Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Martela
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 2.82 EUR
Kurssi hetkellä: 2.3.2021 - 5:40

Martela tiedotti tammikuun lopussa suunnittelevansa toimintojensa uudelleenorganisointia ja tehostamista sekä aloittavansa YT-neuvottelut Suomen yhtiöidensä sisällä. Eilen Martela tiedotti saattaneensa nämä YT-neuvottelut päätökseen.

Neuvottelujen lopputuloksena toimintojen uudelleenjärjestelyt johtavat noin 21 työtehtävän päättymiseen. Lisäksi yhtiö on sopinut myös mahdollisuudesta käyttää tarvittaessa osa- tai kokoaikaisia lomautuksia. Mahdollisten lomautustoimien yksityiskohdat — kuten lomautettavien määrä, kesto ja kohdentuminen — ovat heijasteisia yleisen markkinatilanteen sekä oman liiketoiminnan kehittymiselle. Toimintojen uudelleenorganisointien ja lomautusoptioiden ohella Martelan henkilökulutaakkaa keventävät myös normaalit eläkkeelle siirtymiset sellaisista toiminnoista, joita ei tulla korvaamaan. Kokonaisuudessaan Martela arvioi edellä mainittujen liikkeiden kustannushyötyjen olevan vuositasolla noin 2,5 MEUR, kun taas varsinaisten toimenpiteiden ajoittuminen osuu pääosin Q3:lle. Järjestelyihin liittyvät kertaluontoiset kustannukset puolestaan tarkentuvat Q1:n aikana.

Martelan viime vuosien tekeminen on ollut erinäisten haasteiden sävyttämää. Yhtiö on kärsinyt melko pitkään kilpailutilanteen kiristymisestä sekä viimeisen vuoden aikana vaikuttaneesta aiheuttaneesta koronapandemiasta, eivätkä omat tehostustoimet ole olleet riittäviä. Tätä heijastellen omien rakenteiden lisätehostaminen, kilpailukyvyn terävöittäminen ja näiden summana paremman tuloksentekokyvyn rakentaminen on erittäin loogista.

Vaikka viime aikoina huomattavasti takapakkia ottanut pandemiatilanne ja jo ennestään vaikeana ollut lyhyen aikavälin tilanne huomattavia kiusoja Martelalle aiheuttavatkin, uskomme pandemia-ajan jälkeisen maailman tarjoavan yhtiölle kuitenkin mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Nämä liittyvät mielestämme erityisesti työympäristöjen kohtaaman murroksen, tilojen korostuvien joustokykyjen sekä Martelan oman elinkaaritarjoaman kombinaatioon.

Loppuun saatetuilla YT-neuvotteluilla ja tarkennetulla kustannussäästöarviolla ei tällä haavaa ole vaikutusta ennusteisiimme tai näkemykseemme. Viimeisin yhtiöraporttimme on luettavissa täältä. Olemme käyneet yhtiön kulkua/sijoitusprofiilia tuoreeltaan läpi myös videolla ja se on puolestaan katsottavissa täältä.

 

Käy kauppaa. (Martela)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 88,4 94,1 97,8
- kasvu-% -16,8% 6,4% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) -4,0 1,7 2,1
- EBIT-% -4,5% 1,9% 2,1%
EPS (oik.) -1,16 0,20 0,26
Osinko 0,00 0,10 0,12
P/E (oik.) -2,7 13,9 11,0
EV/EBITDA 6,6 2,9 2,5
Osinkotuotto-% 0,0% 3,5% 4,3%
Uusimmat ennusteet

Martela on vuonna 1945 perustettu työtilojen ja julkisten tilojen sisustusratkaisujen suunnittelija ja toteuttaja. Suomessa Martela on toimialansa suurin yritys ja Pohjoismaissa yksi alansa suurimpia. Päämarkkina-alueita yhtiölle on Suomi, Ruotsi ja Norja, minkä lisäksi he myyvät ratkaisuja jälleenmyyjäverkostonsa kautta. Tuotanto sijaitsee Suomessa ja Puolassa.