Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Martela
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.80 EUR
Kurssi: 2.84 EURKurssi hetkellä: 6.11.2019 - 9:10

Martela julkaisi tänään aamulla odotuksiamme paremman Q3-raportin. Liikevaihto oli lähes odotustemme mukainen, mutta yhtiön tehostamistoimenpiteet purivat kannattavuuteen odotuksiamme voimakkaammin ja kannattavuus nousi yhtiön mittakaavassa erinomaiselle tasolle. Aikaisempi 2019-ohjeistus odotetusti toistettiin ja sen saavuttamiseen liittyvä riski mielestämme pieneni Q3-raportin myötä.

Liikevaihto kasvoi heikosta vertailukaudesta 6,1 % ja oli lähes ennusteemme mukainen. Alkuvuonna erinomaisesti kehittynyt Ruotsi jatkoi vahvaa kasvua (Q3’19: +33 %). Tämä oli kannustavaa, koska Ruotsi on yhtiölle strategisesti tärkeä markkina. Merkittävin absoluuttinen kasvu tuli kuitenkin Suomesta, joka kasvoi +4,7 %. Tämä oli mielestämme erinomainen saavutus, sillä Suomen liikevaihto oli aikaisemmin laskenut 4 kvartaalia putkeen. Norja kehittyi aavistuksen heikommin ja sen liikevaihto laski vertailukaudesta. Tammi-syyskuun tasolla Norjan liikevaihto on kuitenkin kasvanut +22 %.

Yhtiön mukaan uudet tilaukset jatkoivat kasvuaan Q3:lla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tilaukset kasvoivat kaikissa muissa segmenteissä paitsi julkisella sektorilla. Tämä oli mielestämme rohkaisevaa ja kasvatti yhdessä Q3-raportin kanssa luottamusta siitä, että liikevaihdon myönteinen kehitys jatkuisi loppuvuonna. Yhtiön mukaan yksityisen sektorin markkinatilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia aikaisempaan verrattuna. Sen sijaan Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on edelleen kiristynyt ja hinnat laskeneet. Toimitusjohtaja myös erikseen mainitsee Q3-katsauksessa, että markkinatilanne tulee lähitulevaisuudessa pysymään erittäin haasteellisena.

Raportoitu Q3-liikevoittomarginaali nousi yhtiön mittakaavassa erinomaiselle 4,0 %:n tasolle ja ylitti ennusteemme selvästi. Raportoitu liikevoitto sisälsi myös 0,5 MEUR kertaluonteisia kustannuksia liittyen yhtiön yt-neuvotteluiden myötä tehtyihin henkilöstövähennyksiin ja ilman näitä eriä liikevoittomarginaali olisi ollut karkeasti noin 5,8 %:n tasolla. Yhtiön mukaan kannattavuuteen vaikutti liikevaihdon kasvu ja hieman parantunut myyntikate. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuun aikana positiivinen +1,3 MEUR, vaikka tähän vaikutti IFRS 16 -standardi. Yhtiön lainojen kovenanttiehdot eivät täyttyneet käyttökatteen osalta, mutta tähän saatiin suurimmalta osalta rahoituslaitoksista vastuuvapaus. Tilanne oli sama jo Q2’19 aikana eikä asia ole siis uusi. Yhtiön nettovelka oli kauden lopussa 8,3 MEUR ja ilman IFRS 16 -vuokrasopimusvelkaa se olisi ollut noin 3 MEUR. Nämä eivät ole mielestämme korkeita Martelalle.

Yhtiö kertoo, että se uskoo tapahtuneiden muutosten markkinatilanteessa olevan pitkäaikaisia ja sen vuoksi yhtiö jatkaa aikaisemmin ilmoitetun 4 MEUR:n säästöohjelman läpivientiä ja tuottavuuden parantamista. Martelan mukaan säästöohjelman jo toteutettujen toimenpiteiden kustannussäästöt ovat arviolta yhteensä 2,7 MEUR vuodessa. Säästöt toteutuvat pääosin vuoden 2020 alusta lähtien.

Yhtiö odotetusti toisti aikaisemman 2019-ohjeistuksensa, jonka mukaan koko vuoden 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan hieman edellisvuotisesta. Perinteisesti konsernin liiketulos on kertynyt normaalista kausivaihteluista johtuen toisella vuosipuoliskolla. Ohjeistuksen saavuttaminen vaatisi, että Q4’19-liikevaihto olisi yli 26,8 MEUR ja Q4’19-liikevoitto olisi hieman yli 0,5 MEUR. Nämä tasot vaikuttavat hyvin mahdollisilta Q3-raportti huomioiden ja siten yhtiön tulosvaroitusriski loppuvuodelle on mielestämme pienentynyt. Huomautamme kuitenkin, että tyypillisesti näkyvyys yhtiön liiketoiminnassa ei ole pitkä ja vuoden lopussa erityisesti joulukuun myynti ja siinä onnistuminen ovat ratkaisevia.

Käy kauppaa. (Martela)

Analyytikko / Kirjoittaja

Jesse Kinnunen

Jesse Kinnunen

Analyytikko

Lisätiedot

Martela on vuonna 1945 perustettu työtilojen ja julkisten tilojen sisustusratkaisujen suunnittelija ja toteuttaja. Suomessa Martela on toimialansa suurin yritys ja Pohjoismaissa yksi alansa suurimpia. Yhtiö on ollut listattuna Helsingin pörssiin vuodesta 1986. Martelan laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden avulla luodaan käyttäjälähtöiset ratkaisut erilaisiin työ- ja oppimisympäristöihin koko näiden elinkaaren ajaksi. Martelan tarjonta, kalusteiden lisäksi, kattaa mm. erilaisia määrittely-, suunnittelu-, muutto-, kierrätys- ja huoltopalveluita. 

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 103,1 107,0 110,2
- kasvu-% -5,9% 3,8% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,1 -1,7 1,7
- EBIT-% -2,0% -1,6% 1,5%
EPS (oik.) -0,57 -0,55 0,20
Osinko 0,10 0,10 0,10
P/E (oik.) -5,2 -5,2 14,5
EV/EBITDA 23,7 6,2 2,8
Osinkotuotto-% 3,4% 3,5% 3,5%
Uusimmat ennusteet