Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Kantar TNS:n julkaisemien tietojen perusteella Suomen mediamainonnan elpyminen on jatkunut olosuhteet huomioiden vahvalla uralla marraskuussa. Mainosinvestointien arvo oli marraskuussa vajaa 2 % vertailukauden alapuolella, kun taas kumulatiivisesti tammi-marraskuun lasku on lähes 18 %.

Mediamainonnan kehitys on ollut pitkään selvästi Suomen talouden kehitystä vaisumpaa, mikä johtuu media-alaa ravistelevasta digimurroksesta, painetun median kulutuksen ja mainonnan ostamisen vähentymisestä sekä globaalin kilpailun kiristymisestä mainosmarkkinalla. Maaliskuun puolivälistä alkaen lukuja on kuitenkin painanut voimakkaasti koronapandemian vaikutus. Kolmesta suurimmasta mediaryhmästä televisiomainonta kasvoi marraskuussa peräti 14 % ja verkkomainonta 9 %. Painettu sanomalehtimainonta sen sijaan jatkoi laskua, kun se jäi 17 % vertailukauden tasosta. Mainostajaryhmistä vähittäiskaupan mainosinvestoinnit laskivat marraskuussa 9 % ja luokiteltu ilmoittelu 20 %, kun taas merkkimainonta kasvoi 6 %. Avoimien työpaikkojen ilmoittelu vastaavasti laski 12 % vuodentakaisesta.

Arviomme mukaan Suomen mediamainonta muodostaa kokonaisliikevaihdosta Alma Medialla, Sanomalla ja Ilkka-Yhtymällä noin viidenneksen ja PunaMusta Medialla noin 10 %. Siten mediamainonnan kehityksen muutokset ovat tärkeä tulosajuri mediayhtiöille. Yhtiökohtaisten lyhyen tähtäimen Q4-ennusteidemme lähtökohtana olemme käyttäneet noin 15 %:n markkinalaskua ennustettamme. Tätä taustaa vasten marraskuun kehityksen pohjalta yhtiökohtaisissa Q4:n ennusteissamme voi olla lievää nousupainetta, mutta huomioitavaa on, että yhtiötasolla kehityksessä voi olla eroja suhteessa kokonaismarkkinaan mediaryhmien hajanaista kehitystä peilaten.

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.