Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Martela
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.20 EUR
Kurssi: 3.29 EURKurssi hetkellä: 16.1.2020 - 7:48

Toistamme Martelan vähennä-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 3,20 euroon (aik. 3,30 euroa). Eilisen tulosvaroituksen taustalla oli yksittäinen kertaerä ja yhtiön liiketoiminta vaikutti sujuneen Q4’19:n aikana muuten odotustemme mukaisesti. Odotamme edelleen Martelan tuloksen nousevan kuluvana vuonna voitolliseksi yhtiön jo toteuttamien tehostamistoimenpiteiden ja huomattavan 4 MEUR:n säästöohjelman myötä. Käänteeseen liittyvien epävarmuustekijöiden takia jäämme kuitenkin edelleen seuraamaan yhtiön kehitystä tarkkailuasemista.

Martelalta vuoden 2019 liiketulosta koskeva tulosvaroitus

Martela julkaisi eilen ennakkotietoja vuoden 2019 liikevaihdosta ja liiketuloksesta. Alustavien tietojen mukaan koko vuoden 2019 liikevaihto kasvoi hieman noin 106 MEUR:oon (2018: 103,1 MEUR), mutta liiketulos pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna ollen noin -2 MEUR (2018: -2,1 MEUR). Martela oli ohjeistanut Q3-raportissa arvioivansa 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen paranevan hieman eli ohjeistuksesta jäätiin liiketuloksen osalta. Q4’19-liikevaihto oli noin 30 MEUR (Q4’18: 27,8 MEUR) ja liiketulos noin 0,6 MEUR (Q4’18: -0,2 MEUR). Yhtiö kertoi, että Q4’19:n aikana Suomen liikevaihto erityisesti julkishallinnon osalta ei saavuttanut ennakoitua tasoa. Liikevaihdon ennakoitua pienempi kasvu ja katteiden lasku erityisesti julkishallinnossa vaikuttivat negatiivisesti Q4’19-tulokseen. Näiden lisäksi yhtiön liiketulokseen vaikutti noin 0,4 MEUR:n luottotappio, joka jouduttiin kirjaamaan Q4’19-kaudelle yhden merkittävän jälleenmyyjän mentyä konkurssiin.

Liiketoiminta vaikutti sujuneen Q4-kaudella odotustemme mukaisesti lukuun ottamatta luottotappiokirjausta

Martelan Q4’19-liikevaihto ylitti oman ennusteemme noin 1-2 %:lla ja ilman luottotappiokirjausta Q4-liiketulos olisi ollut täsmälleen ennusteemme mukainen (1,0 MEUR). Myönteistä Q4’19-ennakkotiedoissa oli liikevaihto, sillä se kasvoi voimakkaasti Q3’19-kauden tavoin Q4’19-kaudella (n. +6,5 %) ja yhtiö katkaisi viime vuonna 4 vuotta jatkuneen liikevaihdon laskun putken. Yhtiö vaikuttaa saaneen uutta korvaavaa liikevaihtoa kompensoimaan Suomen julkisen sektorin hintojen laskua, mikä oli mielestämme hyvin myönteistä. Julkishallinnon ongelmat Martelalle eivät ole uusi asia, sillä yhtiö oli vuoden 2019 alusta alkaen toistuvasti kertonut Suomen julkisen sektorin markkinatilanteen kiristyneen ja hintojen laskeneen. Aikaisemmin tammikuussa Martelan kilpailija Isku kertoi myös menettäneensä valtion ja kuntasektorin kilpailutuksia ulkomaisille halpavalmistajille.

Ennustemuutoksemme vuosille 2020-2021 olivat suhteellisen pieniä

Olemme tehneet vain suhteellisen pieniä ennustemuutoksia ja näkemyksemme osakkeesta säilyy isossa kuvassa ennallaan. Ennustamme edelleen Martelan liikevaihdon vahvistuvan hieman kuluvana vuonna ja lähivuosina Ruotsin ja Norjan liiketoimintojen jatkaessa vahvaa kasvua. Ennustamme kannattavuuden parantuvan selvästi yhtiön 4 MEUR:n säästöohjelman viime vuonna jo toteutettujen (2,7 MEUR) ja suunniteltujen lisäsäästöjen (1,3 MEUR) myötä. Ennustamme bruttokatteiden jatkavan laskuaan kilpailun kiristymisen myötä ja tämän kuitenkin kompensoivan säästöohjelman vaikutusta. Ennustamme yhtiön yltävän nyt noin 2,0-2,3 %:n liikevoittomarginaaliin vuosina 2020-2021 (aik. ennuste 2,2-2,3 %).

Jäämme edelleen seuraamaan Martelaa tarkkailuasemista

Päivitetyillä ennusteillamme vuoden 2020 EV/EBIT-kerroin on ennusteillamme noin 9x ja vastaava P/E-kerroin noin 11x. Nämä kertoimet eivät ole korkeita, mutta emme näe niissä tällä hetkellä lyhyen tähtäimen nousuvaraa huomioiden ennusteisiimme liittyvä epävarmuus. Nykyinen osakkeen arvostustaso hinnoittelee Martelalle jo selkeää tuloskäännettä lähivuosille ja tämän tuloskäänteen toteutumiseen ja sen tasoon liittyy epävarmuutta erityisesti julkisen sektorin katteiden laskun jatkumisen takia. Jäämme edelleen tarkkailuasemiin odottamaan nykyistä selvempiä viitteitä Martelan kestävästä tuloskäänteestä.

Käy kauppaa. (Martela)

Analyytikko / Kirjoittaja

Martela suunnittelee ja toteuttaa parhaita työ- ja oppimisympäristöjä. Tarjoamme käyttäjälähtöisiä ratkaisuja tämän päivän työympäristöön - liikkuvaan työhön ja monitilatoimistoihin. Martelan tavoitteena on tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen alan parhaita palveluita sekä laadukkaita, ergonomisia ja innovatiivisia tuotteita. Nopeat toimitukset ja toimiva palveluverkosto tukevat näihin tavoitteisiin pääsemistä.

inderesTV

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 106,0 109,0 111,9
- kasvu-% 2,8% 2,8% 2,7%
Liikevoitto (EBIT) -2,0 2,2 2,5
- EBIT-% -1,9% 2,0% 2,3%
EPS (oik.) -0,40 0,30 0,35
Osinko 0,10 0,10 0,12
P/E (oik.) -8,3 10,9 9,3
EV/EBITDA 7,5 2,8 2,5
Osinkotuotto-% 3,0% 3,0% 3,6%
Uusimmat ennusteet