Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Martela
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.00 EUR
Kurssi: 2.00 EUR
Kurssi hetkellä: 23.3.2020 - 6:55

Laskemme Martelan tavoitehinnan 2,0 euroon (aik. 3,20 euroa) ja toistamme vähennä-suosituksemme. Koronakriisi iskee Martelan liiketoimintaan arviomme mukaan rajusti ja yhtiössä tarvitaan nyt nopeita ja mittavia sopeutustoimia, jotta yhtiö ei ajaudu kriisiin. Martela on jo ryhtynyt merkittäviin sopeutustoimiin ja niiden onnistumisen todennäköisyyttä nostavat liiketoimintamallin mahdollistamat nopeat säästöt ja se, että yhtiö selvisi 2008-2009 finanssikriisistä suhteellisen vähäisin vaurioin. Osakkeessa voi olla tilanteen normalisoituessa merkittävää nousupotentiaalia, mutta lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyvän korkean epävarmuuden takia säilytämme varovaisen suosituksemme.

Korona iskee lujaa liiketoimintaan

Martela kertoi viime torstaina, että koronaviruksen vaikutukset yleiseen markkinatilanteeseen ovat olleet merkittäviä ja että yhtiö tästä syystä sopeuttaa toimintaansa. Arvioimme koronaepidemian vaikuttavan nopeasti erityisesti yhtiön palvelumyyntiin (noin 14 % liikevaihdosta) ja muuttopalveluiden sekä työympäristöpalveluiden kysynnän käytännössä väliaikaisesti lähes hävinneen. Kalusteiden toimitukset ovat tietojemme mukaan edelleen jatkuneet, mutta odotamme uusmyynnin laskevan merkittävästi, koska nykyisessä epidemiatilanteessa yritykset lykkäävät toimitilamuutoksia ja kalusteiden uusimista. Myös julkinen sektori todennäköisesti epidemia-aikana lykkää ei-välttämättömiä hankintoja. Osa kysynnästä vain siirtyy myöhempään ja tilanne Martelan kannalta helpottaa epidemian jäädessä väliaikaiseksi. Kuitenkin merkittävä vaikutus Martelalle voi tulla myös siitä, että koronakriisi tulee näkemyksemme mukaan ajamaan Suomen ja Euroopan taloudet taantumaan. Yhtiön tuotteiden palvelujen kysyntä on hyvin suhdanneherkkää ja lähivuosina yhtiön liikevaihto ei arviomme mukaan todennäköisesti tule palautumaan enää 2019 tasolle ja marginaaleissa on laskupainetta. Yhtiö tarvitsee siis myös pidempiaikaisia sopeutustoimia liiketoimintaansa.

Yhtiö on ryhtynyt merkittäviin toimenpiteisiin

Martela kertoi viime torstaina aloittavansa sopeutustoimet toiminnoissaan. Lisäksi yhtiö kertoi jatkavansa aikaisemmin ilmoitetun 4 MEUR:n säästöohjelman läpivientiä ja tuottavuuden parantamista. Koronakriisi ja viime vuoden yt-neuvottelut Suomessa mahdollistavat yhtiölle nopeat lomautukset ja arvioimme yhtiön pystyvän tekemään lomautukset 2-14 päivän ilmoitusajoilla. Arvioimme Martelan lomauttavan puolet henkilöstöstään nykyisessä tilanteessa. Martelan sopeutuksia helpottaa se, että yhtiölle ei ole merkittävästi omaa valmistusta vaan yhtiö lähinnä kokoaa alihankkijoiden valmistamia komponentteja. Yhtiön liiketoimintamalli siis periaatteessa mahdollistaa nopeat sopeutukset ilman merkittävää häiriöitä toimintaan. Esimerkiksi vuonna 2009 Martelan liikevaihto laski 32 % finanssikriisin takia, mutta tulos säilyi voitollisena sopeutustoimien ansiosta. Emme odota yhtiön kärsivän komponenttipulasta merkittävästi koronan takia, koska alle 5 % yhtiön materiaaliostoista tulee Euroopan ulkopuolelta.

Arvostuksella ei ole lyhyellä aikavälillä tukitasoja

Ennustamme Martelan 2020 liikevaihdon laskevan 30 % ja liiketuloksen jäävän hieman tappiolliseksi (aik. voitolliseksi). Olemme myös laskeneet 2021-2023 ennusteitamme. Koronaepidemian tarkkaan vaikutukseen ja yhtiön sopeutustoimiin liittyy epävarmuutta ja näkyvyys 2020-tuloskehitykseen on hyvin heikko. Osakkeen riskitasoa nostaa hieman Martelan vakavaraisuus, sillä omavaraisuusaste (sis. IFRS 16 -vaikutus) oli 2019 lopussa suhteellisen matala 30,6 %. Toisaalta yhtiön tase ilman IFRS 16 -vuokrasopimusvelkaa oli 2019 lopussa nettovelaton ja yhtiöllä on taseen puolesta vielä toistaiseksi kohtuullisen hyvin liikkumavaraa. Martelan osakkeen liikevaihtopohjainen ja tasepohjainen arvostus ovat tällä hetkellä erittäin matalia (EV/liikevaihto 0,2x ja P/B 0,6x). Pahimman virusepidemian jälkeen yhtiöllä on arviomme mukaan edellytykset yltää positiiviseen tulokseen myös heikommassa suhdanteessa ja tällöin osakkeessa voi olla merkittävää nousuvaraa. Arvostukselle on kuitenkin vaikea lyhyellä aikavälillä löytää tukitasoja näkyvyyden ollessa poikkeuksellisen heikko.

Käy kauppaa. (Martela)

Analyytikko / Kirjoittaja

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 106,2 74,3 87,7
- kasvu-% 3,0% -30,0% 18,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,0 -0,8 1,1
- EBIT-% -1,9% -1,1% 1,3%
EPS (oik.) -0,40 -0,28 0,12
Osinko 0,00 0,00 0,05
P/E (oik.) -8,5 -7,1 16,3
EV/EBITDA 6,3 2,9 1,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Martela suunnittelee ja toteuttaa parhaita työ- ja oppimisympäristöjä. Tarjoamme käyttäjälähtöisiä ratkaisuja tämän päivän työympäristöön - liikkuvaan työhön ja monitilatoimistoihin. Martelan tavoitteena on tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen alan parhaita palveluita sekä laadukkaita, ergonomisia ja innovatiivisia tuotteita. Nopeat toimitukset ja toimiva palveluverkosto tukevat näihin tavoitteisiin pääsemistä.