Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Merus Power
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.00 EUR
Kurssi: 4.77 EUR
Kurssi hetkellä: 21.11.2022 - 5:42 Analyysi päivitetty: 18.11.2022

Merus Power on sähkövarastoihin ja sähkönlaaturatkaisuihin erikoistunut teknologiayhtiö, joka pyrkii hyötymään energiamarkkinan murroksesta ja erityisesti sähkövarastomarkkinan vahvasta kasvunäkymästä. Tuloskasvu painottunee lähemmäs strategiakauden loppupäätä (2026), sillä organisaation kasvattaminen ja uusiin tuotantotiloihin siirtyminen todennäköisesti hidastavat kannattavuuskehitystä lähivuosina ja toisaalta sähkövarastoliiketoiminnan kasvu ei ole vielä lähtenyt liikkeelle aivan odotustemme mukaisesti. Tuotto-odotus ei mielestämme riitä kattamaan lähiaikojen epävarmuustekijöitä ilman parempaa näkyvyyttä sähkövarastovetoiseen tuloskasvuun, joten toistamme vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehinnan 5,0 euroon (aik. 7,2). Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa tästä linkistä.

Sähkönlaaturatkaisuihin ja sähkövarastoihin erikoistunut teknologiayhtiö

Merus Power on vuonna 2008 perustettu suomalainen teknologiayhtiö, joka suunnittelee ja tuottaa sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja niihin liittyviä palveluita. Yhtiön tuotteet pohjautuvat itse kehitettyyn modulaariseen teknologiaan sekä ohjelmistoihin, jotka mahdollistavat skaalautuvat, helposti räätälöitävät ja suorituskykyiset ratkaisut eri käyttötarkoituksiin. Listautumisen yhteydessä (2021) laadittu strategia korostaa nopeasti kasvavan sähkövarastomarkkinan osuutta yhtiön kasvussa, vaikka toistaiseksi kasvu on syntynyt pääosin sähkönlaaturatkaisuista. Sähkönlaaturatkaisut perustuvat kokonaan yhtiön omaan teknologiaan ja samoja teknologioita voidaan hyödyntää myös sähkövarastoissa. Yhtiön sähkövarastotuotannon arvosta noin puolet perustuu omaan teknologiaan ja loput, kuten akut, ostetaan ulkopuolisilta toimittajilta. Yhtiö on toimittanut sähkönlaaturatkaisujaan noin 60 eri maahan laajan jakeluverkostonsa kautta. Sähkövarastoliiketoiminta on paikallisempaa ja sitä pyritään laajentamaan Suomesta muualle Eurooppaan yhteistyökumppanuuksien avulla.

Listautumisen jälkeinen kehitys ei ole vielä todistanut strategian toimivuutta

Listautumisen yhteydessä kerätyn 12 MEUR:n pääoman pitäisi mahdollistaa yhtiölle aiempaa suurempien projektien tavoittelu voimakkaasti kasvavalla sähkövarastomarkkinalla (2019-30e CAGR: 20 %). Uusia merkittäviä sähkövarastoprojekteja ei kuitenkaan ole vielä saatu, mikä käsityksemme mukaan on johtunut mm. kovasta hintakilpailusta toimialalla. Sen sijaan sähkönlaaturatkaisuissa kasvu on edennyt jopa odotettua paremmin, mutta kyseisen osa-alueen markkinakasvu on maltillisempaa (2020-27e CAGR: 6 %). Vuoden 2026 liikevaihtotavoitteen (80 MEUR) saavuttamisessa sähkövarastoille on suunniteltu tärkeä rooli (75 % liikevaihdosta), joten arvioitua hitaampi startti kyseisessä segmentissä tekee liikevaihtotavoitteen saavuttamisesta haastavaa (2026e liikevaihto: 43 MEUR). Myös organisaation kehittämisen ja suurempien tilojen hankkimisen aiheuttama kiinteän kulumassan kasvu tulee painamaan kannattavuutta lyhyellä aikavälillä komponenttipulan vaikutusten lisäksi.

Sähkövarastoliiketoiminnan kannattavan kasvun todistaminen kääntäisi tuotto-odotuksen paremmaksi

EV/liikevoitto-kertoimiin katsottuna yhtiö on kallis (2022-23e: 54x ja 25x), mutta arvostus laskee keskipitkällä aikavälillä laadukkaista toimialan kasvuyhtiöistä koostettua ydinverrokkiryhmää edullisemmaksi (2024e: 14x vs. verrokit 21x). Sähkövarastoliiketoiminnan saaminen kestävälle kasvu-uralle sekä kyseisen segmentin kannattavuuden todistaminen voisivat nostaa yhtiön laadukkaiden kasvuyhtiöiden kategoriaan, mutta toistaiseksi yhtiö ei vielä mielestämme ansaitse ydinverrokkiryhmän tasoisia pitkän aikavälin arvostuskertoimia. Laskimme tavoitehintaa kohonneen tuottovaatimuksen sekä pienten ennusteleikkausten myötä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 14,8 18,5 23,1
- kasvu-% 127,2% 25,0% 25,0%
Liikevoitto (EBIT) 0,3 0,5 1,2
- EBIT-% 2,3% 2,9% 5,1%
EPS (oik.) -0,15 0,02 0,11
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -57,4 259,6 42,1
EV/EBITDA 69,7 28,4 16,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Merus Power on vuonna 2008 perustettu suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ja tuottaa sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita. Sähkönlaaturatkaisuja myydään globaalille asiakaskunnalle, mutta sähkövarastojen osalta myynti on toistaiseksi keskittynyt Suomeen. Yhtiön asiakkaita ovat mm. uusiutuvan energian ja teollisuuden toimijat.