Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Itävaltalainen kartonki- ja pakkausyhtiö Mayr-Melnhof tiedotti keskiviikon ja torstain välisenä yönä, että yhtiö on ostanut KotkaMillsin MB-rahastoilta. KotkaMills operoi Kotkassa metsäteollisuusintegraattia, jonka tärkeimmät tuotantolinjat ovat vuonna 2016 rakennettu moderni kuluttajapakkauskartonkikone ja laminaattipapereihin keskittynyt erikoispaperilinja. Mayr-Melnhof perusteli kauppaa markkina-aseman vahvistamisella ensikuituun pohjautuvissa kuluttajakartongeissa, tuoteportfolion laajentamisella, tehtaalla olevalla vielä täyttämättömällä kartonkikapasiteetilla sekä KotkaMillsin kehittämän muovivapaan barrieerikartongin mahdollisuuksilla ja puunkorjuun synergiapotentiaalilla.

Kaupan velaton hinta (EV) on 425 MEUR, mikä vastaa Mayr-Melnhofin mukaan EV/EBITDA-kerrointa 7,8x KotkaMillsin viimeisen 12 kuukauden tuloksesta laskettuna. Kaupan arvioidaan toteutuvan ensi vuoden puoliväliin mennessä, ja se edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Mayr-Melnhof on keskittynyt kartonkiliiketoiminnoissaan toistaiseksi etenkin kierrätyskuitupohjaisiin kuluttajakartonkeihin. Kaupan myötä yhtiö vahvistaa kuitenkin merkittävästi asemiaan ensikuituun pohjautuvissa taive- ja pikaruokakartongeissa, joissa arvioimme Mayr-Melnhofin nousevan markkinakolmoseksi Euroopassa. Segmentissä Euroopan markkinajohtaja on Metsä Board ja kakkonen Stora Enso. Näin ollen kilpailuviranomaisilta tulee tuskin sanomista järjestelystä.

Mielestämme Mayr-Melnhofilla on vakiintuneena teollisena pelurina selvästi pääomasijoittajan omistamaa KotkaMillsiä paremmat edellytykset skaalata etenkin Kotkan tehtaan kartongin myyntiä (vrt. kartonkikoneella on yhä vapaana 140 000 tonnia kapasiteettia, mikä vastaa karkeasti 2 vuoden Euroopan kuluttajakartonkimarkkinan kasvua) ja etenkin yhtiön jossain määrin kilpailijoista erottuvan muovivapaan kuppikartongin kaupallistamista. Näin ollen arvioimme Mayr-Melnhofin KotkaMills-oston kiristävän jossain määrin kilpailua kartonkimarkkinoilla, vaikka samalla markkina toki konsolidoituu jälleen piirun.

Yrityskaupan arvostus on näkemyksemme mukaan jokseenkin linjassa Mayr-Melnhofin oman arvostuksen sekä yleisten kartonkiyhtiöiden mediaaniarvostusten kanssa (yhtiötasolla kartonkiyhtiöiden nykyarvostuksissa selkeitä eroja). Näin ollen kauppa tukee mielestämme kohtuullisen hyvin kartonkiyhtiöiden tämänhetkistä arvostuskuvaa, vaikka KotkaMillsin täydellä tulospotentiaalilla kaupan arvostus voi näkemyksemme mukaan painua melko selvästikin viime aikoina kohonneita pörssiyhtiöiden arvostuksia alemmas.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

Metsä Board on vuonna 1986 perustettu kartonkiyhtiö. Metsä Board on johtava eurooppalainen ensikuitukartongin tuottaja. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin ensikuitukartonkeihin, joita käytetään pääosin kuluttajatuotepakkauksissa ja vähittäiskaupan tarpeisiin. Yhtiön taive- ja tarjoilupakkauskartongin vuosittainen kapasiteetti on 1 350 000 tonnia ja valkoisen kraftlainerin 675 000 tonnia. Lisäksi yhtiö valmistaa kemiallista sellua ja valkaistua kemihierrettä omaan käyttöön sekä myytäväksi.