Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Olemme tarkastelleet UPM:n, Stora Enson ja Metsä Boardin Q1-raportointikauden jälkeisiä konsensusennusteita vuosille 2021-2023 ja verranneet niitä Q4’20-raporttien jälkeiseen Q1’20:n jälkeiseen tilanteeseen. Vuonna 2019 ja alkuvuodesta 2021 alamäessä olleet metsäyhtiöiden vuosien 2021-2022 konsensusennusteet lähtivät nousuun jo pahimmat koronapelot hälventäneen Q1’20 tuloskauden jälkeen, mutta viime aikoina ennusteiden nousuvauhti on ollut etenkin vuoden 2021 osalta kiihtymään päin. Myös vuosien 2022-2023 ennusteet ovat nousseet metsäyhtiöiden Q1-raporttien jälkeen, vaikka suurimmat muutokset kohdistuvatkin lyhyeen päähän eli vuoteen 2021.

 

Yhtiötasolla Q1-raporttien jälkeiset ennustemuutokset ovat samansuuntaisia, mutta muutosten voimakkuuksissa on eroja. Tämä peilaa mielestämme osin erilaisilla tuote- ja liiketoimintaportfolioilla operoivien yhtiöiden rakenteita, vaikka ison kuvan ajurit ovatkin kaikille yhtiölle samat. Jälkimmäisestä syystä yhtiöiden ennusteiden suunnan merkittävämpi erkaantuminen toisistaan on mielestämme epätodennäköistä.

Stora Ensossa korkeimmat odotukset

Suurimmat positiiviset muutokset kohdistuivat Stora Ensoon, jonka oikaistun liikevoiton ennusteet vuosille 2021 nousivat Q1-raporttien jälkeen vuodelle 2021 yli 35 % ja vuodelle 2022 18 %. Myös Metsä Boardin vastaavat ennusteet nousivat 25 % ja 14 %. Vuoden takaisesta Metsä Boardin vuoden 2021 oikaistun liikevoiton konsensusennuste on noussut peräti 70 % ja Stora Ensonkin 30 %. Isot muutokset peilaavat etenkin alkuvuoden 2021 aikana rajusti parantunutta markkinatilannetta ja kohonneita hintoja etenkin syklisissä tuoteryhmissä, kuten sellussa ja aaltopahvin raaka-aineissa. Stora Enso sai potkua lisäksi väkivahvasta puutuotemarkkinasta ja myös ennusteiden lähtötaso yhtiössä oli mielestämme suhteessa varovaisin johtuen yhtiön suhteessa heikoimmiksi jääneistä vuoden 2021 numeroista.

Vuositason suuret ennustenostot heijastelevat koronakriisin selvästi alkuperäisiä odotuksia vähäisemmiksi ja lyhytaikaisemmiksi jääneitä rasitteita. UPM:llä oikaistun liikevoiton ennusteet nousivat Q1-raportin jälkeen vuodelle 2021 17 % ja vuodelle 2022 8 %. UPM:n vuoden 2021 verrokkeja alempi ennustemuutos heijastelee näkemyksemme mukaan Euroopan paperimarkkinan lyhyen ajan vaikeaa näkymää, mutta vuonna 2022 myös UPM:n ennustemuutokset olivat tasatahdissa verrokkien kanssa. Myös vuositasolla UPM:n ennustenousu on ollut pienin, sillä yhtiön vuoden 2021 konsensusennuste on noussut 5 % Q1’20:n lopusta. Vuoden 2023 ennusteet nousivat myös koko kolmikolla merkittävästi eli noin 10-15 % Q1-raporttien jälkeen.    

