiirteisiin kuuluva lyhyt näkyvyys huomioiden koko vuodelle annetun ohjeistuksen toistaminen oli odotettua.   

Martelan liikevaihto laski Q2:lla 10 % 18,6 MEUR:oon, mikä alitti 19,6 MEUR:n tasalla olleen ennusteemme. Liikevaihdon laskun pääajurina oli tuttuun tapaan koronapandemiasta johtunut epävarmuus, vahvoissa etätyöasetuksissa pysynyt työnteko ja tästä parivaljakosta etenkin yksityisen sektorin kysyntään heijastuneet vaikutukset. Julkisen sektorin arvioimme sen sijaan pysyneen helpompana sen kysynnän vakaampaa luonnetta mukaillen. Normaalia hiljaisempi markkina-aktiviteetti näkyi myös palveluliiketoiminnassa ja sen 28 % laskeneissa volyymeissä. Aikaisemmin todetun mukaan Martelan palveluliiketoiminta on tällä hetkellä pääosin muutto- ja kierrätyssidonnaista. Näin ollen strategisesti tärkeän ja työympäristöjen murrosvaiheeseen mahdollisuuksia tuovan WaaS-palvelukonseptin osuus tulovirroista on vielä pieni.

Martela teki Q2:lla 2,0 MEUR:n liiketappion, joka oli varsin selvästi odotuksiamme syvempi. Q2:lla kannattavuutta painoivat laskeneet volyymit sekä huomattavasti odottamaamme noin 3 %-yksikön marginaalieroosiota voimakkaammin heikentynyt myyntikate. Heikentyneen myyntikatteen taustalla oli projektikaupan suhteellisen osuuden kasvu, kiristynyt kilpailutilanne sekä poikkeuksellisen nopea raaka-ainekustannusten nousu. Kokonaisuudessaan Martelan kiinteä kulutaso vaikuttaa kuitenkin olleen odotustemme tasalla. Tämä on luonnollisesti positiivista operatiivisen kannattavuuskäänteen oikeansuuntaista etenemistä ajatellen. Tuloslaskelman alariveillä rahoituserät ja verot olivat kutakuinkin samalla viivalla ennakkokaavailumme kanssa. Näin ollen osakekohtainen tappio asettui 0,46 euroon operatiivista suoritusta mukaillen.

Q2:n lopussa Martelan omavaraisuusaste oli 20 % ja nettovelkaantumisaste 86 %. Martelan liiketoiminnan luonne huomioiden nämä tasot eivät vielä ole poikkeuksellisen huolestuttavia. Selvää toki on, ettei taseasema tällä hetkellä yhtiölle täysiä vapausasteita tarjoa eikä Q2:n lopussa myöskään kaikkien rahoitusjärjestelyjen kovenanttiehdot täyttyneet. Kovenantteihin liittyvässä problematiikassa ei kuitenkaan varsinaisesti ole mitään uutta, sillä vastaavaa on viimeisen puolentoista vuoden aikana tapahtunut useaan otteeseen.

Martela toisti Q2-raportin yhteydessä tälle vuodelle paranevaa liikevaihtoa ja liiketulosta ennakoivan ohjeistuksensa. Tulosohjeistuksen sanamuodot ovat koko vuoden tulosennustettamme varovaisemmat, sillä terminologisesti odotamme selvästi paranevaa liikevoittoa. Loppuvuoden ennusteemme vaikuttavat alustavasti kuitenkin piirun verran liian korkealle viritetyiltä, kun huomioidaan edelleen päällä oleva pandemiatilanne ja sen kysyntään kohdistamat epävarmuudet. Toisaalta elpyvät työympäristöinvestoinnit voivat näkyä Martelan omissa volyymeissä kohtuullisen nopeasti yhtiön normaalienkin olosuhteiden lyhyttä näkyvyyttä heijastellen.

 

 

Käy kauppaa. (Martela)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 88,4 90,6 95,1
- kasvu-% -16,8% 2,5% 5,0%
Liikevoitto (EBIT) -4,0 0,2 2,3
- EBIT-% -4,5% 0,3% 2,4%
EPS (oik.) -1,16 -0,01 0,28
Osinko 0,00 0,00 0,10
P/E (oik.) -2,7 -247,0 10,5
EV/EBITDA 6,6 3,3 2,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 3,4%
Uusimmat ennusteet

Martela on vuonna 1945 perustettu työtilojen ja julkisten tilojen sisustusratkaisujen suunnittelija ja toteuttaja. Suomessa Martela on toimialansa suurin yritys ja Pohjoismaissa yksi alansa suurimpia. Päämarkkina-alueita yhtiölle on Suomi, Ruotsi ja Norja, minkä lisäksi he myyvät ratkaisuja jälleenmyyjäverkostonsa kautta. Tuotanto sijaitsee Suomessa ja Puolassa.