Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Itävaltalainen etenkin kierrätyskuitukartonkeihin ja kartongin jalostamiseen keskittynyt Mayr-Melnhof julkaisi tilinpäätöksensä tiistaina. Yhtiön liikevaihto ja operatiivinen tuloskunto pysyivät jokseenkin vakaina viime vuonna suhteessa vuoteen 2019. Kuluvan vuoden näkymissään Mayr-Melnhof kertoi uusien tilausten pysyneen toistaiseksi hyvällä tasolla koronapandemian aiheuttamien häiriöiden jatkumisesta huolimatta, mutta etenkin keräyspaperin hinta on noussut rajusti viime aikoina ja myös sellu-, energia-, kemikaali- ja logistiikkakustannukset ovat kohonneet. Mayr-Melnhof on korottanut kierrätyskuitukartonkiensa hintoja ja odottaa korotusten tukevan tuloskuntoa Q2:sta alkaen. Korotuksista huolimatta yhtiö arvioi silti, että viime vuoden tulostasolle yltäminen on tänä vuonna vaikeaa kustannusinflaation takia.

Suomalaisista metsäyhtiöistä yksikään ei tee toistaiseksi suoraan merkittävässä mittakaavassa Mayr-Melnhofin portfoliota toistaiseksi dominoivia kierrätyskuitupohjaisia kuluttajakartonkeja, mutta Stora Enson Paper ja Packaging Materials, UPM:n Communications Papers ja Huhtamäen Fiber Packaging käyttävät kierrätyskuitua raaka-aineenaan muiden tuotteiden tuotannossa. Arvioimme kierrätyskuidun vuodessa yli kolminkertaistuneiden Euroopan listahintojen vaikuttavan myös näiden yksiköiden kannattavuuksiin ainakin alkuvuodesta. Erityisen hankalalta tilanne vaikuttaa UPM:n Communications Papersin ja Stora Enson Paperin kannalta, sillä paperien hinnat ovat alkuvuodesta laskeneet Euroopassa edelleen. Stora Enson ja Metsä Boardin kartonkiliiketoimintojen osalta tilanne on jossain määrin parempi, sillä aaltopahvin raaka-aineiden hinnat ovat nousseet alkuvuodesta. Siten hinnan korotukset kompensoinevat ainakin osin kierrätyskuidun ja sellun hinnan kohoamista näissä tuotesegmenteissä.

Konsernitasolla kaikki suomalaiset metsäyhtiöt hyötyvät selluylijäämäisinä sellun hinnan alkuvuoden jyrkästä noususta (vrt. Mayr-Melnhof on myös sellun osalta alijäämäinen). Mayr-Melnhofin raportissaan väläyttämä laaja-alainen useiden tuotantopanosten hintojen nousu aiheuttaisi mielestämme kuitenkin myös suomalaisille yhtiölle tiettyjä haasteita ja paineita nostaa käytännössä kaikkien paperi- ja kartonkituotteiden hintoja. Markkinat myös odottavat suomalaisilta metsäyhtiöltä pääosin selkeitä tulosparannuksia tänä vuonna ja lähivuosina. Markkinaodotuksiin yltäminen vaatii arviomme mukaan suomalaisyhtiöiltä kustannusinflaatiota suurempia hinnan korotuksia.   

Mayr-Melnhof on sopinut jo kahdesta suuresta yritysjärjestelystä eli KotkaMillsin ja IP:n Kwdzynin tehtaan ostoista. Näillä järjestelyillä yhtiöstä tulee merkittävä kilpailija Stora Ensolle ja Metsä Boardille myös ensikuitupohjaisessa kuluttajapakkauskartongissa. Järjestelyt ovat varmistumassa H1:llä (KotkaMills) ja Q3:llä (Kwidzyn). Tilinpäätöksensä yhteydessä Mayr-Melnhof ei julkaissut merkittävää uutta tietoa järjestelyistä. Olemme kommentoineet Mayr-Melnhofin ryminällä tapahtuvaa murtautumista merkittäväksi eurooppalaiseksi ensikuitukartonkien tuottajaksi muun muassa täällä ja täällä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

UPM on vuonna 1996 perustettu suomalainen bio- ja metsäteollisusyhtiö. UPM:n koostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA) ja UPM Plywood. Yhtiöllä on toimintaa 45 maassa ja tuotantolaitoksia 13 maassa. Yhtiö on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen