Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Metsä Board
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.00 EUR
Kurssi: 8.45 EUR
Kurssi hetkellä: 26.10.2021 - 5:15 Analyysi päivitetty: 29.9.2021

Metsä Board julkistaa keskiviikkona noin kello 12.00 Q3-tuloksensa, jonka odotetaan nousseen tulikuumassa markkinassa selvästi vertailukautta paremmaksi. Q4:lle odotuksissa on heikkenevää tulosta suhteessa Q3:een, mutta näemme ohjeistuksessa myös tietyn positiivisen yllätysmomentin. Vaikka odotammekin, että Metsä Boardin nykyisen erittäin kovan kannattavuustasolle löytyy lähivuosina tiettyjä normalisoitumista luovia tekijöitä sekä tulikuumana käyvien markkinoiden rauhoittumisesta että kulujen noususta, Metsä Boardin osake on mielestämme kohtuullisesti hinnoiteltu (2022e: P/E 14x, EV/EBITDA 9x). Näin ollen emme tee muutoksia positiiviseen näkemykseemme Metsä Boardista ennen Q3-raporttia.

Ennustamme Metsä Boardin liikevaihdon kasvaneen Q3:lla 6 % 501 MEUR:oon, mikä on hieman konsensuksen alalaidalla. Kartonkivolyymien arvioimme nousseen vain niukasti hyvästä vertailukaudesta, sillä Husumin sellutehtaan tehtaan kuukauden kestänyt laiterikko aiheutti sellun tuotantoon menetyksiä ja rajoitti lisäksi myös kartongin tuotantoa. Päärooli kasvussa on kartonkien sekä oman selluliiketoiminnan hinnan korotuksilla, jotka vahva markkinatilanne on mahdollistanut (pl. taivekartongin vuosisopimukset). Valuutoista (vahvempi suojattu EUR/USD) tulee myyntiin vielä vastatuulta. Metsä Boardin oikaistun liikevoiton odotamme kasvaneen Q3:lla melko hyvästä vertailukaudesta lähes 60 % 98 MEUR:oon. Ennusteemme on konsensuksen tasolla. Yhtiön ohjeistus vakaasta tuloksesta Q2:een verrattuna (Q2: oik. liikevoitto 103 MEUR) ei ole muuttunut, vaikka yhtiö ei ole tiedottanut myöskään saaneensa Husumin laiterikosta vielä odotuksissa ollutta vakuutuskorvausta. Kannattavuuden nostavat arviomme mukaan erinomaiselle tasolle hyvin tulokseen läpi valuvat hinnan korotukset (ml. Metsä Fibren tulososuuden tuntuva nousu). Kertakuluihin Metsä Board kirjannee 5 MEUR:n arvonalennuksen Husumin taivekartonkikoneen kapasiteetinlaajennusinvestointiin liittyen. Rahoituskulujen arvioimme olleen normaaleilla tasoillaan ja veroasteen laskevan Metsä Fibren kasvanutta tulososuutta peilaten. Toisaalta Husumin sellutehtaan vähemmistölle kuuluva tulososuus on myös kasvanut, mikä estää EPS:n kasvun vivulla suhteessa liikevoittoon. Näin ollen Q3:n EPS-ennusteemme on 0,21 euroa, mikä on linjassa konsensuksen kanssa.  

Konsensus odottaa Metsä Boardilta Q4:lta 82 MEUR:n operatiivista liikevoittoa, mikä on samalla tasolla meidän ennusteemme kanssa. Näin ollen yhtiön odotetaan ohjeistavan Q4:lle Q3:sta heikompaa oikaistua liikevoittoa. Taivekartonkimarkkinoilla Q4 on tyypillisesti kausiluonteisesti hiljaisempi, Kiinan sellun hinta on jo laskenut ja myös kulutaso on nousussa. Nämä tekijät ovat maltillisten odotusten taustalla, vaikka kartonkien osalta hinnoittelu näyttää kehittyvän myös loppuvuotta kohti hyvin ja valuuttavastatuuli on kääntymässä. Mielestämme Q4:n ohjeistukseen liittyy tietyt positiivinen riski, kun huomioidaan, että mainittu vakuutuskorvaus voi ajoittua myös Q4:lle ja Q4:lla myydään toisinaan myös ylimääräisiä päästöoikeuksia. Lisäksi taivekartonkien vuosisopimuksiin vuoden vaihteessa odotettavissa olevat korotukset voivat tukea kysyntää loppuvuodesta alkuvuoden kustannuksella. Siten vakaan tuloksen ohjeistaminen Q4:lle ei olisi mielestämme valtava yllätys Metsä Boardin tapauksessa. Pidempää perspektiiviä ajatellun arvioimme Metsä Boardin viestivän muiden metsäyhtiöiden tavoin kartonkien vahvasta kysynnästä, nousevista hinnoista, aiempia odotuksia korkeammista inflaatiopaineista sekä sellumarkkinan yhä melko suotuisasta kokonaiskuvasta.

 

Käy kauppaa. (Metsä Board)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 889,5 2 052,5 2 085,0
- kasvu-% -2,2% 8,6% 1,6%
Liikevoitto (EBIT) 227,3 360,7 283,0
- EBIT-% 12,0% 17,6% 13,6%
EPS (oik.) 0,46 0,81 0,60
Osinko 0,26 0,32 0,34
P/E (oik.) 18,5 10,4 14,1
EV/EBITDA 10,3 7,1 8,6
Osinkotuotto-% 3,0% 3,8% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Metsä Board on vuonna 1986 perustettu kartonkiyhtiö. Metsä Board on johtava eurooppalainen ensikuitukartongin tuottaja. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin ensikuitukartonkeihin, joita käytetään pääosin kuluttajatuotepakkauksissa ja vähittäiskaupan tarpeisiin. Yhtiön taive- ja tarjoilupakkauskartongin vuosittainen kapasiteetti on 1 350 000 tonnia ja valkoisen kraftlainerin 675 000 tonnia. Lisäksi yhtiö valmistaa kemiallista sellua ja valkaistua kemihierrettä omaan käyttöön sekä myytäväksi.