Tuloskasvuodotuksissa eroja

Vaikka ennustemuutosten suunnat olivat jokseenkin samantyyppisiä, konsensuksen suomalaisille metsäyhtiöille asettamissa tuloskasvuodotuksissa on eroja. Korkein tuloskasvuodotus on kohdistettu matalimmalta absoluuttiselta tasolta ponnistavalle ja eniten syklisistä tuoteryhmistä vetoapua saavalle Stora Ensolle, jonka oikaistun liikevoiton odotetaan kasvavan tänä vuonna lähes 80 %. Myös Metsä Boardilta odotetaan merkittävää 50 %:n oikaistun liikevoiton kasvua ja absoluuttisesti nykymuotoisen yhtiön selvästi kovinta tulostasoa yhtiön väkivahvan Q1-raportin jälkimainingeissa. UPM:n konsensusennusteisiin on ladattu myös tuntuva 25 %:n tuloskasvuodotus tälle vuodelle, mutta näkemyksemme mukaan verrokkeja suurempi altistuminen Euroopan paperimarkkinaan pitää yhtiön lyhyen ajan tuloskasvuodotukset alimpina. Lähivuosina konsensus odottaa Metsä Boardin oikaistun liikevoiton laskevan hieman, mutta pysyvän historiallisesti hyvin korkealla tasolla. Stora Enson ja UPM:n tuloskasvun odotetaan tasaantuvan vuonna 2022 noin 5 %:iin, mutta vuonna 2023 markkinat odottavat UPM:n porhaltavan H2’22:lla valmistuvien investointien (ml. Uruguayn sellutehdas ja Saksan biojalostamo) selvästi verrokkeja ripeämpään tuloskasvuun.

Kokonaisuutena konsensusennusteisiin ladatut odotukset ovat mielestämme korkeita. Konsensuksen ennusteilla Metsä Board tekee historiallisen kovaa tulosta koko periodin ajan. Myös UPM:n ja Stora Enson monien divisioonien ennusteet ovat ylhäällä, mutta koronakriisissä tapahtunut paperiyksiköiden tulospotentiaalin rakenteellinen heikentyminen pitää konsensuksen mukaan Stora Enson ja UPM:n metsäsektorin edellisen suhdannehuipun eli vuoden 2018 alapuolella ennustejaksolla. Omat ennusteemme ovat etenkin vuosien 2022-2023 osalta hieman konsensusennusteiden alapuolella kaikissa yhtiöissä, kun taas vuoden 2021 osalta ennusteemme ovat melko lähellä konsensusta.  

Suurta väärinhinnoittelua ei havaittavissa

Konsensusennusteiden nousutrendiä peilaten Metsä Boardin osakekurssi on noussut vuodessa noin 60 %, Stora Enson noin 40 % ja UPM:n 28 %. Kurssinoususta valtaosa tuli kuitenkin jo viime vuoden puolella, sillä vuoden alusta lukien Metsä Boardin osakekurssi on noin 10 % plussalla, kun taas UPM:n kurssimuutos on marginaalisesti positiivinen ja Stora Enson negatiivinen (kaikista osakkeista on toki irronnut myös osinko keväällä). Kokonaisuutena kurssimuutokset ovat Metsä Boardia lukuun ottamatta konsensusennusteiden muutoksia korkeampia, mikä käytännössä tarkoittaa osakkeiden arvostustasojen nousseen. Tällä hetkellä korkeimmalle tulospohjaisesti on arvostettu UPM, jossa arvioimme markkinoiden katsovan jo yhtiön isojen investointien jälkeistä tuloskasvupotentiaalia. UPM:n P/E luku vuosien konsensusennusteilla on 18x, kun taas Stora Enson vastaava kerroin on 16x. Alimmalle eli P/E-luvulla 14x on arvostettu Metsä Board, jonka tulostrendin konsensus odottaa kääntyvän kuluvan vuoden piikin jälkeen alas.

Kokonaisuutena sektori on arvostettu vaativilla mutta maailmantalouden suhdannetilanteen positiivisena kestäessä saavutettavissa olevilla ennusteilla mielestämme neutraalisti tai hiukan koholle. Konsensusennusteiden toteutuessa sektori on mielestämme järkevästi hinnoiteltu eikä suurempaa väärinhinnoittelua ole mielestämme tällä hetkellä havaittavissa kumpaankaan suuntaan. Ahneeseen riskinottoon konsensusennusteiden muutosvara jo odotuksissa olevalta vaativalta tasolta tai sektorin arvostus ei kuitenkaan mielestämme kannusta juuri nyt.

 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot

UPM on vuonna 1996 perustettu suomalainen bio- ja metsäteollisusyhtiö. UPM:n koostuu seuraavista liiketoiminta-alueista: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA) ja UPM Plywood. Yhtiöllä on toimintaa 45 maassa ja tuotantolaitoksia 13 maassa. Yhtiö on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen