Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Kantar TNS:n julkaisemien tietojen perusteella Suomen mediamainonnan kehitys jatkoi kasvu-uralla heinäkuussa. Mainosinvestointien arvo nousi heinäkuussa reilut 15 % vertailukaudesta, mutta oli edelleen noin 7 % alle vuoden 2019 heinäkuun tason. Kumulatiivisesti tammi-heinäkuu on vastaavasti noussut selvästi vertailukauden yläpuolelle (+ 14 %). Mediamainonnan elpyminen oli odotettua, sillä koronapandemia iski voimakkaasti vertailukauden mainosinvestointeihin ja yleinen taloustilanne on elpynyt voimakkaasti.

Kokonaismarkkinan kehitys oli jälleen laaja-alaisesti nousujohteista, sillä suurimmista mediaryhmistä televisiomainonta kasvoi heinäkuussa lähes 18 %, verkkomainonta 15 % ja painettu sanomalehtimainonta 3 %. Mainostajaryhmistä merkkimainonta kasvoi heinäkuussa 18 %, luokiteltu ilmoittelu 14 % ja vähittäiskaupan mainosinvestoinnit 9 %. Avoimien työpaikkojen ilmoittelu oli niin ikään voimakkaassa 45 %:n kasvussa verrattuna vuodentakaiseen.

Arviomme mukaan Suomen mediamainonta muodostaa kokonaisliikevaihdosta Alma Medialla, Sanomalla ja Ilkka-Yhtymällä noin viidenneksen ja PunaMusta Medialla noin 10 %. Siten mediamainonnan kehityksen muutokset ovat tärkeä tulosajuri mediayhtiöille. Mediamainonnan heinäkuun kehitys vastasi melko hyvin odotuksiamme elpymisen trendin jatkuttua ja kasvun ollessa edelleen hyvällä tasolla suhteessa koronapandemian sotkemiin vertailukauden lukuihin.

Verkkomainonnan positiivinen vire tukee myös digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin keskittyvän Avidlyn palveluiden kysyntää. Markkinointipalvelut muodostavat Avidlyn liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa. Nyt julkistetut luvut ovat heikon vertailukauden myötä odotettuja, verkkomainonnan kasvu on nähdäksemme myös rakenteellista ja odotamme trendin jatkuvan. Avidlyn liiketoiminnan kasvun kannalta keskeistä on 1) yhtiön palveluiden kysyntä, 2) osaajien saatavuus ja 3) operatiivinen kyvykkyys hallita näiden komponenttien kasvua. Nähdäksemme Avidlyn kasvuvauhtia määrittää tällä hetkellä näistä viimeisin, eli käytännössä kannattavan kasvun strategian kurinalainen toteuttaminen. Siten markkinan positiivinen vire ei aiheuta ennustemuutoksia. Ennustamme Avidlylle 16 %:n liikevaihdon kasvua vuodelle 2021.

Analyytikko / Kirjoittaja

Aapeli Pursimo

Aapeli Pursimo

Analyytikko

Lisätiedot
Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot

Sanoma on vuonna 1889 perustettu yhtiö, joka koostuu kahdesta itsenäisestä liiketoiminnosta Learningista ja Media Finlandista koostuva oppimis- ja media-alan konserni. Yhtiöllä on oppimisen liiketoimintoja 11 maassa, kun taas medialiiketoimintaa tehdään vain Suomessa. Sanomalla on johtava markkina-asema Hollannin, Espanjan, Puolan, Suomen ja Belgian oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen markkinalla sekä Suomen mediamarkkinalla. Yhtiön tunnettuja kotimaisia mediabrändejä ja tuotteita ovat mm. Helsingin Sanomat, Iltasanomat, Nelonen, Ruutu, Radio Suomipop ja Aku Ankka.